Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Новини и събития

  Онлайн уъркшоп “Космическо време, слънчева активност и анализ на данни” по проект STELLAR по Рамкова програма „Хоризонт 2020“

  23/07/2021

  В периода 12-15 юли 2021 г. Dublin Institute of Advanced Studies /DIAS/, като партньор по проект STELLAR, с Координатор Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория “Рожен” към Българска академия на науките /ИА с НАО-БАН/, организира и проведе Онлайн уъркшоп на тема “Космическо време, слънчева активност и анализ на данни”. Участие взеха 37 български и […]

  Пакт за научни изследвания и иновации в Европа

  20/07/2021

  На 16 юли 2021 г. Европейската комисия представи предложението си по препоръка на Съвета относно „Пакт за научни изследвания и иновации в Европа“. Пактът ще служи като дългосрочна основа за обновеното Европейско научноизследователско пространство (ERA) за около десетилетие напред. Той съдържа ценностите и принципите за научни изследвания и иновации в Европа, определя споделените приоритетни области […]

  Обучителен семинар на тема „Журналистика по време на криза и криза в журналистиката“

  16/07/2021

  Крайният срок за кандидатстване е 23 август 2021 г. Европейски журналисти на възраст между 18 и 26 години могат да кандидатстват за участие в онлайн събитието M100 Young Professionals Seminar. Обучителният семинар ще се проведе от 10 септември до 2 октомври 2021 г. с основна тема „Журналистика по време на криза и криза в журналистиката“. […]

  Научноизследователска инфраструктура EBRAINS (Human Brain Project)

  09/07/2021

  EBRAINS, научноизследователската инфраструктура, разработена по Проекта за човешкия мозък (the Human Brain Project), е включена в Пътната карта на ESFRI 2021. Това бележи важен етап за EBRAINS и е признание за устойчивата научна стойност и високото качество на тази научноизследователска инфраструктура. Изследователската инфраструктура EBRAINS ще предостави на научната общност възможност за практическа работа и съвместни […]

  Документи и ръководства по РП „Хоризонт Европа“

  28/06/2021

  Тази седмица беше публикувано програмното ръководство по „Хоризонт Европа“, което можете да разгледате и изтеглите като проследите следната препратка. В  документа са представени структурата, основните аспекти и новостите в „Хоризонт Европа“. Онлайн ръководството, в което подробно е описано как се работи с онлайн системата – регистриране на организацията, подаване на проектно предложение, подписване на грантовото […]

  ЕС-АСЕАН: Виртуално събитие за представяне на отворени конкурси по „Хоризонт Европа“ с възможност за намиране на партньори

  28/06/2021

  В периода 20-22 юли 2021 г. EURAXESS Worldwide ASEAN с подкрепата на Европейската комисия, делегациите на ЕС и представителствата на държавите членки в ASEAN организират виртуално събитие за идентифициране на партньори от страните от Югоизточна Азия и Европейското изследователско пространство за съвместно участие в конкурси на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ […]

  Уъркшоп по Гражданска журналистика

  22/06/2021

  На 29 юни от 9.00 до 15.00 часа ще се проведе уъркшоп по гражданска журналистика. Той ще се проведе в SOHO, София. По време на събитието ще научите кои са завладяващите истории и как се разказват те, как да превърнем новината в история и какво е сторителинг, какво всъщност е самостоятелна гражданска журналистика, какво се крие […]

  Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г.

  22/06/2021

  Актуализацията на Пътната карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. приключи успешно през месец април 2021 г. В стратегическия документ са включени 51 обекта, в това число общо 15 Центрове за компетентност и Центрове за върхови постижения, изграждащи се по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това […]

  Награди за принос към енергийния преход в рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия (EUSEW) 2021

  22/06/2021

  Краен срок за кандидатстване: 2 юли Тазгодишните награди EUSEW имат за цел да признаят изключителни дейности, ръководени от жени, които биха могли да помогнат за осъществяване напредъка в прехода към чиста енергия в Европа и да допринесат за постигане на европейските енергийни и климатични цели. В рамките на EUSEW ще бъде връчена и допълнителна награда […]

  Достъп до научни публикации на уебсайта на ScienceDirect

  22/06/2021

  Срок на достъп до 6 юли 2021   До 6 юли научните и академичните организации в България ще могат да се възползват от достъп до научни публикации, в рамките на едномесечен тестов период за услугата предоставена от издателство Елзевир. Достъпът през този пробен период е предоставен с цел тестване на продукти и ще бъде предмет […]

  Достъп до научни публикации на уебсайта на ScienceDirect

  22/06/2021

  Срок на достъп до 6 юли 2021   До 6 юли научните и академичните организации в България ще могат да се възползват от достъп до научни публикации, в рамките на едномесечен тестов период за услугата предоставена от издателство Елзевир. Достъпът през този пробен период е предоставен с цел тестване на продукти и ще бъде предмет […]