Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Финансово-счетоводен отдел

  Анка Стоянова
  • Кабинет: 117, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 478; 054 830 495 / вътр. 235
  • E-mail: a.stoyanova@shu.bg
  Силвия Михайлова – Радославова
  • Кабинет: 213а, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 273
  • E-mail: s.mihaylova@shu.bg
  Дияна Донева – финансов контрольор
  • Кабинет: 116 б, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 202
  • E-mail: d.doneva@shu.bg

  Йорданка Тодорова
  • Кабинет: 213 а, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 273
  • E-mail: y.todorova@shu.bg

  Соня Радева
  • Кабинет: 213 б, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 227
  • E-mail: s.radeva@shu.bg

  Еленка Митева
  • Кабинет: 213 г, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон:  054 830 495  / вътр. 361
  • E-mail: e.miteva@shu.bg

  Стелка Апостолова
  • Кабинет: 300, Корпус 2, ет. 3
  • Телефон:  054 830 495  / вътр. 109
  • E-mail: s.apostolova@shu.bg