Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Новини и събития

  Покана за кандидатстване за мобилност с цел обучение по проект МОДЕРН-А

  24/03/2023

    Заявление за участие в мобилност ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-A  Настоящата покана е за мобилност с цел обучение в: Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… Приемаща институция: University of Bucharest, Bucharest, Romania Период на мобилността от 10.04.2023 г. до 09.07.2023 г.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА Мобилностите с цел […]

  Покана за кандидатстване за мобилност с цел преподаване, обучение, изследвания по проект МОДЕРН-А

  24/03/2023

    Заявление за участие в мобилност ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-A Настоящата покана е за мобилност с цел преподаване, обучение, изследвания в: Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… Приемаща институция: University of Bucharest, Bucharest, Romania Период на мобилността от 10.04.2023 г. до 09.07.2023 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА […]

  Уебинар: Изискванията за отворена наука в Хоризонт Европа

  07/03/2023

  На 16 март 2023 г. 09:00 ч. / Брюксел/  ще се проведе уебинар на тема Изискванията за отворена наука в Хоризонт Европа. Този уебинар е организиран като част от усилията за създаване на практики за отворена наука – ако имате съмнения или въпроси относно вашите задължения като притежател на безвъзмездна помощ по Horizon Europe (HE) по […]

  Европейски облак за сътрудничество за културно наследство – брокерско събитие 28.03.2023 г.

  07/03/2023

  През януари 2023 г. бяха открити нови покани, които обхващат теми, насочени към създаване на Европейски облак за сътрудничество за културно наследство (ECCCH). Европейската комисия организира информационен ден, за да обхване всички аспекти на темите на ECCCH, открити в поканата за 2023 г. на Клъстер 2. Това събитие е планирано да се проведе онлайн на […]

  Уебинар, адресиран до доставчиците на сертификати за финансови отчети в безвъзмездни средства по Horizon 2020 (21 март 2023 г.)

  07/03/2023

  Дата:  21 март 2023 г., от 09:30 ч. до 12:00 ч. (централно европейско време, брюкселско време) Уебсайт на събитието: https://ec.europa.eu/ research/participants/docs/ h2020-funding-guide/other/ event230321.htm (няма нужда от регистрация)  

  Награди за принос в науката „Питагор“ 2023 -до 3 април 2023 г.

  24/02/2023

  Крайният срок за подаване на предложенията е 3 април 2023 г.  През 2023 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се организират в следните категории: Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос; Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки; Награда „Питагор“ за млад учен в […]

  Уебинар: Изискванията за отворена наука в Хоризонт Европа

  24/02/2023

  На 16 март 2023 г. 09:00 ч./ Брюксел/  эще се проведе уебинар на тема Изискванията за отворена наука в Хоризонт Европа. Този уебинар е организиран като част от усилията за създаване на практики за отворена наука – ако имате съмнения или въпроси относно вашите задължения като притежател на безвъзмездна помощ по Horizon Europe (HE) по отношение […]

  Конференция на инициативата Make Your Vote

  24/02/2023

  22 февруари,17:00 ч. в платформата Zoom Фондация за предприемачество, култура и образование организира откриваща конференция на инициативата Make Your Vote, съвместен проект на граждански организации от България, Белгия, Италия, Гърция, Полша, Испания и Хърватия, финансиран от програма CERV на Европейската комисия.  Проектът има за цел да повиши осведомеността за ценностите на ЕС и да насърчи […]

  CALL FOR TEACHING AND RESEARCH MOBILITY

  23/02/2023

    Заявление за участие в мобилност This call is for teaching/ training/ research mobility in: Professional field: 1.3. Pedagogy of Education Host institution: Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Bulgaria Visiting institution: University Ovidius, Constanța, Romania Period of mobility from 15 March 2023 to 14 June 2023 (3 months) The mobilities for teaching, training, research […]

  CALL FOR TEACHING AND RESEARCH MOBILITY

  23/02/2023

    Заявление за участие в мобилност This call is for teaching/ training/ research mobility in: Professional field: 1.3. Pedagogy of Education Host institution: Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Bulgaria Visiting institution: National University of Arts Bucharest, Romania Period of mobility from 6 March 2023 to 5 June 2023 (3 months) The mobilities for teaching, training, […]

  CALL FOR TEACHING AND RESEARCH MOBILITY

  23/02/2023

    Заявление за участие в мобилност This call is for teaching/ training/ research mobility in: Professional field: 1.3. Pedagogy of Education Host institution: Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Bulgaria Visiting institution: National University of Arts Bucharest, Romania Period of mobility from 6 March 2023 to 5 June 2023 (3 months) The mobilities for teaching, training, […]