Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Общо събрание

  Общото събрание е висш орган за управление на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Има постоянен брой членове за един мандат. ОС включва всички хабилитирани лица на основен трудов договор в ШУ, представители на нехабилитираните преподаватели, редовните докторанти, студентите и административния персонал. Приема Правилника за устройството и дейността на ШУ с мнозинството от списъчния си състав, избира ректора, определя структурния и числения състав на АС, като избира с тайно гласуване неговите членове.

  проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

  Кабинет: 101, Корпус 1, ет. 1
  Телефон: 054 830495 / вътр. 366​

  проф. д-р Росица Жечкова Ангелова-Георгиева

  Кабинет: 101, Корпус 1, ет. 1
  Телефон: 054 830495 / вътр. 366

  Мариела Иванова

  Кабинет: 312, Корпус 1, ет. 3
  Телефон: 054 830495 вътр. 340

  Списъчен състав на общото събрание на университета

  Мандат 27.10.2023 г. – 27.10.2027 г.