Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Финансово-счетоводен отдел и обществени поръчки

  Силвия Михайлова – ръководител, главен счетоводител
  • Кабинет: 118А, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр.
  • E-mail: s.d.mihaylova@shu.bg
  Силвия Михайлова – Радославова – счетоводител, отговорник ФСО
  • Кабинет: 213а, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 273
  • E-mail: s.mihaylova@shu.bg
  Дияна Донева – счетоводител, финансов контрольор
  • Кабинет: 116 б, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 202
  • E-mail: d.doneva@shu.bg
  Анка Стоянова – счетоводител
  • Кабинет: 213 б, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 227
  • E-mail: a.stoyanova@shu.bg
  Йоанна Александрова – счетоводител
  • Кабинет: 116 б, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 202
  • E-mail: y.aleksandrova@shu.bg
  Димитрина Игнатова – оперативен счетоводител, касиер
  • Кабинет: 213 в, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон:  054 830 495  / вътр. 361
  • E-mail: d.ignatova@shu.bg
  Светослава Василева – счетоводител, касиер
  • Кабинет: 213 б, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон:  054 830 495  / вътр. 227
  • E-mail: sv.vasileva@shu.bg
  Соня Радева – оперативен счетоводител, касиер
  • Кабинет: 213 б, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 227
  • E-mail: s.radeva@shu.bg
  Йорданка Сандова – касиер, счетоводство
  • Кабинет: 300, Корпус 2, ет. 3
  • Телефон:  054 830 495  / вътр. 209
  • E-mail: y.stankova@shu.bg
  Галина Георгиева – касиер, счетоводство
  • Кабинет: 213 г, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон:  054 830 495  / вътр. 361
  • E-mail: g.d.georgieva@shu.bg
  Павлина Александрова – касиер, счетоводство
  • Кабинет: 213 г, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон:  054 830 495  / вътр. 361
  • E-mail: p.aleksandrova@shu.bg

  Драгомир Михайлов – главен специалист, отговорник Обществени поръчки
  • Кабинет: 05, Корпус 1
  • Телефон: 054 830 356
  • E-mail: op@shu.bg
  Маргарита Широкова – главен специалист
  • Кабинет: 05, Корпус 1
  • Телефон: 054 830 356
  • E-mail: m.shirokova@shu.bg