Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Новини и събития

  Конференцията за бъдещето на Европа. Изрази мнението си

  29/04/2021

  Конференцията за бъдещето на Европа е уникална и навременна възможност за европейските граждани да обменят мнения за предизвикателствата и приоритетите на Европа. Без значение е откъде сте и с какво се занимавате — това е мястото, където можете помислите какво бъдеще искате за Европейския съюз. Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия се ангажираха да се […]

  Европейската комисия публикува Насоки за наставничество в рамките на Marie Skłodowska-Curie Actions

  29/04/2021

  MSCA е водещата програма на Европейския съюз за мобилност и обучение на изследователи и за докторантски програми. Тя допринася за развитието на Европейското изследователско пространство и Европейското образователно пространство, като насърчава обучението и кариерното развитие на отлични, креативни и иновативни изследователи. В този смисъл насоките, подкрепата, възможността за консултации и наставничеството са ключови фактори, които […]

  Фонд „Научни изследвания“ организира международна работна среща в рамките на JPI Urban Europe

  29/04/2021

  В периода 16-18 юни 2021 г. Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира работна среща, целта на която е да помогне за по-широкото и успешно участие на българските учени, научни организации, общините, държавни органи и други заинтересовани страни в Общата програмна инициатива JPI Urban Europe (JPI UE). JPI Urban Europe е международна мрежа, обединяваща организации, финансиращи научните изследвания, за […]

  Нов център на Комисията за знания относно наблюдението на Земята

  29/04/2021

  Комисията създаде Център за знания относно наблюдението на Земята с цел максимално използване на знанията, получени от наблюдението на Земята, по-специално от европейската програма „Коперник“, при изготвянето на политиките на ЕС. Крайната цел на центъра е да подкрепя ефективното изпълнение на политическите приоритети на Комисията, по-специално Европейския зелен пакт и Програмата в областта на цифровите технологии. Той […]

  Възможности за участие в курсове по чужд език

  01/04/2021

  В рамките на осмото издание на общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ „Епископ Константин Преславски“ (РД-08-88/01.02.2021) ще бъдат организирани курсове за достигане на следните езикови нива: Английски език – ниво В 1 (50 часа); ниво А 2 (50 часа) Преподаватели: доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева, д-р Христо Боев, преп. […]

  Официален старт на РП „Хоризонт Европа“ в България – онлайн конференция

  25/03/2021

  Министерството на образованието и науката, съвместно с Европейската комисия, организира онлайн събитие, което да отбележи официалния старт на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.) в България.  Събитието ще се проведе на 6 април 2021 г. във формат на онлайн конференция, която е с начален час 9:00. По време […]

  Европейскатa комисия представи платформата Open Research Europe (ORE)

  25/02/2021

  Новата платформа Open Research Europe (ORE), финансирана от Европейската комисия е нова, безплатна, отворена платформа за рецензии за резултати от изследвания финансирани от ЕС. Чрез платформата могат да се публикуват статии, категоризирани в шест области: природни науки, инженерни науки и технологии, медицински науки, селскостопански науки, социални науки, хуманитарни науки и изкуства. За всяка от шестте […]

  Тематични уебинари на Елзевир специално за българската научна и академична общност в периода март-юни 2021 г.

  25/02/2021

  За периода март-юни 2021 г. /първият е на 2 март/ Elsevier (Елзевир) е издателство, специализирано в публикуването на научна литература, като обемът на неговата продукция се оценява на 1/4 от всички статии, издавани в академичните периодични издания. Поддържа своя собствена база данни (Scopus), чрез която са достъпни около 10 милиона публикации. Елзевир подготвя поредица от […]

  Стипендии на “Фулбрайт” за учени за академичната 2022-23 г. (уебинар)

  10/02/2021

  /Безплатен уебинар за всички желаещи/ Онлайн срещата ще се проведе на 11 февруари, 2021 г. от 18 ч. Уебинарът е отворен и безплатен за всички желаещи. Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” има удоволствието да покани българските учени на уебинар за възможностите за финансиране на изследователска дейност в САЩ през академичната 2022-23 г. Комисията предлага […]

  Стратегия на Европейския институт за иновации и технологии за периода 2021 – 2027 г.

  10/02/2021

  С мисъл за своето бъдеще и с цел да служи по-добре на Европа като най-голямата иновационна общност, през декември 2017 г. Европейският институт за иновации и технологии (EIT) представи на Европейската комисия своята стратегия работа и развитие за периода след 2020 г. Това формира основата и очерта бъдещата роля на EIT в „Хоризонт Европа“ – […]

  Стратегия на Европейския институт за иновации и технологии за периода 2021 – 2027 г.

  10/02/2021

  С мисъл за своето бъдеще и с цел да служи по-добре на Европа като най-голямата иновационна общност, през декември 2017 г. Европейският институт за иновации и технологии (EIT) представи на Европейската комисия своята стратегия работа и развитие за периода след 2020 г. Това формира основата и очерта бъдещата роля на EIT в „Хоризонт Европа“ – […]