Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Академичен съвет

  Структурен състав

  Структурно звено
  Брой членове
  Ректор1
  Факултет по хуманитарни науки6
  Факултет по математика и информатика4
  Факултет по природни науки5
  Педагогически факултет7
  Факултет по технически науки4
  Колеж – Добрич2
  ДИКПО – Варна1
  Админ. персонал1
  Студенти и докторанти6

  СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ

  (мандат 2019 г.- 2023 г. след ОС на ШУ, проведено на 25.10.2019 г., актуализиран на 30.11.2020, последно актуализиран на 04.06.2021 г.)

  проф. д.и.н. Георги Велков Колев - Председател на АС и Ректор на ШУ