Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център за проектна дейност

  Центърът за проектна дейност е обслужващо звено на ШУ “Епископ Константин Преславски“, което ръководи и координира всички дейности, свързани с национални и международни проекти на университета.

  Центърът поддържа информационни ресурси за текущото състояние на проектната дейност на Шуменския университет, предоставя и разпространява информация за национални и международни програми и конкурси до съответните заинтересовани структурни звена на университета.

   

  За контакти:

  доц. д-р Ирина Иванова – зам.-ректор по научноизследователска и художественотворческа дейност, институционален Еразъм+ координатор

  • Кабинет: 109, Корпус 1,  ет. 1
  • Телефон: +359 54 830 350
  • Email: irina.ivanova@shu.bg

  проф. д-р Драгомир Марчев – директор на ЦПД

  • Кабинет: 508, Корпус 3, eт. 5
  • Телефон: +359 54 830 495, вътр. 337
  • Email:d.marchev@shu.bg

  Нели Русева – гл. координатор на ЦПД

  • Кабинет: 508, Корпус 3,  ет. 5
  • Телефон: +359 54 830 495, вътр. 337
  • Email: n.ruseva@shu.bg