Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Новини и събития

  Европейската сметна палата публикува специален доклад за Хоризонт 2020

  17/06/2022

  Европейската сметна палата (ЕСП) публикува Специален доклад 15/2022 „Мерките за разширяване на участието в „Хоризонт 2020“ са добре планирани, но постигането на трайна промяна ще зависи предимно от усилията на националните органи“. Докладът е изготвен под ръководството на Ивана Малетич, член на ЕСП, като по него ще има Заключения на Съвета по време на Чешкото председателство. […]

  Платформа за публикации на учени и изследователи от България

  01/06/2022

  PC TECHNOLOGY CENTER (Харков,Украйна) предоставя своите научни списания като платформа за публикации на учени и изследователи от България. Списъкът на списанията, тяхното индексиране и архиви са: – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-4061 (Online), ISSN 1729-3774 (Print) Website: http://journals.uran.ua/eejet/indexing, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083 – Technology audit and production reserves ISSN 2706-5448 (Online), ISSN 2664-9969 (Print) Website: http://journals.uran.ua/tarp/pages/view/indexing – ScienceRise: Pharmaceutical […]

  Търсят се сътрудници към изследователски проект Project Oasis

  12/05/2022

  Учени, автори на статии и социолози, които имат опит в работата с независими онлайн медии от Северна, Южна, Централна или Източна Европа, могат да кандидатстват за работа като външни сътрудници към изследователския проект Project Oasis.  Работата ще бъде извършвана от разстояние между май 2022 г. и ноември 2022 г. Необходимо е свободно владеене на английски, а […]

  Стажове в Съвместния изследователски център

  12/05/2022

  Съвместият изследователски център (JRC) публикува покана за стажове започващи през м. октомври 2022 г. Като институция за наука и знания на Комисията, мисията на Съвместния изследователски център е да подкрепя политиките на ЕС с независими доказателства през целия политически цикъл. JRC е разположени в 5 държави-членки (Белгия, Германия, Италия, Холандия и Испания). Мястото на стаж […]

  Семинар на тема „Засилване на участието в прехода към чиста енергия ЕС – България“

  03/05/2022

  Дата: 25 май 2022 г. Час: 09:00 – 16:00 ч. Местоположение: Булевард „Свети Климент Охридски“ 8, 1756 Студентски комплекс, София, България България работи за постигане на целите за енергиен преход и прилагане на декларирани политики за постигане на нисковъглеродна икономика. Все пак, заедно с няколко държави от ЕС-13, България има нисък процент на участие в […]

  Международен научен форум в областта на невронауките

  03/05/2022

  Конференцията ще се проведе в периода 26 – 28 май 2022 г. Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна ще бъде организатор и домакин на междунардония научен форум „Неврогенеза на Черно море“/”Black Sea Neurogenesis”. Конференцията ще се проведе в периода 26 – 28 май 2022 г. в КК Албена, с подкрепата на Национална програма […]

  Лятно онлайн училище за работа с данни от социалните мрежи организира Кеймбриджкия университет

  03/05/2022

  Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2022 г. Факултетът по дигитални хуманитарни науки към Кеймбриджкия университет организира лятно онлайн училище за работа с данни от социалните мрежи. Училището за социални данни е онлайн лятно училище, структурирано около жизнения цикъл на дигитален изследователски проект. Ще обхваща: принципи на проектиране на изследвания събиране на данни; почистване […]

  Покана за кандидатстване за краткосрочна специализация по проект МОДЕРН-A

  15/04/2022

    Заявление за участие в мобилност Настоящата покана е за краткосрочна специализация от две седмици в Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… Приемаща институция: Университет на Букурещ, гр. Букурещ, Румъния / University of Bucharest, Bucharest, Romania Период на мобилността от 28.04.2022 г. до 11.05.2022 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА Краткосрочните специализации по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация […]

  Покана за кандидатстване за дългосрочна входяща мобилност за преподаватели с продължителност 3 месеца

  11/04/2022

    Application for participation in mobility CALL FOR TEACHING AND RESEARCH MOBILITY   This call is for teaching/ training/ research mobility in: Professional field: 1.3. Pedagogy of Education  Host institution: Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Bulgaria Visiting institution: University of Trnava, Slovakia Period of mobility from 10 September 2022 to 10 December 2022 (3 […]

  До 8 април 2022 г. Награди за принос в науката „Питагор“ 2022 г.

  31/03/2022

  Крайният срок за подаване на предложенията е 8 април 2022 г.  През 2022 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се организират по променен регламент като ще бъдат връчвани отличия в следните категории: Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос; Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и […]

  До 8 април 2022 г. Награди за принос в науката „Питагор“ 2022 г.

  31/03/2022

  Крайният срок за подаване на предложенията е 8 април 2022 г.  През 2022 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се организират по променен регламент като ще бъдат връчвани отличия в следните категории: Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос; Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и […]