Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Публични лекции за периода 28.09.-30.09.2012 г. в ДИКПО-гр. Варна

  Публична лекция на проф. д-р Добромир Енчев
  • Тема: Phosphorylated Allenes – Suitable Precursors in Organic Synthesis
  Публична лекция на проф. д-р Драгомир Марчев
  • Тема: Катаклизмични променливи звезди
  Публична лекция на проф. д-р Николай Узунов
  • Тема: Физика в медицината – бъдещето вече е започнало
  Публична лекция на проф. д-р Нешо Чипев
  • Тема: Глобализация на екологията и екология на глобализацията
  Публична лекция на доц. д-р Ася Драгоева
  • Тема: Allelopathic activity of aromatic plants
  Публична лекция на доц. д-р Цветеслава Иванова
  • Тема: Пробиотици и пребиотици-потенциал и влияние върху човешкото здраве
  Публична лекция на доц. д-р Мария Бойчева
  • Тема: Подход, модел и технология за формиране на методически умения у студентите-биолози за работа с иновационни методи за обучение на учениците
  Публична лекция на доц. д-р Валентин Велев
  • Тема: Влияние на термомеханичната обработка върху структурните промени в едноосно ориентирани полимерни материали
  Публична лекция на доц. д-р Христо Й. Христов
  • Тема: Облъчвател на образци с ултравиолетова светлина
  Публична лекция на доц. д-р Димитър Владев
  • Тема: Минералите – неувяхващите цветя на природата
  Публична лекция на доц. д-р Светла Станкова
  • Тема: Кватернерна геодинамика на Източна Стара планина
  Публична лекция на доц. д-р Милен Пенерлиев
  • Тема: Черноморски социално-икономически регион за планиране–реалност и перспективи
  Публикувано на 06/07/2012