Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Новини и събития

  Конференция „Life in the Universe“

  19/10/2022

  Конференцията ще се проведе от 24 до 28 октомври в София В периода 24 – 28 октомври в София ще се проведе конференция на високо научно ниво „Life in the Universe“. Още от зората на човешката цивилизация проблемът за дефинирането на живота и търсенето на неговото възникване е от голям интерес. Може дори да се […]

  Европейският институт за иновации и технологии стартира Deep Tech Talents Initiative за обучение на един милион европейски таланти

  14/10/2022

  На 11 октомври 2022 г. комисар Мария Габриел обяви стартирането на Deep Tech Talent Initiative, едно от водещите действия на новата Европейска програма за иновации. Съгласно тази инициатива Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще се насочи към един милион европейски таланти в областите на дълбоките технологии до 2025 г. Иновациите на дълбоките технологии […]

  Иновациите в ЕС се увеличават въпреки предизвикателствата

  28/09/2022

  На 22 септември Европейската комисия публикува годишното издание на Европейския индекс за иновации, който показва ръст на иновациите в ЕС с 10% спрямо 2015 г. В сравнение с 2021 г. резултатите през 2022 г. са се подобрили за 19 държави членки и са намалели за осем. В сравнение със средното за ЕС, глобални конкуренти като […]

  Европейски дни на научните изследвания и иновациите

  28/09/2022

  Събитието ще се проведе онлайн на 28 и 29 септември 2022 г.  Европейските дни на научните изследвания и иновациите са годишното водещо събитие на Европейската комисия за научни изследвания и иновации, което събира политици, изследователи, предприемачи и обществеността, за да дебатират и оформят бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и извън нея. Събитието […]

  Покана за кандидатстване за мобилност с цел преподаване, обучение, изследвания по проект МОДЕРН-A

  14/09/2022

    Заявление за участие в мобилност ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-A   Настоящата покана е за мобилност с цел преподаване, обучение, изследвания в: Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… Приемаща институция: Университет на Букурещ, гр. Букурещ, Румъния / University of Bucharest, Bucharest, Romania Период за реализиране […]

  Четири нови уебинара за Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа

  13/09/2022

  Европейската комисия организира през следващите няколко месеца четири нови уебинара – два за Хоризонт 2020 и два за Хоризонт Европа. Тема: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants Дата: 27 September 2022, from 10:00am to 12:00am (CET, Brussels time) За повече информация: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220927.htm (не е необходима регострация) Тема: Horizon Europe Coordinators’ Day on Grant Management Дата: 04 October […]

  Фотоконкурс за учени: Моето работно място 2022

  13/09/2022

  Краен срок за участие: до 20 септември включително. С голямо удоволствие ви каним да вземете участие във фотоконкурс с цел направата на дигитална изложба, която да покаже как и къде работят българските учени. Вярваме, че една такава дигитална изложба би събудила интерес към науката при ученици, студенти и обществото като цяло. През 2021 г. проведохме за […]

  Национален конкурс на тема “По стъпките на българските учени“

  13/09/2022

  Краен срок за изпращане на проектите: 26 септември 2022 г.  Националният конкурс на тема “По стъпките на българските учени“ цели да популяризира сред ученици, студенти и широката общественост постиженията на учени, родени в България и живели и работили в страната или извън нея. Основна цел на конкурса е да се популяризира приносът на българските учени […]

  Годишна научноизследователска конференция 2022 г.

  13/09/2022

  Конференцията ще се проведе на 20 и 21 септември онлайн Организирана от 2004 г., изданието за 2022 г. на Годишната изследователска конференция (ARC) се организира от Съвместния изследователски център (JRC) и Генерална дирекция по икономически и финансови въпроси (DG ECFIN). ARC е форумът за върхови постижения, където европейските институции обменят знания и участват в диалог […]

  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“

  20/07/2022

  Краен срок за подаване на проектни предложения – до 07.09.2022 г. Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“ Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови […]

  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“

  20/07/2022

  Краен срок за подаване на проектни предложения – до 07.09.2022 г. Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“ Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови […]