Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Новини и събития

    Встъпителна пресконференция за проект № BG05M2OP001-2.016-0002 “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”

    08/10/2021

    На 11 октомври 2021 г. от 10.00 ч. в ЗАЛА 1 на академичната сграда на Икономически университет гр. Варна ще се състои встъпителна пресконференция за проект № BG05M2OP001-2.016-0002 “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана […]

    Graduate Survey – независимо онлайн проучване, което измерва мнението на студентите за предпочитания от тях работодател

    05/10/2021

    През 2022 г. за шести пореден път в България ще се състои национално проучване за най-желан работодател сред студентите – Graduate Survey. Graduate Survey измерва мнението на студентите за предпочитания от тях работодател. Провежда се изцяло онлайн – за максимално улеснение на младите таланти. Всички университети и техните кариерни центрове ще бъдат уведомени и поканени […]

    Talent Club – студентска мрежа, “мост” между студенти и работодатели в България

    05/10/2021

    Събитието ще се състои на 14-ти октомври от 10:00 To The Top Agency стартира дейността си по проект, наречен Talent Club – студентска мрежа, която има за цел да създаде “мост” между студенти и работодатели в България. Амбицията на проекта е с течение на времето да се превърне в събирателна точка на студентите, където те […]

    COST Info Day – online session

    21/09/2021

    На тази онлайн сесия може да научите за ролята на COST в насърчаването и разпространението на научните постижения, ролята и въздействието на програмата и как да изпратите или да се свържете с COST Actions. Целта на уебинара е да предостави информация на изследователите и иноваторите относно възможностите за работа в мрежа, предоставяни от COST, как […]

    Работен семинар от менторската инициатива на Европейския научноизследователски съвет

    21/09/2021

    Краен срок за заявяване на участие: 24 септември 2021 г. Институтът за хуманитарни науки (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM), Виена е независим институт за напреднали изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки. Заедно с Полската академия на науките (Polska Akademia Nauk, PAN) и подкрепа от полското министерство на науката и висшето образование […]

    Покана за обучения по проект “Да направим обиколка на Черно море” – LetsCYCLE – BSB-998

    08/09/2021

    В рамките на проект „Да направим обиколка на Черно море”/Let‘s Cycle At The Black Sea – LetsCYCLE, BSB-998, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн (2014 – 2020)/Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Programme (2014 – 2020), в който Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ е партньор, са планирани тематични обучения. Може да заявите участието […]

    EIT Digital Flagship Conference 2021

    07/09/2021

    На 14 септември 2021 г. EIT Digital ще осъществи онлайн конференция, на която институтът ще представи как ще се реализира Европейското цифрово десетилетие Онлайн конференцията на EIT Digital ще обхваща: Как превръщат новаторските цифрови технологични иновации в пазарен успех? Как ще подкрепят европейските иновативни разрастващи се предприятия да станат световни шампиони в дигиталната индустрия? Как […]

    Уебинар: Empowering & protecting creativity through intellectual property

    07/09/2021

    Културните и творческите сектори и индустрии (CCSI) са ключови двигатели за устойчив растеж и създаване на работни места в Европа и света. CCSI са допринесли за около 3% от световния БВП и създадоха възможности за заетост за 29,5 милиона души през 2013 г. Прогнозите на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) показват, че индустриите за […]

    Предстоящо обучение във връзка с разработването на планове за равенство между половете като предварително условие за участие в „Хоризонт Европа“

    05/08/2021

    Краен срок за кандидатстване: 6 септември 2021 г. Европейската комисия организира серия от обучения във връзка с разработването на планове за равенство между половете като предварително условие за участие в Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.). Първото обучение ще се проведе онлайн на 28 септември 2021 г. и […]

    Онлайн уъркшоп “Космическо време, слънчева активност и анализ на данни” по проект STELLAR по Рамкова програма „Хоризонт 2020“

    23/07/2021

    В периода 12-15 юли 2021 г. Dublin Institute of Advanced Studies /DIAS/, като партньор по проект STELLAR, с Координатор Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория “Рожен” към Българска академия на науките /ИА с НАО-БАН/, организира и проведе Онлайн уъркшоп на тема “Космическо време, слънчева активност и анализ на данни”. Участие взеха 37 български и […]

    Онлайн уъркшоп “Космическо време, слънчева активност и анализ на данни” по проект STELLAR по Рамкова програма „Хоризонт 2020“

    23/07/2021

    В периода 12-15 юли 2021 г. Dublin Institute of Advanced Studies /DIAS/, като партньор по проект STELLAR, с Координатор Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория “Рожен” към Българска академия на науките /ИА с НАО-БАН/, организира и проведе Онлайн уъркшоп на тема “Космическо време, слънчева активност и анализ на данни”. Участие взеха 37 български и […]