Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • jQuery Pagination Tables Plugin Demo

  basi svinshtinata

  3 мар., 2021 Честит празник!

  Владимир Василев

  Новини

  2 мар., 2021 Лекция пред академичната общност на Московския държавен университет „М.В.Ломоносов“

  Владимир Василев

  Новини

  1 мар., 2021 Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Живко Величков Жечев

  Владимир Василев

  Придобиване на академична длъжност ПРОФЕСОР

  1 мар., 2021 Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Ростислава Георгиева Тодорова-Енчева

  Владимир Василев

  Придобиване на академична длъжност ПРОФЕСОР

  25 февр., 2021 Европейскатa комисия представи платформата Open Research Europe (ORE)

  Владимир Василев

  Новини и събития

  25 февр., 2021 Тематични уебинари на Елзевир специално за българската научна и академична общност в периода март-юни 2021 г.

  Владимир Василев

  Новини и събития

  25 февр., 2021 Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Антоанета Кръстева Ковачева

  Владимир Василев

  Придобиване на научни степени

  19 февр., 2021 Почит пред Апостола

  Владимир Василев

  Новини

  19 февр., 2021 Поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730)

  Владимир Василев

  Конкурси

  19 февр., 2021 Поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730)

  Владимир Василев

  Докторанти