Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения на Факултета по хуманитарни науки

  ХХХ-ти „ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ“ – 14 МАЙ 2024 г.

  05/03/2024

  Уважаеми колеги, Факултетът по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” най-учтиво ви кани да участвате с доклади в ежегодната конференция „Епископ-Константинови четения”. Конференцията ще се проведе на 14 май 2024 г. в Корпус 1 на Шуменския университет. Заявките се приемат само в електронен вид до 25 април 2024 г., а текстовете на докладите […]

  Семинар „Методика на социолингвистичното изследване“ (1 декември 2023 г.)

  11/12/2023

  Видеозапис на събитието Програма на семинара На 1 декември 2023 г. екипът на Шуменския университет към Националната научна програма „Развитие на българистиката в чужбина” организира семинар на тема „Методика на социолингвистичното изследване“. Домакини на това събитие бяха Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“ и Центърът за докторанти на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. За интереса […]

  Научна конференция с международно участие „История и археология на Югоизточна Европа през Средновековието – 80 години от рождението на проф. д.и.н. Рашо Рашев (1943 – 2008)“, Шумен, 14 – 16 ноември, 2023 г.

  08/11/2023

  Програма на конференцията Факултетът по хуманитарни науки и Катедрата по история и археология към Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ са организатори на научната конференция с международно участие „История и археология на Югоизточна Европа през Средновековието – 80 години от рождението на проф. д.и.н. Рашо Рашев (1943-2008)“. Авторитетният форум е посветен на 80-годишнината от рождението на […]

  Българската литература: преводна рецепция на румънски език (публична лекция на доц. д-р Каталина Пую)

  25/10/2023

  Като част от инициативите по Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ на 23 юни 2023 г. се състоя публичната лекция на доц. д-р Каталина Пую (Букурещки университет) на тема: Българската литература и нейният превод на румънски език след 1945 г. Събитието, организирано от Катедрата по история и теория на литературата, предостави […]