Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център за обучение на докторанти

  Центърът за докторанти е обслужващо звено в структурата на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  Центърът обезпечава част от административните процеси в университета в няколко основни направления:

  • прием и обучение на докторанти;
  • участие в научни проекти;
  • участие в научни форуми.

  Нашата мисия е развитие и разширяване на научния потенциал и мотивация за изследователска дейност на докторанти, постдокторанти и млади учени.

  Целта на Центъра за докторанти е да подпомогне научноизследователската работа на докторантите, като им осигури условия за участие в курсове, семинари, научни форуми и конкурси, свързани с подготовката им по учебен план.

  Центърът предлага специализирани консултации и обучение по акредитирани докторски програми, създава възможности за личностно, академично и кариерно развитие на докторантите.


  За контакт:

  проф. д-р Пенка Кожухарова – директор
  • Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  +359 54 830 495 / вътр. 321
  • E-mail: p.kozhuharova@shu.bg
  Валентина Георгиева – главен специалист
  • Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  +359 54 830 495 / вътр. 203
  • E-mail: v.h.georgieva@shu.bg