Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Център за проектна дейност

  Центърът за проектна дейност е обслужващо звено на ШУ “Епископ Константин Преславски”, което ръководи и координира всички дейности, свързани с национални и международни проекти на университета.

  Центърът поддържа информационни ресурси за текущото състояние на проектната дейност на Шуменския университет, предоставя и разпространява информация за национални и международни програми и конкурси до съответните заинтересовани структурни звена на университета.

   

  За контакти:

  доц. д-р Пенка Кожухарова – ръководител на ЦПД

  • Кабинет: 536, Корпус 1,  ет. 5
  • Телефон: +359 54 830 495, вътр. 214
  • Email: p.kozhuharova@shu.bg

  Нели Русева – гл. координатор на ЦПД

  • Кабинет: 536, Корпус 1,  ет. 5
  • Телефон: +359 54 830 495, вътр. 214
  • Email: n.ruseva@shu.bg