Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Социални дейности, маг. програма Социално прогнозиране, гр. Шумен

  Учебни разписи
  Изпитни графици
  Семестър: Зимен
  Семестър: Зимен
  1-ви курс 1-ви курс
  2-ри курс 2-ри курс
  3-ти курс 3-ти курс
  4-ти курс 4-ти курс
  Семестър: Летен
  Семестър: Летен
  1-ви курс 1-ви курс
  2-ри курс 2-ри курс
  3-ти курс 3-ти курс
  4-ти курс 4-ти курс
  Учебни планове:
  20429700 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (2 семестъра)
  20429701 Учебен план за приетите през 2020/2021 учебна година (3 семестъра)
  Квалификационна характеристика
  Конспект за държавен изпит
  Комплект на студента