Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • jQuery Pagination Tables Plugin Demo

  basi svinshtinata

  10 юни, 2021 Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Офелия Иванова Кънева

  Владимир Василев

  Заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

  10 юни, 2021 Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д.п.н. Веселин Димитров Михалев

  Владимир Василев

  Заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

  9 юни, 2021 Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ямен Ърфан Дубаз

  Владимир Василев

  Придобиване на научни степени

  8 юни, 2021 Университетската библиотека с две тематични изложби под мотото „50 години заедно пишем историята“

  Владимир Василев

  Новини

  8 юни, 2021 Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.48/08.06.2021 г.)

  Владимир Василев

  Конкурси

  7 юни, 2021 Награда от Международната изложба „Съвременни образователни институции 2021“ в Киев

  Владимир Василев

  Новини

  4 юни, 2021 Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания

  Владимир Василев

  Съобщения Докторанти

  3 юни, 2021 Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Милчо Събев Узунов

  Владимир Василев

  Придобиване на научни степени

  31 май, 2021 Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Недко Петров Петров

  Владимир Василев

  Придобиване на научни степени

  31 май, 2021 Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Таквор Мануел Мануелян

  Владимир Василев

  Придобиване на научни степени