Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Учебни планове

  Kолеж - Добрич

  УЧЕБЕН ПЛАН  Област на висше образование:

  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

  Професионално направление:

  6.2. Растителна защита

  Специалност:

  Растителна защита

  Форма:

  Редовна

  Образователно-квалификационна степен:

  Професионален бакалавър

  Срок на обучение:

  6 семестъра

  Професионална квалификация:

  Агроном

  Обучението по учебния план започва през:

  2018/2019 учебна година

  Код на учебния план:

  18501600

  Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/30.03.2018

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  1 Ботаника 1 6 180 60 30 15 15 0 0 0 0 120И 1
  2 Зоология 1 5 150 45 15 15 15 0 0 0 0 105И 1
  3 Обща и неорганична химия 1 5 150 45 30 15 0 0 0 0 0 105И 1
  4 Екология и опазване на околната среда 1 5 150 60 15 30 15 0 0 0 0 90И 1
  5 Избираема дисциплина I 1 4 120 45 15 30 0 0 0 0 0 75ТО 1
  6 Факултативна дисциплина І 1 3 90 30 0 15 15 0 0 0 0 60ТО 1
  7 Спорт 1 2 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
  8 Общо земеделие 2 6 180 60 15 30 15 0 0 0 0 120И 2
  9 Почвознание 2 6 180 65 30 20 15 0 0 0 0 115И 2
  10 Микробиология 2 6 180 45 15 15 15 0 0 0 0 135И 2
  11 Органична химия 2 4 120 45 30 0 15 0 0 0 0 75И 2
  12 Практика по ботаника 2 2 60 30 0 0 30 0 0 0 0 30ТО 2
  13 Чужд език І част 2 4 120 45 0 45 0 0 0 0 0 75ТО 2
  14 Спорт 2 2 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30ТО 1, 2
  15 Агрохимия 3 5 150 50 15 20 15 0 0 0 0 100И 3
  16 Икономика 3 3 90 35 20 15 0 0 0 0 0 55И 3
  17 Зеленчукопроизводство 3 6 180 60 30 15 15 0 0 0 0 120И 3
  18 Механизация на земеделието 3 4 120 45 15 15 15 0 0 0 0 75И 3
  19 Растениевъдство I част (зърнени култури) 3 6 180 60 30 15 15 0 0 0 0 120И 3
  20 Чужд език ІІ част 3 3 90 45 0 45 0 0 0 0 0 45ТО 3
  21 Факултативна дисциплина II 3 3 90 45 0 45 0 0 0 0 0 45ТО 3
  22 Лозарство 4 5 150 60 30 15 15 0 0 0 0 90И 4
  23 Растениевъдство II част (технически и фуражни култури) 4 6 180 60 30 15 15 0 0 0 0 120И 4
  24 Генетика и селекция на растенията 4 6 180 60 30 15 15 0 0 0 0 120И 4
  25 Избираема дисциплина II 4 4 120 45 15 15 15 0 0 0 0 75И 4
  26 Избираема дисциплина III 4 4 120 60 15 30 15 0 0 0 0 60И 4
  27 Факултативна дисциплина III 4 3 90 30 15 15 0 0 0 0 0 60ТО 4
  28 Факултативна дисциплина IV 4 2 60 30 15 0 15 0 0 0 0 30ТО 4
  29 Овощарство 5 6 180 60 30 15 15 0 0 0 0 120И 5
  30 Хербология 5 7 210 60 30 15 15 0 0 0 0 150И 5
  31 Eнтомология 5 7 210 90 30 30 30 0 0 0 0 120И 5
  32 Практика по ентомология 5 3 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60ТО 5
  33 Избираема дисциплина IV 5 4 120 45 15 15 15 0 0 0 0 75ТО 5
  34 Факултативна дисциплина V 5 3 90 30 0 15 15 0 0 0 0 60ТО 5
  35 Фитопатология 6 6 180 90 30 30 30 0 0 0 0 90И 6
  36 Практика по хербология 6 2 60 30 0 0 30 0 0 0 0 30ТО 6
  37 Практика по фитопатология 6 2 60 30 0 0 30 0 0 0 0 30ТО 6
  38 Практика по генетика и селекция 6 2 60 30 0 0 30 0 0 0 0 30ТО 6
  39 Избираема дисциплина V 6 4 120 60 15 15 30 0 0 0 0 60ТО 6
  40 Избираема дисциплина VI 6 4 120 45 15 15 15 0 0 0 0 75ТО 6
  Дисциплина
  1 Приложна математика
  2 Математически анализ и приложения

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Физиология и биохимия на растенията
  2 Растителни генетични ресурси

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Енергийни култури
  2 Карантина по растенията
  3 Екологично-опасни вещества

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Химическа защита
  2 Имунитет на растенията

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Информационни технологии
  2 Интегрирано управление на вредителите
  3 Прогноза и сигнализация

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Агрометеорология
  2 Ненасекомни неприятели

  Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Гражданска защита
  2 Безопасност на движението

  Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Устна и писмена комуникация (практикум)
  2 Езикова култура
  3 Език и комуникация

  Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Билкарство
  2 Биологично земеделие

  Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Информационен маркетинг и реклама
  2 Аграрен мениджмънт

  Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Информационни технологии в бизнеса и администрацията
  2 Текстообработка и електронни таблици
  3 Бизнес английски
  4 Европейски фондове и международни програми в аграрния сектор

  Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
  Дисциплина
  1 Спорт: Аеробика
  2 Спорт: Баскетбол
  3 Спорт: Бойни изкуства
  4 Спорт: Волейбол
  5 Спорт: Зимни спортове
  6 Спорт: Лечебна гимнастика
  7 Спорт: Плуване
  8 Спорт: Ракетни спортове
  9 Спорт: Ритмика и танци
  10 Спорт: Туризъм, ориентиране, катерене
  11 Спорт: Фитнес
  12 Спорт: Футбол

  Дисциплини в учебния план от тази група (1 от 12)

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ

  Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

  Група форми на завършване на обучението I
  Дисциплина Кредити
  1 Писмен държавен изпит по растителна защита 10
  2 Практически държавен изпит по растителна защита 10

  Кредити и хорариум на дисциплините
  Семестър Кредити Хорариум Седм. ауд. заетост
  Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
  Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
  1 30 900 315 105 150 60 0 0 0 0 585 21.00
  2 30 900 320 90 140 90 0 0 0 0 580 21.33
  3 30 900 340 110 170 60 0 0 0 0 560 22.67
  4 30 900 345 150 105 90 0 0 0 0 555 23.00
  5 30 900 315 105 90 120 0 0 0 0 585 21.00
  6 20 600 285 60 60 165 0 0 0 0 315 19.00
  Общо 170 5100 1920 620 715 585 0 0 0 0 3180 16.00
  % 32.29 37.24 30.47
  Брой дисциплини и брой форми на контрол
  Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
  Общо Задължителни Избираеми Факултативни
  1 7 5 1 1 4 2
  2 7 7 4 3
  3 7 6 1 5 2
  4 7 3 2 2 5 2
  5 6 4 1 1 3 3
  6 6 4 2 1 5
  Общо 39 28 6 5 22 17
  % 71.79 15.38 12.82 56.41 43.59
  Забележка! При преброяването на дисциплините:
  • в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра);
  • в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

  Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

  Завършване на обучението
  № на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
  Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
  1 2 2 20 600