Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Академичен съвет

  Структурен състав

  Структурно звено
  Брой членове
  Ректор1
  Факултет по хуманитарни науки6
  Факултет по математика и информатика4
  Факултет по природни науки5
  Педагогически факултет6
  Факултет по технически науки3
  Колеж – Добрич1
  ДИКПО – Варна1
  Админ. персонал2
  Студенти и докторанти6

  СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ

  (мандат 2019 г.- 2023 г. след ОС на ШУ, проведено на 25.10.2019 г.)

  проф. д.и.н. Георги Велков Колев - Председател на АС и Ректор на ШУ

  1. проф. д-р Веселин Божков Панайотов
  2. доц. д-р Константин Трендафилов Константинов
  3. доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева
  4. доц. д-р Стефан Маринов Минков
  5. доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева
  6. доц. д-р Тодор Райчев Тодоров
  7. доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов
  8. доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева
  9. доц. д-р Радостина Петрова Енчева
  10. доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев
  11. проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова
  12. проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев
  13. доц. д-р Петинка Радева Галчева
  14. доц. д-р Росица Цанкова Владева
  15. доц. д-р Росица Димитрова Давидова-Маджарова
  16. проф. Димитър Николов Чолаков
  17. доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова
  18. доц. д-р Росица Петрова Михайлова
  19. доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров
  20. доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев
  21. доц. д-р Янна Павлова Рускова
  22. доц. д-р Христо Атанасов Христов
  23. доц. д-р Огнян Момчилов Фетфов
  24. доц. д-р Нели Стойчева Димитрова

  25. доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

  26. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

  27. д-р Николай Янков Николов – пом.-ректор

  28. Анка Каменова Стоянова – гл. счетоводител

  29. Дона-Мария Станиславова Дерменджиева – 1 курс, ПОИИ
  30. Иванка Филипова Благоева – 1 курс, Социално консултиране
  31. Симона Валентинова Василева – 1 курс, ИПО
  32. Симона Илкова Вълкова – 4 курс, ЕООС
  33. Стела Тодорова Иванова – 2 курс, БФ
  35. Теодора Филипова Неделчева – 1 курс, Социално консултиране