Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Социална педагогика, Магистърска програма: Социално-педагогическо консултиране