Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Международна научна конференция “Синя икономика и синьо развитие”