Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Инженерна логистика, Магистърска програма: Експлоатация на технически системи

  Учебни разписи
  Изпитни графици
  Семестър: Зимен
  1-ви курс 1-ви курс
  2-ри курс 2-ри курс
  3-ти курс 3-ти курс
  4-ти курс 4-ти курс
  Семестър: Летен
   
  1-ви курс 1-ви курс
  2-ри курс 2-ри курс
  3-ти курс 3-ти курс
  4-ти курс 4-ти курс
  Учебни планове:

  20722310 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра)

  20722311 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (4 семестъра)


  Квалификационна характеристика
  Конспект за държавен изпит
  Заповед за държавен изпит
  Комплект на студента