Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Балообразуване по специалности

  Специалности и форми на обучение Конкурсни изпити / матури Оценки от дипломата за средно образование
  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

  Българска филология

  Р, З*

  По избор (х коефициент 3):
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  чужд език

  Английска филология

  Р, З

  По избор (х коефициент 3):
  тест по английски език
  матура по английски език
  сертификат за владеене на английски език на ниво A2
  международен сертификат
  (IELTS, TOEFL, FCE, CAE)

  чужд език

  Руска филология
  и социална работа

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по чужд език (английски, немски или руски)
  матура по чужд език
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  сертификат за владеене на чужд език
  тест по свят и личност
  български език и литература
  или
  чужд език
  или
  история и цивилизация

  Турска филология
  с бизнес комуникация

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  тест по чужд език (английски, немски или руски)
  матура по чужд език
  сертификат за владеене на чужд език

  чужд език

  Приложна
  лингвистика
  (английски език
  и руски език)

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по английски език
  матура по английски език
  тест по руски език
  матура по руски език
  сертификат за владеене на английски език на ниво А2

  български език и литература
  или
  чужд език

  Приложна
  германистика

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по немски език
  матура по немски език
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  сертификат за владеене на немски език

  български език и литература
  или
  чужд език

  История и география

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по история
  матура по история и цивилизация
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  тест по свят и личност

  история и цивилизация
  или
  география и икономика

  История

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по история
  матура по история и цивилизация
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  тест по свят и личност

  история и цивилизация

  Археология

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по история
  матура по история и цивилизация
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  тест по свят и личност

  история и цивилизация

  Теология

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по теология
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  тест по история
  матура по история и цивилизация

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Журналистика и реклама

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  чужд език

  Връзки с обществеността

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг.  език и литература

  български език и литература
  или
  чужд език

  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  Бизнес математика

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  матура по информатика
  матура по инф. технологии
  тест по география
  тест по икономика
  матура по география и икономика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Бизнес информатика

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по информатика
  матура по информатика
  матура по инф. технологии
  тест по математика
  матура по математика
  тест по география
  тест по икономика
  матура по география и икономика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Компютърна информатика

  Р, З

  По избор (х коефициент 3):
  тест по информатика
  матура по информатика
  матура по инф. технологии
  тест по математика
  матура по математика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Компютърни информационни технологии

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по информатика
  матура по информатика
  матура по инф. технологии
  тест по математика
  матура по математика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Математика и информатика

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  матура по информатика
  матура по инф. технологии
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Икономика и математика

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по икономика
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  матура по информатика
  матура по инф. технологии
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  икономика
  или
  география и икономика

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

  Медицинска химия

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  химия и опазване на околната среда
  или
  физика и астрономия

  Астрономия и метеорология

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по математика
  матура по математика
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  физика и астрономия
  или
  математика

  Екология и опазване на околната среда

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  биология и здравно образование
  или
  химия и опазване на околната среда

  География и регионална политика

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по история
  матура по история и цивилизация
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  география и икономика
  или
  история и цивилизация
  или
  български език и литература

  Биология и химия

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  биология и здравно образование
  или
  химия и опазване на околната среда

  География и биология

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  география и икономика
  или
  биология и здравно образование

  Растителна
  защита

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  биология и здравно образование
  или
  химия и опазване на околната среда

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  Педагогика

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Предучилищна и начална училищна педагогика

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Предучилищна педагогика

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Начална училищна
  педагогика и чужд език
  (английски език)

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по английски език
  матура по английски език
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  тест по свят и личност
  матура по философия
  сертификат за владеене на чужд език

  български език и литература
  или
  чужд език

  Специална педагогика

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Социална педагогика

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Социални дейности

  Р, З

  По избор (х коефициент 3):
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Педагогика на обучението по
  музика

  Р

  По избор (х коефициент 4):
  устен изпит по музика (портфолио)
  матура по музика

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство

  Р

  По избор (х коефициент 4):
  изпит по рисуване (портфолио)
  матура по рисуване

  Педагогика на обучението по физическо възпитание

  Р

  Практически изпит по физическо възпитание и спорт
  (х коефициент 3)

  български език и
  литература

  Педагогика на обучението по техника и
  технологии

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по технически знания и способности
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  физика и астрономия
  или
  математика

  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

  Комуникационни и
  информационни
  системи

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  матура по информатика
  матура по инф. технологии
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  физика и астрономия

  Компютърни технологии за автоматизация на производството

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  матура по информатика
  матура по инф. технологии
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  физика и астрономия
   

  Геодезия,
  регулирана професия Геодезия, картография и кадастър

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  матура по информатика
  матура по инф. технологии
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  физика и астрономия

  Инженерна логистика

  Р, З

  По избор (х коефициент 3):
  тест по технически знания и способности
  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  матура по информатика
  матура по инф. технологии
  тест по икономика
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  физика и астрономия
  или
  икономика

  Системи за сигурност

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по история
  матура по история и цивилизация
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  история и цивилизация
  или
  български език и литература
  или
  свят и личност

  КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

  Начална училищна педагогика и информационни технологии

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по информатика
  матура по информатика
  матура по инф. технологии
  тест по математика
  матура по математика

  български език и литература
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Начална училищна педагогика и чужд език

  (английски)

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по английски език
  матура по английски език
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  тест по свят и личност
  матура по философия
  сертификат за владеене на чужд език

  български език и литература
  или
  чужд език

  Предучилищна педагогика и чужд език

  (английски)

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по английски език
  матура по английски език
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  тест по свят и личност
  матура по философия
  сертификат за владеене на чужд език

  български език и литература
  или
  чужд език

  Информатика и информационни
  технологии

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по информатика
  матура по информатика
  матура по инф. технологии
  тест по математика
  матура по математика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Растителна защита

  Р

  По избор (х коефициент 3):
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  биология и здравно образование
  или
  химия и опазване на околната среда

  * Обучението в специалност Българска филология (задочна форма) се извършва само срещу заплащане.

  Максималният бал за всички специалности е 24.