Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публична лекция на доц. д-р Веселина Николаева Илиева

  Тема: Социологически аспекти на социалната работа

  Дата: 07.01.2021 г., 10,15 ч.

  Място: онлайн, чрез Google Meet, линк: https://meet.google.com/wey-dmcw-nuu

   

   

  Публикувано на 04/01/2021