Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Икономика, маг. програма Бизнес анализ с големи данни, гр. Варна