Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Новини и събития

  Европейскатa комисия представи платформата Open Research Europe (ORE)

  25/02/2021

  Новата платформа Open Research Europe (ORE), финансирана от Европейската комисия е нова, безплатна, отворена платформа за рецензии за резултати от изследвания финансирани от ЕС. Чрез платформата могат да се публикуват статии, категоризирани в шест области: природни науки, инженерни науки и технологии, медицински науки, селскостопански науки, социални науки, хуманитарни науки и изкуства. За всяка от шестте […]

  Тематични уебинари на Елзевир специално за българската научна и академична общност в периода март-юни 2021 г.

  25/02/2021

  За периода март-юни 2021 г. /първият е на 2 март/ Elsevier (Елзевир) е издателство, специализирано в публикуването на научна литература, като обемът на неговата продукция се оценява на 1/4 от всички статии, издавани в академичните периодични издания. Поддържа своя собствена база данни (Scopus), чрез която са достъпни около 10 милиона публикации. Елзевир подготвя поредица от […]

  Стипендии на “Фулбрайт” за учени за академичната 2022-23 г. (уебинар)

  10/02/2021

  /Безплатен уебинар за всички желаещи/ Онлайн срещата ще се проведе на 11 февруари, 2021 г. от 18 ч. Уебинарът е отворен и безплатен за всички желаещи. Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” има удоволствието да покани българските учени на уебинар за възможностите за финансиране на изследователска дейност в САЩ през академичната 2022-23 г. Комисията предлага […]

  Стратегия на Европейския институт за иновации и технологии за периода 2021 – 2027 г.

  10/02/2021

  С мисъл за своето бъдеще и с цел да служи по-добре на Европа като най-голямата иновационна общност, през декември 2017 г. Европейският институт за иновации и технологии (EIT) представи на Европейската комисия своята стратегия работа и развитие за периода след 2020 г. Това формира основата и очерта бъдещата роля на EIT в „Хоризонт Европа“ – […]

  Предстоящи уебинари на Web of Science

  10/02/2021

  17 февруари 2021 г., 12:00 (българско време) Видимост чрез отворен достъп и анализи в Web of Science Знанието няма граници! Присъединете се към екипа от експерти на Web of Science в уебинар на тема как да откриваме и анализираме публикации с отворен достъп в Web of Science и платформата InCites. Регистрирайте се с вашия институционален имейл  24 февруари 2021 г., 12:00 […]

  Българската софтуерна фирма TelebidPro предлага тренинг и стаж за студенти програмисти

  10/02/2021

  Ако сте мотивирани да се учите, ако се интересувате от технологиите Python, JavaScript, Node.js, PostgreSQL, Redis, Perl, HTML5, Linux, AWS и имате желание да се развивате като програмист, компанията предлага възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.  За да станете […]

  Церемония за обявяване на началото на Рамковата програма „Хоризонт Европа“

  01/02/2021

  Срок: 2 февруари 2021 г., Културен център Белем – CCB, Лисабон   Онлайн събитие, организиранo от португалското председателство на Съвета на ЕС и Европейската комисия. Събитието обединява лектори от цяла Европа и включва участие на изследователи, бизнес лидери и политически и правителствени служители по темата „Хоризонт Европа 2021-27“ и синергията с различните национални програми за […]

  Science Europe публикува практическо ръководство за международно съгласуване на управлението на научноизследователски данни

  28/01/2021

  Организациите за финансиране на научни изследвания, научните организации, отделните изследователи и рецензенти имат различни нужди и изисквания към политиките и практиките за управлението на научноизследователски данни (research data management, RDM). Публикуваният документ представя основните изисквания към плановете за управление на данни (data management plans, DMP), критериите за избор на надеждни хранилища, насоки към изследователите как […]

  Работната група FAIR in Practice на Европейския облак на отворената наука публикува доклад с шест препоръки за изпълнение на FAIR практиката за отворена наука

  27/01/2021

  Работната група FAIR in Practice на Европейския облак за отворена наука публикува доклад, в който предоставя анализ на състоянието на FAIR практиките в различни изследователски общности и свързаните с инициативата FAIR политики в различни страни. В доклада се предлагат шест препоръки за това как FAIR може да се превърне в практика. Тези препоръки са насочени главно към организациите, които […]

  Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България

  27/01/2021

  Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърден Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България. Планът задава стратегическите цели, необходимите стъпки и инструменти за осъществяването на прехода към превръщането на отворената наука в стандартна практика за провеждане на научни изследвания. Този план следва да се популяризира и изпълнява […]

  Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България

  27/01/2021

  Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърден Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България. Планът задава стратегическите цели, необходимите стъпки и инструменти за осъществяването на прехода към превръщането на отворената наука в стандартна практика за провеждане на научни изследвания. Този план следва да се популяризира и изпълнява […]