Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Учебен отдел

  Коля Танева – главен координатор
  • Кабинет: 114, Корпус 1, ет.1
  • Телефон:  054 830495 вътр. 209
  • E-mail:  k.taneva@shu.bg
  Росина Минчева – главен специалист
  • Кабинет: 114, Корпус 1, ет.1
  • Телефон:  054 830495 вътр. 280
  • E-mail: r.mincheva@shu.bg
  Вергиния Василева-Тодорова – главен специалист
  • Кабинет: 216, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон:  054 830495 вътр. 352
  • E-mail: v.todorova@shu.bg
  Миглена Цветанова – главен специалист
  • Кабинет: 216, Корпус 1, ет. 2
  • Телефон:  054 830495 вътр. 374
  • E-mail: m.cvetanova@shu.bg
  Нели Дякова – главен специалист
  • Кабинет: 02, Корпус 2, партер
  • Телефон:  054 830495 вътр. 231
  • E-mail: n.diakova@shu.bg
  Мариела Иванова – главен специалист
  • Кабинет: 312, Корпус 3, ет. 3
  • Телефон:  054 830495 вътр. 340
  • E-mail: m.l.ivanova@shu.bg