Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения на Факултета по хуманитарни науки

  Научна конференция с международно участие “История и археология на Югоизточна Европа през Средновековието – 80 години от рождението на проф. д.и.н. Рашо Рашев (1943 – 2008)”, Шумен, 14 – 16 ноември, 2023 г.

  08/11/2023

  Програма на конференцията Факултетът по хуманитарни науки и Катедрата по история и археология към Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ са организатори на научната конференция с международно участие „История и археология на Югоизточна Европа през Средновековието – 80 години от рождението на проф. д.и.н. Рашо Рашев (1943-2008)“. Авторитетният форум е посветен на 80-годишнината от рождението на […]

  Българската литература: преводна рецепция на румънски език (публична лекция на доц. д-р Каталина Пую)

  25/10/2023

  Като част от инициативите по Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ на 23 юни 2023 г. се състоя публичната лекция на доц. д-р Каталина Пую (Букурещки университет) на тема: Българската литература и нейният превод на румънски език след 1945 г. Събитието, организирано от Катедрата по история и теория на литературата, предостави […]

  Българистичните изследвания в чужбина на Международния филологически колегиум „Слово и общество“, Шумен, 10-11 ноември 2022

  26/09/2023

  На 10 и 11 ноември 2022 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се проведе Международният филологически колегиум „Слово и общество“. Форумът, организиран от Катедрата по история и теория на литературата на Факултета по хуманитарни науки, предостави възможност за академична среща на преподаватели, студенти и докторанти от Висши училища от България, Украйна, Полша, Унгария, Словакия. […]

  Семинар и уъркшоп по българска диалектология (21 юни 2023 г.)

  02/05/2023

  Seminar and workshop on Bulgarian dialectology (June 21, 2023) На 21 юни 2023 г. екипът на ШУ към Националната научна програма „Развитие на българистиката в чужбина” организира семинар  и уъркшоп по българска диалектология. Домакини на тези събития са Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“ и Докторантският семинар на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Имаме удоволствието да се обърнем с покана […]

  XXIX-те „Епископ-Константинови четения” – 22 май 2023 г.

  22/03/2023

       Уважаеми колеги,      Факултетът по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” най-учтиво ви кани да участвате с доклади в ежегодната конференция „Епископ-Константинови четения”.      Конференцията ще се проведе на 22 май 2023 г. в Корпус 1 на Шуменския университет. Заявките се приемат само в електронен вид до 30 април 2023 г., а […]

  Кръгла маса „Българистиката в съвременния свят – предизвикателства и възможности“

  11/11/2022

  На 12 ноември 2022 г. от 9.00 ч. в зала 309 на Корпус 1 на Шуменския университе ще се проведе Кръгла маса „Българистиката в съвременния свят – предизвикателства и възможности“. Ще се дискутират проблемите на българистиката зад граница и възможните пътища за повишаване на интереса към изучаване на нашия език, литература, история, изкуство, наука и […]

  Кръгла маса „Българистиката в съвременния свят – предизвикателства и възможности“

  11/11/2022

  На 12 ноември 2022 г. от 9.00 ч. в зала 309 на Корпус 1 на Шуменския университе ще се проведе Кръгла маса „Българистиката в съвременния свят – предизвикателства и възможности“. Ще се дискутират проблемите на българистиката зад граница и възможните пътища за повишаване на интереса към изучаване на нашия език, литература, история, изкуство, наука и […]