Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за месец септември

  Публична лекция на доц. д-р Ростислава Тодорова
  • Тема: Обучението по изобразително изкуство и преподаването на перспектива в европейската художествена и образователна практика – исторически данни
  • Дата: 28 септември 2013, 11,00 ч.
  • Зала: 211, Корпус 2 на ШУ
  Публична лекция на доц. д-р Марина Московкина
  • Тема: Възможности за моделиране на хроматографско ретентно свойство с помощта на хемометричен подход QSRR
  • Дата: 28 септември 2013, 11,00 ч.
  • Зала: актова зала, ДИКПО-Варна
  Публична лекция на доц. д-р Росица Давидова
  • Тема: Черупчестите амеби (Amoebozoa, Rhizaria): разнообразие и разпространение
  • Дата: 28.09.2013 г., 12,00ч.
  • Зала: 55, ДИКПО-Варна
  Публикувано на 29/07/2013