Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Семинар на тема: “Представяне на иновативни учебни материали по български език за работа с деца с друг майчин език на 5, 6 и 7 годишна възраст”