Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Учебен отдел

  гл.ас. д-р Йорданка Ивайлова Янкова -Йорданова – академичен секретар
  • Кабинет: 114, Корпус 1, ет.1
  • Телефон:  054 830495 вътр. 280
  • E-mail: j.jordanova@shu.bg
  Коля Танева – главен специалист
  • Кабинет: 114, Корпус 1, ет.1
  • Телефон:  054 830495 вътр. 280
  • E-mail:  k.taneva@shu.bg
  Росина Минчева – главен специалист
  • Кабинет: 114, Корпус 1, ет.1
  • Телефон:  054 830495 вътр. 280
  • E-mail: r.mincheva@shu.bg
  Милена Велева – главен специалист
  • Кабинет: 216, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  054 830495 вътр. 352
  • E-mail: m.veleva@shu.bg
  Миглена Цветанова – главен специалист
  • Кабинет: 216, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  054 830495 вътр. 374
  • E-mail: m.cvetanova@shu.bg
  Нели Дякова – главен специалист
  • Кабинет: 02, Корпус 2, партер
  • Телефон:  054 830365 вътр. 131
  • E-mail: n.diakova@shu.bg
  Христина Атанасова – главен специалист
  • Кабинет: 312, Корпус 3, ет. 3
  • Телефон:  054 830495 вътр. 340
  • E-mail: h.atanasova@shu.bg