Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Социална педагогика, Магистърска програма: Социално-педагогическо консултиране

  Учебни разписи
  Изпитни графици
  Семестър: Зимен
  Семестър: Зимен
  1-ви курс 1-ви курс
  2-ри курс 2-ри курс
  3-ти курс 3-ти курс
  4-ти курс 4-ти курс
  Семестър: Летен
  Семестър: Летен
  1-ви курс: специалисти | неспециалисти 1-ви курс: специалисти | неспециалисти
  2-ри курс 2-ри курс
  3-ти курс 3-ти курс
  4-ти курс 4-ти курс
  Учебни планове:

  20430110 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра)

  20430111 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (3 семестъра)


  Квалификационна характеристика
  Конспект за държавен изпит
  Комплект на студента (два семестъра)
  Комплект на студента (три семестъра)