Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Инженерна логистика, Магистърска програма: Експлоатация на технически системи