Телефонни номера в гр. Шумен

Тел. номер Корпус факултет/отдел
054 830495 1 централа
054 830350 1 ректорска канцелария
054 830358 1 специалист Връзки с обществеността
054 830478 1 Главен счетоводител
054 832106 1 Кандидатстудентска информация
054 832101 1 Център за международно сътрудничество
054 830356 1 отдел „Обществени поръчки“
054 830309 1 Отдел „Човешки ресурси“
054 830773 1 Отдел „Човешки ресурси“
054 830376 1 ФПН Главен координатор
054 830317 1 ФХН Главен координатор
054 830495 1 Студентска канцелария
054 830322 2 Студентска канцелария
054 830367 2 Студентска канцелария
054 830362 2 Студентска канцелария
054 830339 2 ПФ Главен координатор
054 860207 3 ФМИ Главен координатор
054 830951 3 ФМИ Зам. декан
054 830345 3 ФТН Главен координатор
054 830952 3 специалист Социално-битови въпроси на учащите
054 830316 3 Ръководител на библиотеката

 

При набиране на номер 054 830495 ще бъдете свързани с всички вътрешни номера от трите корпуса в гр. Шумен.

Информация за вътрешните номера може да намерите в профила на съответния преподавател в сайта.

____________________________________________________________

Телефонни номера на Департамента в гр. Варна

Тел. номер Корпус факултет/отдел
052 301241 Учебен Главен координатор
052 301239 Учебен Счетоводство
052 301245 Учебен Учебен отдел

_____________________________________________________________

Телефонни номера на Колежа в гр. Добрич

Тел. номер Корпус факултет/отдел
058 603209 1 Директорска канцелария
058 602778 1 Учебен отдел/Студентска канцелария
058 603217 1 Счетоводител
058 603138 1 Кандидат-студентска информация
058 602238 1 Библиотека