Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Международни проекти с участието на преподаватели от ШУ

  Проект

  Участници от ШУ

  1.

  INTERGEN – 2: Database with students and alumni Международен проект с водеща организация РУ „Ангел Кънчев“  http://www.intergen-theory.eu/project.html 

  Период за изпълнение: 2020-2023

  Ръководител: доц. д-р Даниел Павлов

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева

  2.

   Inclusive & Cognitive Education Additional Learning Support“/„Допълнителна подкрепа за учене в приобщаващото и когнитивно    образование“ Програма Erasmus+, KA2.01

  Водеща организация: Бено Схрепен, Университетски колеж в Антверпен, заедно с Джо Лебиър, Университет Антверпен

  Период на изпълнение: октомври 2020 – септември 2023

  Участници от ШУ: 1 докторант

  докт. Звезделина Атанасова – докторант програма 1.1.Теория и управление на образованието“, от ПН 1. Педагогика

  3.

  “Contested Waterway. Governance and Ecology on the Lower Danube, 1800-2018”,

  Project Leader: Luminita Gatejel

  In cooperation with: Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO) in Leipzig; Center for Advanced Study Sofia; New Europe College Bukarest; Central European University in Budapest; Slovenian and Romanian Academys of Science; Funding: Leibniz Association

  Период на изпълнение: 2020-2023

  Участници от ШУ (КИА): 1 преподавател

  гл. ас. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова

  4.

  2022-2025 Project No.: KA220-NI-21-36-34412 REACT: Recognising Extremism and Conspiracy Theories. Водеща организация: Leibniz University Hannover, Institute for Civic Education, Germany

   Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева – експерт

  5.

   ELEMENTAL ANALISIS OF NON-FERROUS METALS FROM MEDIEVAL BULGARIA – (EANFEM), , 26-30 June 2023 ATOMKI, Hungary (2023) – H2020-INFRAIA-01-2018-19. G.A. n. 871034-www.iperionhs.eu; co@iperionhs.eu

   Ръководител от българска страна: проф. д.и.н. Стела Дончева (ШУ)

  Участник от ФПН (ШУ): 1 преподавател

  доц. д-р Нина Архангелова

  6.

  INVEST -„Innovations of Regional Sustainability: European University Alliance Project No. 101004073″2020-2023 

  Партньори: ВУАРР-Пловдив, Словашки аграрен университет в Нитра, Университет на Тесалия, Гърция, Университет по приложни науки Карелия, Финландия, Университет по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Нидерландия,Университетът в Реймс Шампайн-Арден, Франция (University of Reims Champagne-Ardenne), Университетът Милано Бикока (Università degli Studi di Milano Bicocca) и Университетът на Кордоба (University of Cordoba).

  Ръководител: проф. М. Иванова

  Участник от ФМИ (ШУ): 1 преподавател

   доц. д-р Павлина Димитрова- експерт

   

  7.

   GRT-AC: A Global Gene Regulation Based Tool For Modelling The Next Generation Of Biological-Silicon Integrated Systems 2022

  Финансираща организация: ANID, Chile

  Продължителност: 2023-2026

  Номер: 13220184

  Co-Director: Milan Stehlik

  Участник от ФМИ (ШУ): 1 преподавател

  проф. д-р Павлина Йорданова

  8.

  Проект “RAINBOW – addressing and fighting homotransphobic bullyism and promote awareness in school”, (CUP E54C21000000006),

  Финансираща програма: Erasmus+ , КА2

  Партньори: AGEDO Nazionale, Adele

  Международен проект с водеща организация   AGEDO Nazionale, Италия

  Координатор за България: Денислав Илиев

  Период на разработване – 2021-2023

  Участници от ФМИ: 2 преподаватели

  Преподаватели: 

  1. проф. д.н. Наталия Павлова

  2. доц. д.н. Румяна Златева

  ПроектУчастници от ШУ
  1.

  European structural and Investment Funds (ESIF). Mobility ZČU, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016927

  Водеща институция: Западночешкия университет в гр. Пилзен, Чешка република

  Ръководител: д-р Михаэла Пешкова

  Преподаватели: преподаватели: 1

  Доц. д-р Ирена Димитрова Петрова, участник, продължителност 3 месеца с дейности: изготвяне на научна работа; развитие на проекти; създаване при необходимост на международни научни групи и асоциации; провеждане на работни срещи, научни семинари и кръгли маси; наставничество на академичния.

  2.

  Проект „Elemental analysis of non-ferrous metals from Medieval Bulgaria (EANFEM)

  Период на изпълнение: 2021-2022 г.

  Номер на проекта: H2020-INFRAIA-01-2018-19. G.A. n. 871034-www.iperionhs.eu; co@iperionhs.eu.

  Ръководител от българска страна: проф. д.и.н. Стела Дончева

  Партньори: НАИМ-БАН, Atomki, Debrecen (Hungary)

  Участници от ШУ (КИА): 1 преподавател

  Проф. д.и.н. Стела Милчева Дончева-ръководител

  Доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова

  3.

  INTERGEN – 2: Database with students and alumni Международен проект с водеща организация РУ „Ангел Кънчев“  http://www.intergen-theory.eu/project.html 

  Период за изпълнение: 2020-2023

  Ръководител: доц. д-р Даниел Павлов

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева

  4.

  Проект „Обсерватория за медийна грамотност за активно гражданство и устойчива демокрация“ („MELIA OBSERVATORY .Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy„ -2020-2022), INTERREG ( Danube Transnational Programme), експертно интервю.

  Участник от ШУ: 1 преподавател

   доц. д-р Лилия Цветанова Лозанова

  5.

  „Teach – Targeting extremism and conspiracy theories“ по програма Erasmus+ KA2. 2019-2022 Project No.: 2019-1-DE02-KA204-006167 Водеща организация: Leibniz University Hannover, Institute for Civic Education, Germany Участник: доц. Калина Йочева

  Период на изпълнение: 2019-2022

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева

  6.

  Inclusive & Cognitive Education Additional Learning Support“/„Допълнителна подкрепа за учене в приобщаващото и когнитивно    образование“ Програма Erasmus+, KA2.01

  Водеща организация: Бено Схрепен, Университетски колеж в Антверпен, заедно с Джо Лебиър, Университет Антверпен

  Период на изпълнение: октомври 2020 – септември 2023

  Участници от ШУ: 1 докторант

  докт. Звезделина Атанасова – докторант програма 1.1.Теория и управление на образованието“, от ПН 1. Педагогика

  7.

  “Contested Waterway. Governance and Ecology on the Lower Danube, 1800-2018”,

  Project Leader: Luminita Gatejel

  In cooperation with: Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO) in Leipzig; Center for Advanced Study Sofia; New Europe College Bukarest; Central European University in Budapest; Slovenian and Romanian Academys of Science; Funding: Leibniz Association

  Период на изпълнение: 2020-2023.

  Участници от ШУ (КИА): 1 преподавател

  гл. ас. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова

  8.

  2022-2025 Project No.: KA220-NI-21-36-34412 REACT: Recognising Extremism and Conspiracy Theories. Водеща организация: Leibniz University Hannover, Institute for Civic Education, Germany

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева – експерт

  9.

  Проект Еразъм + KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training, “The Classes on The Moon”, участник като партньор от страна на СМБ – Варна.

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  преп. д-р Севдалина Маринова Георгиева

  ПроектУчастници от ШУ
  1.

  European structural and Investment Funds (ESIF). Mobility ZČU, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016927

  Водеща институция: Западночешкия университет в гр. Пилзен, Чешка република

  Ръководител: д-р Михаэла Пешкова

  Преподаватели: преподаватели: 1

  доц. д-р И. Петрова, участник, продължителност 3 месеца с дейности: изготвяне на научна работа; развитие на проекти; създаване при необходимост на международни научни групи и асоциации; провеждане на работни срещи, научни семинари и кръгли маси; наставничество на академичния.

  2.

  DeicTeS – Project of the Crotian Science Foundation, 2018-2021 http://deictes.ffri.hr/                

  Водеща институция: Университета е Риека, Хърватска

  Ръководител: проф. д-р Мая Брала

  Участник от ШУ: 1 преподавател:

  доц. д-р Светлана Неделчева

  3.

  Проект „Elemental analysis of non-ferrous metals from Medieval Bulgaria (EANFEM)

  Период на изпълнение: 2021-2022 г.

  Номер на проекта: H2020-INFRAIA-01-2018-19. G.A. n. 871034-www.iperionhs.eu; co@iperionhs.eu.

  Ръководител от българска страна: проф. д.и.н. Стела Дончева

  Партньори: НАИМ-БАН, Atomki, Debrecen (Hungary)

  Участници от ШУ (КИА): 1 преподавател

  проф. д.и.н. Стела Дончева

  4.

  Game based learning for development of problem solving skills, № 2019-1-PL01-KA201-065002,

  Координатор: Zespół Szkół Ponadpodstawowych In Chojna, Полша. 

  Координатор за България:  Силвина Симеонова

  Период за изпълнение: 2019-2021

  Участници от ШУ:  2 преподаватели:

  проф. д.н. Наталия Павлова

  проф. д-р Драгомир Марчев

  5.

  „Identität und Wandel. Bestattungssitten in Bulgarien vom Ende des 10. bis ins 12. Jh. (Идентитет и промени. Погребални практики в България от края на Х до ХII век)”

  Партньори: Институт по културна история и археология на Европа към Мартин-Лутер-Университет, Хале-Витенберг, (Германия), НИМ-София

  Срок на проекта: 2020-2021 г.

  Ръководители: д-р Кристина Рау

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Ивайло Бориславов Кънев – докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  6.

  INTERGEN – 2: Database with students and alumni Международен проект с водеща организация РУ „Ангел Кънчев“  http://www.intergen-theory.eu/project.html 

  Период за изпълнение: 2020-2023

  Ръководител: доц. д-р Даниел Павлов

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Деница Загорчева

  7.

  Проект „Обсерватория за медийна грамотност за активно гражданство и устойчива демокрация“ („MELIA OBSERVATORY .Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy„ -2020-2022), INTERREG ( Danube Transnational Programme), експертно интервю.

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Л. Лозанова

  8.

  „Teach – Targeting extremism and conspiracy theories“ по програма Erasmus+ KA2. 2019-2022 Project No.: 2019-1-DE02-KA204-006167 Водеща организация: Leibniz University Hannover, Institute for Civic Education, Germany Участник: доц. Калина Йочева

  Период на изпълнение: 2019-2022

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Калина Йочева

  9.

  Inclusive & Cognitive Education Additional Learning Support“/„Допълнителна подкрепа за учене в приобщаващото и когнитивно    образование“ Програма Erasmus+, KA2.01

  Водеща организация: Бено Схрепен, Университетски колеж в Антверпен, заедно с Джо Лебиър, Университет Антверпен

  Период на изпълнение: октомври 2020 – септември 2023

  Участници от ШУ: 1 докторант

  докт. Звезделина Атанасова – доктарант програма 1.1.Теория и управление на образованието“, от ПН 1. Педагогика

  10.

  “Contested Waterway. Governance and Ecology on the Lower Danube, 1800-2018”,

  Project Leader: Luminita Gatejel

  In cooperation with: Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO) in Leipzig; Center for Advanced Study Sofia; New Europe College Bukarest; Central European University in Budapest; Slovenian and Romanian Academys of Science; Funding: Leibniz Association

  Период на изпълнение: 2020-2023.

  Участници от ШУ (КИА): 1 преподавател

  гл. ас. д-р Ивелина Ефтимова

   

  11.

  Проект „Археологически и интердисциплинарни проучвания на надгробни могили по средното течение на р. Тунджа“

  Проект № NCN OPUS 2017/25/B/HS3/02516

  Партньори: Institut Archeologii i Etnologii PAN (Краков, Полша) и Регионален исторически музей-Ямбол.

  Финансиране: Национален научен център-Полша

  Ръководители: Стефан Бакърджиев и доц. д-р Пьотр Влодарчак

  Срок на проекта: 01.04.2018 – 31.12.2021 г.

  Участници от ШУ (КИА): 1 докторант

  Стефан Огнянов Бакърджиев – докторант в докторска програма 2.2. История и археология (Антична археология)

  12.

  Проект Еразъм + KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training, “The Classes on The Moon”, участник като партньор от страна на СМБ – Варна.

  Участник:

  преп. д-р С. Георгиева

  ПроектУчастници от ШУ
  1.

  METRICS – (Multimodal pET/mRi Imaging with Cyclotronproduced 52.51Mn and stable paramagnetic Mn iSotopes. Водеща организация: Национални Лаборатории на Леняро (National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy), LNL, Commissione Nazionale 5 (CSN5) към Националния Институт по Ядрена Физика (Италия)

  Период на изпълнение: 2018 – 2020

  Ръководителя на проекта: д-р Хуан Еспозито

  Сайт на проекта:

  https://agenda.infn.it/getFile.py/access?contribId=16&sessionI%20d=1&resId=0&materialId=slides&confId=13760

  Участник от ШУ:

  проф. д-р Николай Узунов

  2.

  Investigation about the photoluminescence properties in the NIR (Near Infra Red) region and the photothermal effectiveness of Nano-Sea-Urchins. Ricerca scientifica DOR Anno 2018 – prot DOR1850921 на Университета в Падуа.

  Ръководител на проекта: д-р Лаура Де Нардо

  Период на изпълнение: 2018 – 2020

  Участник от ШУ:

  проф. д-р Н. Узунов

  3.

  Проект – MELTEMI (MarinE litter transnational Legislation Enhancement and Improvement)

  Instrument: INTERREG V-B ‘BALKAN MEDITERRANEAN (2017-2020) – „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ – МЕЛТЕМИ, Институт по океанология – гр. Варна

  Финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“

  https://meltemi.bsnn.org/novini_arhiv.html

  Участници от ШУ:

  проф. д-р Св. Станкова, доц. д-р М. Стоянова, ас. Ст. Христова – докторант

  4.

  Проект BSB-785 LitOUTer. „Black Sea CONNECT“

  Финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейската комисия. Целта на срещата беше създаване на платформа от различни заинтересовани страни за идентифициране на националните приоритети и разработване на План за действие за изпълнение на Стратегическата програма за научни изследвания и иновации за Черно море (SRIA).

  Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за опазване на черноморската екосистема (Raising Public Awareness and Reducing Marine Litter for Protection of the Black Sea Ecosystem).

  Институт по океанология

  http://io-bas.bg/2020/09/28/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD/

  Участници от ШУ:

  проф. д-р Св. Станкова, ас. Ст. Христова – участие в СТЪЛБ 4. Образование и изграждане на капацитет – докторант

  5.

  Спектрално и фотометрично изследване на променливи звезди,  Проектът е по ЕБР

  Участници:БАН: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория в партньорство с:
  Център по астрономия към Университета „Николай Коперник“ в Торун (Полша)

  Период на изпълнение: 2018-2020 г.

  Участник от ШУ:

  доц. д-р Динко Димитров

  6.

  Проект: № 2017-1-SK01-KA201-035344, Erasmus+ Programme, KA2, Strategic Partnerships in School Education, STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools), 2018-2020

  Участник от ШУ:

  проф. д-р Драгомир Марчев

  7.

  Game based learning for development of problem solving skills, № 2019-1-PL01-KA201-065002,

  Координатор: Zespół Szkół Ponadpodstawowych In Chojna, Полша. 

  Координатор за България:  Силвина Симеонова

  Период за изпълнение: 2019-2021

  Участници от ШУ: 

  проф. д.н. Наталия Павлова, проф. д-р Драгомир Марчев

  8.

  InterGen – The intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs (2018-2020), http://www.intergen-theory.eu/index.htm

  Партньори:

  СА „Д.А. Ценов” – гр. Свищов, РУ „Ангел Кънчев” – гр. Русе, ШУ „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен, ТУ – гр. Габрово, ИУ – гр. Варна, Софийски университет, Tirana University – Albania, University Jan Kochanowski in Kielce – Poland, Kielce Technological Park – Poland, West University of Timisoara – Romania, Timishoara Politehnica University- Romania, Resita Universitybr – Romania, Orel State University – Russia, Sochi State University – Russia, Moscow State University – Russia, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor – Serbia, Bukhara Engineering-Technological Institute – Uzbekistan

  Период на изпълнение: 01.09.2018 г. – 31.08.2020 г.

  Участник от ШУ:

  гл. ас. д-р Деница Загорчева

  9.

  „ECOAGRI-Adult training course for small farmers on ecological and urban agriculture“ finannced by Erasmus+ Program/Project№2017-1-BG01-KA202-036212 organized by University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, Bulgaria,

  Ръководител: Prof. Mariana Ivanova,PhD, Rector; certificate from 4.09.2020

  Участник от ШУ:

  проф. д-р Константин Цветков

  10.

  „Сравнително изследване на ранносредновековните форми на живот в България и Западна Европа /VІІ-Х в./ в светлината на археологическите разкопки“;

  Партньори: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Университет „Йохан Волфганг Гьоте”, Франкфурт на Майн (Германия), Софийски университет „Св. Климент Охридски”, НАИМ-БАН;

  Период на разработване: 2007-2022 г.

  Ръководители: проф. Йоахим Хенинг и проф. д-р Стоян Витлянов

  Участници от ШУ:

  доц. д-р Константин Константинов

   

  11.

  Semantic domains of deictic terms: Investigating the nature of fast meaning processes in language (DeicTeS)

  Project of the Crotian Science Foundation

  Водеща организация: University of Rijeka, Faculty for Humanitites and Social Sciences

  Ръководител: prof. Marija Brala-Vukanović, M.Phil. Ph.D.

  Период на изпълнение: 2018-2020

  http://deictes.ffri.hr/

  Участник от ШУ

  доц. д-р Светлана Неделчева

  12.

  „DETECT-Enhancing Digital Citizenship“ по програма Erasmus+ KA2. 2018-2020 Project-No.: 2018-1-DE03-KA201-047400  Водеща организация: Leibniz University Hannover, Institute for Civic Education, Germany в партньорство с: GONG, Croatia (NGO in the field of civic education); Gimnazija Pula, Croatia; Demokratiezentrum Vienna, Austria, Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти и Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания – НБУhttps://www.detect-erasmus.eu/en/

  Период на изпълнение: 2018-2020

  Участник от ШУ:

  доц. д-р Калина Йочева

  13.

  „Teach – Targeting extremism and conspiracy theories“ по програма Erasmus+ KA2. 2019-2022 Project No.: 2019-1-DE02-KA204-006167 Водеща организация: Leibniz University Hannover, Institute for Civic Education, Germany Участник: доц. Калина Йочева

  Период на изпълнение: 2019-2022

  Участник:

  доц. д-р Калина Йочева

  14.

  „Развиване на Ранна детска интервенция в Косово“ No2000000092 \ 21.10.2019г., финансиран от Посолството на Република България в Косово

   Водещи организации: Коалицията на НПО за закрила на детето – KOMF и фондация Карин дом

  Период на изпълнение:  август – ноември 2019 г.

  Участници от ШУ:

  Звезделина Атанасова – доктарант програма 1.1.Теория и управление на образованието“, от ПН 1. Педагогика

  15.

  Inclusive & Cognitive Education Additional Learning Support“/„Допълнителна подкрепа за учене в приобщаващото и когнитивно    образование“ Програма Erasmus+, KA2.01

  Водеща организация: Бено Схрепен, Университетски колеж в Антверпен, заедно с Джо Лебиър, Университет Антверпен

  Период на изпълнение: октомври 2020 – септември 2023

  Участници от ШУ:

  докт. Звезделина Атанасова – доктарант програма 1.1.Теория и управление на образованието“, от ПН 1. Педагогика

  16.

  “Contested Waterway. Governance and Ecology on the Lower Danube, 1800-2018”,

  Project Leader: Luminita Gatejel

  In cooperation with: Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO) in Leipzig; Center for Advanced Study Sofia; New Europe College Bukarest; Central European University in Budapest; Slovenian and Romanian Academys of Science; Funding: Leibniz Association

  Период на изпълнение: 2020-2023.

  Участници от ШУ (КИА):

  Преподаватели: гл. ас. д-р Ивелина Ефтимова

  17.

  Проект „Най-ранни изяви на човешко присъствие в България и на Балканите”

  Партньори: НАИМ-БАН, Института PACEA-UMR5199 на CNRS, Университет в Бордо (Франция)

   

  Период на изпълнение: 2020 г.

  Участници от ШУ (КИА):

  Ивайло Цанков Крумов – докторант в докторска програма 2.2. История и археология (Палеолит-Мезолит)

  18.

  Проект „Заселване на Хомо сапиенс в Централна Северна България, хроностратиграфия и плейстоценска палеосреда в контекста на Долния Дунав ”

  Партньори: НАИМ-БАН и „Макс Планк“ Институт за еволюционна антропология – Департамент за еволюция на човека (MPI-EVA), Лайпциг (Германия)

   

  Период на изпълнение: 2020 г.

  Участници от ШУ (КИА):

  Ивайло Цанков Крумов – докторант в докторска програма 2.2. История и археология (Палеолит-Мезолит)

  19.

  Проект „Археологически и интердисциплинарни проучвания на надгробни могили по средното течение на р. Тунджа“

  Проект № NCN OPUS 2017/25/B/HS3/02516

  Партньори: Institut Archeologii i Etnologii PAN (Краков, Полша) и Регионален исторически музей-Ямбол.

  Финансиране: Национален научен център-Полша

  Ръководители: Стефан Бакърджиев и доц. д-р Пьотр Влодарчак

   

  Срок на проекта: 01.04.2018 – 31.12.2021 г.

  Участници от ШУ (КИА):

  Стефан Огнянов Бакърджиев – докторант в докторска програма 2.2. История и археология (Антична археология)

  ПроектУчастници от ШУ
  1.

  Проект: Прогноза и борба с определени видове от Grapholitha и Cydia, чрез използване на нови екологични методи за устойчиво земеделие, №SL 01/2 Договор № 01/5 Двустранно сътрудничество със Словакия.

  Период на изпълнение: 2016-2018

  Ръководител на проекта:
  • Доц. д-р Веселин Александров Арнаудов
  2.

  Проект: TECHN-OSP (Technetium for Hospitals) R&D activities aimed at an industrially-based technology for future homeland accelerator 99mTc production based on a selected cyclotrons’ network in Italy, Italian National Institute for Nuclear Physics (INFN), National Laboratories of Legnaro (LNL) and University of Padua

  Водеща организация: Национални Лаборатории на Леняро към Националния Институт по Ядрена Физика, Италия (National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy)

  Сайт на проекта: http://docplayer.net/53798241-Csn5-infnnew-research-project-proposal.html

  Период на изпълнение2015-2018

  Участник от ШУ:
  • проф. д-р Николай Михайлов Узунов
  3.

  Проект на Обединения институт за ядрени изследвания, г. Дубна, Русия, „Структура и реакции в экзотических ядрах (СТРЕА): процессы с участием экзотических ядер и их механизм“, Работата е по тема на  ОИЯИ 01-3-1114-2014/2018 “Теория  на ядрената структура и ядрените реакции”. Проектът има принос към изграждането на ускорителен комплекс NICA, включен в Пътната карта на ESFRI. В консорциума участват: 7 български  и 86 института от 18 държави.

  Период на изпълнение: 2014-2018

  https://wwwinfo.jinr.ru/plan/ptp-2018/title_r8.htm

  Участник от ШУ :
  • доц. д-р Корнелия Спасова Йорданова
  4.

  Проект: METRICS – (Multimodal pET/mRi Imaging with Cyclotronproduced 52.51Mn and stable paramagnetic Mn iSotopes. Водеща организация: Национални Лаборатории на Леняро (National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy), LNL, Commissione Nazionale 5 (CSN5) към Националния Институт по Ядрена Физика (Италия)

  Период на изпълнение: 2018 – 2020

  Сайт на проекта:

  https://agenda.infn.it/getFile.py/access?contribId=16&sessionI%20d=1&resId=0&materialId=slides&confId=13760

  Участник от ШУ:
  • проф. д-р Николай Михайлов Узунов
  5.

  Проект: Studio delle Proprieta di Fotoluminescenza in regione NIR e dell’efficacia fototermica di nanoparticelle d’oro del tipo Nano-Sea-Urchins (NSUs) Водеща организация: Univ. of Padua, Italy

  Период на изпълнение: 2018 – 2020

  Участник от ШУ:
  • проф. д-р Николай Михайлов Узунов
  6.

  Проект: Investigation about the photoluminescence properties in the NIR (Near Infra Red) region and the photothermal effectiveness of Nano-Sea-Urchins. RicercascientificaDOR Anno 2018 – protDOR1850921 на Университета в Падуа.

  Период на изпълнение: 2018 – 2020

  Участник от ШУ:
  • проф. д-р Николай Михайлов Узунов
  7.

  Проект: Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания (eLTER: Long-Term Ecosystem Research in Europe). Ръководител гл. ас. д-р Светла Братанова-Дончева, ИБЕИ – БАН

  Период на изпълнение: 2015-2019

  Участник от ШУ:
  • Проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев
  8.

  Проект: Изготвяне на Европейски атлас на гнездящите птици

  Изпълнител в България: Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

  Очаквани резултати: Сред основните цели на проекта са създаване на актуални карти на разпространението на видовете птици, оценка на численостите и обилието, регистриране на изменения във видовия състав в различните региони на континента и приоритизиране на природозащитните усилия. Крайната цел е изготвянето на второ издание на „Атлас на гнездящите птици в Европа“. Това е една от най-мащабните инициативи за картиране на биологичното разнообразние в Европа и ще обхване повече от 600 вида птици в над 50 държави.

  Период на изпълнение: 2016 – 2018

  Участник от ШУ:
  • Гл. ас. д-р Виктор Методиев Василев
  9.

  Проект: Analysis of the composition of non-ferrous metals from the first known centers of metal art in medieval Bulgaria, „IPERON CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage“, European Horizon 2020 Programme: “Financial support by the Access to Research Infrastructures activity in the Horizon 2020 Programme of the EU (IPERION CH Grant Agreement n. 654028) is gratefully acknowledged” Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage, 01.05.2015-30.04.2019 Водеща организация: MTA Atomki, Hungary

  Период на изпълнение: 2017-2018

  Сайт на проекта: http://www.iperionch.eu/

  Участник от ШУ:
  • Доц. д-р Нина Архангелова Тодорова
  10.

  Проект: Спектрално и фотометрично изследване на променливи звезди,  Проектът е по ЕБР

  Участници:БАН: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория в партньорство с:
  Център по астрономия към Университета „Николай Коперник“ в Торун (Полша)

  Период на изпълнение: 2018-2020 г.

  Участник от ШУ:
  • Доц. д-р Динко Профилов Димитров
  11.

  Проект: New Way for New Talents in Teaching (NEWTT) №564718-EPP-1-2015-2-BG-EPPKA3-PI-POLICY, Договор №2015-3741/001-001 по програма Еразъм +

  Период на изпълнение: 2016-2019

  Координатор на ПУ:
  • проф. д-р Галин Борисов Цоков
  12.

  Проект: Training Programme for Future School Leaders (TrainLead), №2016-1-BG01-KA201-023640 по програма “Еразъм+” Период на изпълнение: 2016-2019

  Ръководител на дейности и ключов експерт:
  • проф. д-р Галин Борисов Цоков
  13.

  Проект: Health Journey with Art Therapy 2016-1-TR01-KA204-034783ANKARA IL SAGLIK MUDURLUGU.  Проект Еразмус +  KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training

  Период на изпълнение: 04.12.2017 -03.12.2019.

  Участник:
  • проф. д-р Нели Илиева Бояджиева
  14.

  Проект: Joint Company Mentorship Training for Sustainability Innovations in Hospitality within the project: Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region /HELIX/, Contract) BMP1 /1.3/2616/2017

  Период на изпълнение: 2017-2019

  Участник от ШУ:
  • доц. д-р Милена Петрова Стоянова
  15.

  Проект: DeicTeS – Project of the Crotian Science Foundation http://deictes.ffri.hr/

  Участник от ШУ:
  • Светлана Йорданова Неделчева
  16.

  Проект: HOPE -Helpingourselvespreventexploitation. Обучение на пиър-ментори за работа с връстници по превенция на сексуалната експлоатация  Проектът е финансиран по Програма Дафне на Европейската комисия

  Партньори: BILD-Великобритания, Социална Асоциация „Св.Андрей“, EASPD

  Период на изпълнение: 2017-2018

  Участници:
  • гл. ас. д-р Мариана Иванова Минчева – Ризова
  • гл. ас. д-р Илиян Стефанов Ризов
  17.

  Проект: INTERGEN The intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs –

  http://intergen-theory.eu/partners.html

  Период на изпълнение: 2018-2020

  Координатор:
  • гл. ас. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева
  ПроектУчастници

  Проект № 2015-1-МК01-КА204-002857

  „Boosting Adult System Education in Agriculture – AGRI BASE“ – http://www.agri-base.eu/news/

   

  по: програма Erasmus+ K2 Strategic Partnership

  Прериод на изпълнение: 2015-2017

             Ръководител: Марияна Димитрова, Македония

  Участници от ШУ:
  • доц. д-р Драгомир Пламенов

  Проект: eLTER H2020 project: Integrated European Long-Term Ecosystem & Socio-Ecological Research Infrastructure (Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания)

   

  Ръководител: гл. ас. д-р Светла Братанова-Дончева, ИБЕИ – БАН

   

  по: H2020, European Commission (GA: 654359)/Хоризонт 2020

   

  http://www.lter-europe.net/document-archive/elter-h2020-project-files/el…

  Участници от ШУ:
  • проф. Нешо Чипев

  Проект: “Spectral properties of 3d ions in solids with potential applications in optics and quantum electronics”, сключен с катедрата по физика към Западния университет в Тимишуара,  Румъния

  период на изпълнение: 2016-2017 г.

   

  Участник от ШУ:
  • проф. д-р Валентин Велев

  Проект: „Сравнително изследване на ранносредновековните форми на живот в България и Западна Европа /VІІ-Х в./ в светлината на археологическите разкопки“

  партньори: Университет „Йохан Волфганг Гьоте”, Франкфурт на Майн (Германия) и Софийски университет „Св. Климент Охридски”

  период на изпълнение: 2007-2017 г.;

   

   

  Ръководители:
  • проф. Йоахим Хенинг,
  • проф. д-р Стоян Витлянов;
  Участници от ШУ:
  • доц. д-р Константин Константинов.

  Проект № 2015-1-RO01-KA219-015104.

   L.A.M.P. – Librarya Magic Place, Programme/

   

  https://libraryamagicplace.wordpress.com/

  по: Erasmus+

  Ръководител: Проф. д-р Санда Маринела, Scoala Gimnaziala „Alexandru Stefulescu“, Romania

  Период на изпълнение: 2015-2017

  Бюджет на проекта: 153 505.00 EUR

   

  Участници от ШУ:
  • доц. д-р Ж. Илиева

  Проект №  30.16.0.021GE Der Rumänienfeldzug 1916/17 – Erfahrung und Erinnerung“

   

  https://www.hsozkult.de/event/id/termine-31591

  Водеща организация: Свободен университет, Берлин, Германия

  Период на изпълнение: 2016-2017 г.

   

  Участници от ШУ:
  • доц. д-р  Ст. Минков

   

  Проект: TECHN-OSP (Technetium for Hospitals) R&D activities aimed at an industrially-based technology for future homeland accelerator 99mTc production based on a selected cyclotrons’ network in Italy, Italian National Institute for Nuclear Physics (INFN), National Laboratories of Legnaro (LNL) and University of Padua

  Период на изпълнение: 2015-2018 г.

   

  Участници от ШУ:
  • проф. д-р Николай Узунов

  Билатерален проект със Словакия, Договор № 01/5  

  Прогноза и борба с определени видове от Grapholitha и Cydia, чрез използване на нови екологични методи за устойчиво земеделие, №SL 01/2 Договор № 01/5 Двустранно сътрудничество със Словакия.

  По: Договорът по проекта е сключен на основание Договор между правителствата на Република България и на Словашката република за научно техническо сътрудничество, утвърден с Решение №201 от 14.04.2006 год. на Министерски съвет, в сила от 01.08.2006 год., обнародван в ДВ, бр. 98 от 05.12.2006 г

  Финансираща институция: МОН за дейностите в България

  Цел на проекта: да се разработи симулационен прогнозен модел за развитието на определени видове от род Grapholitha и род Cydia (Lepidoptera: Tortricidae), познати като важни вредители по овощните култури.

  Период на изпълнение: 2016-2018 г.

  Ръководител на проекта: Доц. д-р В. Арнаудов

  Участници от ШУ:
  • доц. д-р В. Арнаудов

  Integrated Project „IPERION CH”/ European Research Infrastructure ON Cultural Heritage, MTA Atomki, Hungary, 2017

  http://www.iperionch.eu/

  Участник от ШУ:
  • доц. д-р Нина Архангелова