Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Общо събрание

  Общото събрание е висш орган за управление на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Има постоянен брой членове за един мандат. ОС включва всички хабилитирани лица на основен трудов договор в ШУ, представители на нехабилитираните преподаватели, редовните докторанти, студентите и административния персонал. Приема Правилника за устройството и дейността на ШУ с мнозинството от списъчния си състав, избира ректора, определя структурния и числения състав на АС, като избира с тайно гласуване неговите членове.

  доц. д-р Юрий Петров Проданов

  Кабинет: 101, Корпус 1, ет. 1
  Телефон: 054 830495 / вътр. 366​

  проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

  Кабинет: 101, Корпус 1, ет. 1
  Телефон: 054 830495 / вътр. 366

  Мариела Великова

  Кабинет: 108, Корпус 1, ет.1
  Телефон: 054 830495 вътр. 306

  Списъчен състав на общото събрание на университета

  Мандат 25.10.2019 г. – 25.10.2023 г.

  проф. д.ист.н. Бисер Христов Георгиев

  проф. д-р Велка Александрова Попова

  проф. д-р Веселин Божков Панайотов

  проф. д.ф.н. Денка Недева Кръстева-Петрова

  проф. д-р Димитър Димитров Попов

  проф. д-р Евдокия Боянова Борисова

  проф. д-р Елена Викторовна Стоянова

  проф. д-р Мадлен Василева Данова

  проф. д-р Надка Николова Николова

  проф. д.и.н. Петър Иванов Стоянович

  проф. д-р Пламен Димитров Шуликов

  проф. д-р Росица Жечкова Ангелова-Георгиева

  проф. д.теол.н. Румен Атанасов Ваташки

  проф. д-р Румяна Балинова Тодорова

  проф. д-р Страшимир Митков Цанов

  доц. д-р Антоанета Димитрова Димитрова

  доц. д-р Ася Лазарова Атанасова

  доц. д-р Васил Параскевов Василев

  доц. д.н. Венета Петрова Янкова

  доц. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева

  доц. д-р Десислава Чанкова Иванова

  доц. д-р Иво Симеонов Топалилов

  доц. д-р Ирина Николова Иванова

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева

  доц. д-р Константин Трендафилов Константинов

  доц. д-р Костадин Кирилов Нушев

  доц. д-р Красимир Тодоров Кръстев

  доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед

  доц. д-р Милена Александрова Палий 

  доц. д-р Младен Стоянов Енчев

  доц. д-р Пламен Тодоров Панайотов

  доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева

  доц. д-р Снежанка Иванова Великова

  доц. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева

  доц. д-р Стефан Маринов Минков

  доц. д-р Стефан Ненчев Стефанов

  доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева

  доц. д-р Теменужка Ганчева Тенева

  доц. д-р Теодор Божидаров Стойчев

  доц. д-р Тодор Райчев Тодоров

  доц. д-р Цветана Георгиева Иванова

  доц. д-р Юрий Петров Проданов

  гл. ас. д-р Бисерка Илиева Стоименова

  гл. ас. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова

  проф. д.инф.н. Борислав Панайотов Стоянов

  проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов

  проф. д-р Константин Стойчев Цветков

  проф. д.п.н. Наталия Христова Павлова

  доц. д-р Александър Петров Милев

  доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов

  доц. д-р Галина Славчева Борисова

  доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов

  доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева

  доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов

  доц. д-р Красимир Димитров Цвятков

  доц. д-р Красимир Митков Кордов

  доц. д-р Лиляна Методиева Каракашева-Йончева

  доц. д.м.н. Огнян Борисов Христов

  доц. д-р Павлина Калчева Йорданова

  доц. д-р Радка Пенева Русева

  доц. д-р Радостина Петрова Енчева

  доц. д-р Румяна Стойкова Златева

  доц. д-р Свилен Горанов Тонев

  доц. д.м.н. Севджан Ахмедов Хаккъев

  доц. д-р Славена Господинова Стоянова

  доц. д-р Станимир Кунчев Железов

  доц. д-р Стоян Крайчев Крайчев

  доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев

  доц. д-р Труфка Русева Димитрова

  доц. д-р Христо Иванов Параскевов

  гл. ас. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева

  гл. ас. д-р Цоньо Георгиев Цонев

  проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

  проф. д-р Веселин Александров Арнаудов

  проф. д-р Димитър Тодоров Владев

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов

  проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев

  проф. д-р Милен Руменов Пенерлиев

  проф. д-р Николай Добринов Начев

  проф. д-р Николай Михайлов Узунов

  проф. д-р Светла Димитрова Станкова

  проф. д.с.н. Свилен Пенчев Райков

  проф. д-р Христомир Йорданов Христов

  проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

  доц. д-р Ася Пенчева Драгоева-Кирилова

  доц. д-р Борислав Станишев Борисов

  доц. д-р Ваня Атанасова Василева

  доц. д-р Ваня Петрова Колева

  доц. д-р Дарина Христова Бъчварова

  доц. д-р Диляна Стефанова Иванова-Станчева

  доц. д-р Динко Профилов Димитров

  доц. д-р Доротея Любенова Василева-Кюркчиева

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова

  доц. д-р Ивайло Кънчев Иванов

  доц. д-р Ивайло Любомиров Владев

  доц. д-р Красимира Трифонова Танова

  доц. д-р Мария Младенова Бойчева

  доц. д-р Милена Петрова Стоянова

  доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова

  доц. д-р Пенка Цанева Момчилова-Стойчева

  доц. д-р Петинка Радева Галчева

  доц. д-р Радка Томова Георгиева-Николова

  доц. д-р Росица Димитрова Давидова-Маджарова

  доц. д-р Росица Цанкова Владева

  доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов

  доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева

  доц. д-р Цвета Тодорова Маркова

  ас. д-р Веселин Пенчев Петков

  гл. ас. д-р Ивайло Дианов Парушев

  проф. Валери Христов Чакалов

  проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов

  проф. д-р Виолета Кирилова Атанасова

  проф. д-р Галин Борисов Цоков

  проф. д.и.н. Георги Велков Колев

  проф. д-р Димитър Илиев Балкански

  проф. Димитър Николов Чолаков

  проф. д-р Живка Енчева Военкинова

  проф. д-р Красимира Тошева Бенкова

  проф. д-р Меглена Живкова Апостолова

  проф. д.изк.н. Мирослав Кирилов Недялков

  проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова

  проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова

  проф. д-р Нели Илиева Бояджиева

  проф. д-р Пламен Киров Иванов

  проф. д-р Светлозар Петков Вацов

  проф. д-р Снежана Христова Николова

  проф. д-р Снежанка Георгиева Въчева

  проф. д.соц.н. Соня Борисова Илиева

  проф. д.изк.н. Стефан Иванов Хърков

  проф. д-р Стефан Христев Базелков

  доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян

  доц. д-р Васил Иванов Василев

  доц. д-р Гергана Кирилова Събева

  доц. д-р Евгения Стоичкова Иванова

  доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

  доц. д-р Живко Величков Жечев

  доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа

  доц. д-р Ивайло Иванов Буров

  доц. д-р Йорданка Стоянова Пейчева

  доц. д-р Керанка Георгиева Велчева

  доц. д-р Лилия Цветанова Лозанова

  доц. д-р Маргаритка Йорданова Генчева

  доц. д-р Милослава Русинова Янкова

  доц. д-р Николай Митев Андриянов

  доц. д-р Павлина Иванова Лазарова

  доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

  доц. д-р Пламен Стефанов Петков

  доц. д-Р Росица Петрова Михайлова

  доц. д-р Ростислава Георгиева Тодорова-Енчева

  доц. д-р Светла Христова Петкова

  доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска

  доц. д-р Светозар Йорданов Чилингиров

  доц. д-р Силвия Димитрова Салтирова-Радкова

  доц. д-р Снежана Лазарова Борисова

  доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева

  доц. д-р Стефан Панайотов Русков

  доц. д-р Теодора Николаева Симеонова

  доц. д-р Тодорка Малчева Иванова

  доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

  доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев

  доц. д-р Янна Павлова Рускова

  преп. д-р Веселина Николаева Илиева

  преп. д-р Ирина Борисова Стоянова

  •  

  проф. д.ик.н. Андрей Иванов Андреев

  проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

  проф. д-р Добромир Жечев Добрев

  проф. д.т.н. Жанета Николова Савова-Ташева

  проф. д-р Николай Станев Проданов

  доц. д-р Андрей Илиев Богданов

  доц. д-р Антон Янков Антонов

  доц. д-р Доника Величкова Диманова

  доц. д-р Ивайло Николаев Минчев

  доц. д-р Красимир Стоянов Давидов

  доц. д-р Нела Димитрова Здравчева

  доц. д-р Нели Стойчева Димитрова

  доц. д-р Николай Йорданов Досев

  доц. д-р Огнян Момчилов Фетфов

  доц. д-р Пенка Йорданова Кастрева

  доц. д-р Петър Красенов Боянов

  доц. д.ик.н. Пламен Борисов Дянков

  доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов

  доц. д-р Събин Иванов Иванов

  доц. д-р Тихомир Спирдонов Трифонов

  доц. д-р Христо Атанасов Христов

  доц. д-р Цветослав Станиславов Цанков

  доц. д-р Чавдар Николаев Минчев

  гл. ас. д-р инж. Евгени Гришев Стойков

  гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов

  проф. д.ф.н. Антоанета Петрова Алипиева

  проф. д-р Дарина Георгиева Василева

  проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев

  проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова

  доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

  преп. д-р Севдалина Маринова Георгиева

  проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров

  проф. д.м.н. Иван Ганчев Иванов

  проф. д-р Найден Вълков Ненков

  проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

  доц. д-р Албена Маринова Иванова

  доц. д-Р Живка Стоянова Илиева

  доц. д-р Милена Илиева Цанкова

  доц. д-р Николай Станчев Николов

  доц. д-р Цанимир Любомиров Байчев

  гл. ас. д-р Камелия Койчева Йорданова

  Мелят Бирол Юсеин – 2 курс, АФ

  Мехмед Сали Карасали – 4 курс, АФ

  Антонина Пламенова Александрова – 2 курс, БФ

  Зорница Костадинова Шишкова – 2 курс, РФСР

  Васил Петров Стоянов – 2 курс, РФСР

  Стела Тодорова Иванова – 2 курс, БФ

  Памела Галинова Бонева – 4 курс, АФ

  Евгени Цонков Костадинов – 2 курс, РЗ

  Елфида Мехмед Садретин – 3 курс, Биология и физика

  Симона Илкова Вълкова – 4 курс, ЕООС

  Хавка Алиева Салиева – 1 курс, ПОПН

  Зейнеб Федат Ахмед – 3 курс, Медицинска химия

  Мергюл Гюнайдън Мустафа – 4 курс, Медицинска химия

  Йонна Светлозарова Симеонова – 4 курс, ЕООС

  Байрямали Фикрет Мехмед – 3 курс, КИТ

  Емре Синан Себатин – 3 курс, КИТ

  Моника Христова Марчева – 2 курс, Бизнес информатика

  Фатме Хюсеин Мустафа – 4 курс, Комп. информатика

  Иванка Филипова Благоева – 1 курс, Соц. консултиране

  Теодора Филипова Неделчева – 1 курс, Соц.консултиране

  Захари Огнянов Дамянов – 4 курс, ПОФВ

  Джевадие Джеват Хасан – 4 курс, ПУНУП

  Йорданка Рачева Стоянова – 4 курс, ПДИН

  Сафие Хюсеинали Бекир – 3 курс, НУПЧЕ

  Симона Валентинова Василева – 1 курс, ИПО

  Нели Атанасова Атанасова – 1 курс, ПОФВ

  Гюлсюм Асан Ялама – 1 курс, ПУНУП

  Бурчин Тунджай Шефкъ – 1 курс, НУПЧЕ

  Селин Сезгин Селим – 2 курс, ПУНУП

  Шенай Алиева Алиева – 2 курс, ПУП

  Дона-Мария Станиславова Дерменджиева – 1 курс,ПОИИ

  Арфе Сабриева Орцева – 2 курс, ПУНУП

  Ангел Красимиров Георгиев – 2 курс, РКССД

  Ефтим Вергиниев Кирчев – 2 курс, Геодезия

  Максим Вартан Вартанян – 4 курс, Геодезия

  Мустафа Мусов Мустафов – 4 курс, Системи за сигурност

  Халил Мустафов Кобаков – 4 курс, Системи за сигурност

  Милена Иванова Тодорова – 2 курс, НУПЧЕ

  Красимира Атанасова Георгиева – 2 курс, РЗ

  Галина Желязкова Ганева – 3 курс, ПУПЧЕ

  Миглена Йорданова Николова – гл. координатор (ФХН)

  Радостина Асенова Адамидовска – гл. координатор (ФМИ)

  Красимира Николаева Димитрова – мл. специалист (ФПН)

  Илияна Георгиева Петрова – гл. координатор (ПФ)

  Петя Евгениева Илиева – гл. координатор (ФТН)

  Илка Маринова Милушева – гл. специалист УО (ДИКПО)

  Павлета Иванова Масларска – гл. координатор (Колеж-Добрич)

  д-р Николай Янков Николов  – помощник-ректор

  Анка Каменова Стоянова – гл. счетоводител

  д-р Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова – гл. координатор РК, директор ЦМС

  Наталия Веселинова Найденова -ръководител ОЧР

  Надежда Иванова Иринкова – гл. координатор на ЦККМ

  д-р Мариана Апостолова Петева – ръководител на УБ

  Илияна Георгиева Николова – ръководител на УИ

  д-р Мая Димитрова Конова – експерт, връзки с обществеността и медиите

  Галина Симеонова Ангелова – ръководител ОПБЗ