Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Комисия по социално-битови въпроси на учащите

  Комисията по социално-битовите въпроси на учещите (КСБВУ) в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е създадена с ректорска заповед, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 и 3 от “Наредбата за ползване на студентските общежития и столове” и съгласно чл. 4, ал. 5 от ПМС № 90 от 26.05.2000 година. Нейният състав, включващ представители на Студентския съвет в ШУ и представители на администрацията, се актуализира всяка учебна година. Комисията приема и обработва документите на кандидатите за настаняване в студентските общежития за съответната учебна година, на кандидатите за стипендии за всеки семестър, след което по утвърдени критерии, базиращи се на цитираните по-горе нормативни документи, извършва тяхното класиране.

  Дейността на комисията е постоянна и се реализира целогодишно, както следва:

  • приемане на документи, обработка, класиране и настаняване на студентите в студентските общежития
  • приемане на документи, обработка и класиране на студентите за стипендии
  • комисията по социално-битовите въпроси на студентите приема молби за еднократна помощ и съгласува отпускането на тези помощи и награди с ректорското ръководство на ШУ
  • текущо настаняване в студентските общежития в периода октомври – юни КСБВУ прави предложения пред ректорското ръководство на ШУ относно извършването на приоритетни ремонти и за намаляване на консумативните разноски в студентските общежития.
  • КСБВУ предлага и изготвя заповедите за наказания по чл. 33, ал. 1 от “Наредбата за ползване на студентските общежития и столове”.

  Освен изредените основни задължения на КСБВУ трябва да се уточни, че тя има целогодишна съвместна дейност със Студентския съвет на ШУ, а именно семинари, конференции и други мероприятия, организирани от Студентския съвет.

  Инспекторът по социално-битовите въпроси на студентите извършва ежедневно обслужване на студентите във връзка с обходни листове, справки за различни институции относно получавани стипендии и здравното осигуряване на студентите от Шуменския университет.


  Състав на комисията

  Председател: доц. д-р Константин Константинов – зам.-ректор

  Членове:

  • Анка Стоянова – Гл. счетоводител
  • Гл. ас. д-р Цоньо Георгиев – Академичен секретар
  • Боряна  Петрова – гл. спец. СБВУ
  • Кирил Кирилов – ст. спец., настанител в СО
  • Иванка Филипова Благоева – Председател на Студ. съвет, студент ОКС-бакалавър, спец. Социална педагогика, 4 курс
  • Симеон Стефанов Симеонов – Зам.-председател на Студ. съвет, студент ОКС-бакалавър, спец. Инженерна логистика, 4 курс
  • Васил Гочев Тодоров – Председател на ОС на студентите и докторантите в ШУ, студент ОКС-бакалавър, спец. ЕООС, 4 курс
  • Ефтим Вергиниев Кирчев – студент ОКС-бакалавър, спец. Геодезия, 1 курс
  • Симона Илкова Вълкова – студент ОКС-бакалавър, спец. ЕООС, 4 курс
  • Максим Вартан Вартанян – студент ОКС-бакалавър, спец. Геодезия, 4 курс

  За контакти

  Боряна Петрова – инспектор социално-битови въпроси на учащите
  • Корпус 3, етаж 3, стая 310
  • тел/факс: 054 830 952
  • тел: 054 830 495, вътрешен 171
  • e-mail: b.petrova@shu.bg