Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Факултет по хуманитарни науки

  Факултетът по хуманитарни науки е един от двата най-стари факултета в Шуменския университет. Той предлага обучение на бакалаври, магистри и докторанти в направленията „Филология”, „История и археология”, „Религия и теология”, „Обществени комуникации и информационни науки”, „Педагогика на обучението”.

  Възпитаниците на Факултета получават солидна широкоспектърна хуманитарна подготовка. Учебният процес се осъществява от висококвалифицирани преподаватели – професори, доценти, доктори на науките.

  Факултетът разполага с успешно функциониращи научни центрове, лаборатории, богати архиви и специализирани библиотеки. Студентите и докторантите участват в експедиции, теренни проучвания, научни форуми, публикуват свои материали в академични издания, обучават се в чужбина по различни програми в това число Еразъм+.

  За над 40-годишното си съществуване Факултетът по хуманитарни науки е подготвил поколения студенти с успешна професионална реализация в различни сфери на обществения живот – в областта на образованието, науката, културата, преводаческата и издателската практика, журналистиката и медиите, археологията, музейното дело, православната църква, административно-управленската и социалната дейност и пр. Негови възпитаници са уважавани в страната и чужбина учители, университетски преподаватели, учени, писатели, журналисти, дипломати, политици.

  Факултетът поддържа тесни контакти с всички български университети и с Българската академия на науките, с университети и културни институции от Германия, Русия, САЩ, Великобритания, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Турция, Украйна и други страни.