Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Административно-стопански комплекс

  Костадин Костадинов – ръководител
  • Кабинет: 108, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: +359 54 830 495 вътр. 306
  • E-mail: k.kostadinov@shu.bg

   

  Отдел “ Обществени поръчки“

   
  Нели-Мария Попова – специалист Обществени поръчки
  • Кабинет: 05, Корпус 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 266
  • E-mail: op@shu.bg
  Ива Такова – специалист Обществени поръчки
  • Кабинет: 05, Корпус 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 266
  • E-mail: op@shu.bg
  Десислава Михова – юрисконсулт
  • Кабинет: 05, Корпус 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 266
  • E-mail: op@shu.bg
   
  Маргарита Широкова – специалист Обществени поръчки
  • Кабинет: 04, Корпус 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 270
  • E-mail: m.shirokova@shu.bg