Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Съобщения на Факултета по хуманитарни науки

    ХХVI-ти ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ

    21/08/2020

     ХХVI-тите ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ ще се проведат на 2 септември 2020 г., от 10.00 часа, в зала 219, Корпус 1 на Шуменския университет. Научна програма.