Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Финансово-счетоводен отдел

  Анка Стоянова – главен счетоводител
  • Кабинет: 117, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 478; 054 830 495 / вътр. 235
  • E-mail: a.stoyanova@shu.bg
  Силвия Михайлова – Радославова – счетоводител, отговорник ФСО
  • Кабинет: 213а, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 273
  • E-mail: s.mihaylova@shu.bg
  Дияна Донева – финансов контрольор
  • Кабинет: 116 б, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 202
  • E-mail: d.doneva@shu.bg
  Йоанна Александрова – счетоводител
  • Кабинет: 116 б, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 202
  • E-mail: y.aleksandrova@shu.bg
  Светослава Василева – счетоводител, касиер
  • Кабинет: 213 б, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон:  054 830 495  / вътр. 227
  • E-mail: sv.vasileva@shu.bg
  Йорданка Тодорова – оперативен счетоводител
  • Кабинет: 213 а, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 273
  • E-mail: y.todorova@shu.bg
  Соня Радева – оперативен счетоводител, касиер
  • Кабинет: 213 б, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 227
  • E-mail: s.radeva@shu.bg
  Димитрина Игнатова – оперативен счетоводител, касиер
  • Кабинет: 213 в, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон:  054 830 495  / вътр. 361
  • E-mail: d.ignatova@shu.bg
  Стелка Апостолова – оперативен счетоводител, касиер
  • Кабинет: 300, Корпус 2, ет. 3
  • Телефон:  054 830 495  / вътр. 209
  • E-mail: s.apostolova@shu.bg
  Галина Георгиева – касиер, счетоводство
  • Кабинет: 213 г, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон:  054 830 495  / вътр. 361
  • E-mail: g.d.georgieva@shu.bg