Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси за кандидат-докторанти

  Конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр. 59 / 12.07.2024 г.)

  12/07/2024

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури за учебната 2023/2024 г. (обнародвани в ДВ, бр. 59/12.07.2024 г.) със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:   Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна […]

  Конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, БР. 12/09.02.2024 г.)

  09/02/2024

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури за учебната 2023/2024 г.(обнародвани в ДВ, БР. 12/09.02.2024 г.) със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна   […]

  Конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр. 60 / 14.07.2023 г.)

  14/07/2023

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури за учебната 2023/2024 г. (обнародвани в ДВ, бр. 60/14.07.2023 г.) със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. […]

  Конкурси за кандидат-докторанти (обнародвани в ДВ, бр.15/14.02.2023 г.)

  14/02/2023

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури за учебната 2022/2023 г. (обнародвани в ДВ, бр.15/14.02.2023 г.) със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:   Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки […]

  Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.)

  12/07/2022

    Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.) за учебната 2022/2023 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:   Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование […]

  Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.10/04.02.2022 г.)

  04/02/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури за учебната 2021/2022 г. със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (обнародвани в ДВ, бр.10/04.02.2022 г.): Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически […]

  Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.57/09.07.2021 г.)

  09/07/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури за учебната 2021/2022 г. (обнародвани в ДВ, бр.57/09.07.2021 г.) със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:   Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. […]

  Поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730)

  19/02/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прави следната поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730): думите докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки да се четат: докторска програма „Теория […]

  Поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730)

  19/02/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прави следната поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730): думите докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки да се четат: докторска програма „Теория […]

  Конкурси за докторанти (ДВ, бр. 12 / 12.02.2021 г.)

  12/02/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр. 12/12.02.2021 г.) за учебната 2020/2021 г. със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. […]

  Конкурси за докторанти (ДВ, бр. 12 / 12.02.2021 г.)

  12/02/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр. 12/12.02.2021 г.) за учебната 2020/2021 г. със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. […]