Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Академичен съвет

  Структурен състав

  Структурно звено
  Брой членове

  Ректор

  1

  Факултет по хуманитарни науки

  7

  Факултет по математика и информатика

  4

  Факултет по природни науки

  5

  Педагогически факултет

  7

  Факултет по технически науки

  4

  Колеж – Добрич

  1

  ДИКПО – Варна

  1

  Административен персонал

  1

  Студенти и докторанти

  6

  СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ

  (мандат 2023 г.- 2027 г. след ОС на ШУ, проведено на 27.10.2023 г.)

  проф. д.н. Наталия Иванова Витанова-Маринова - Председател на АС и Ректор на ШУ