Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Здравно осигуряване

  При внасяне на семестриалните такси студентите редовно обучение, които нямат навършена 26-годишна възраст и не подлежат на здравно осигуряване на друго основание, съгласно Закона за здравното осигуряване следва да попълнят декларация.

  Информация относно здравноосигурителния статус – тел. 054/ 830-952, Корпус 3, ет. 3, стая 310.

  На основание чл. 40 от ЗЗО за сметка на републиканския бюджет се осигуряват студентите от редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст.

  Студенти първокурсници се осигуряват на това основание от м. септември на текущата година.

  За периода юни – август завършилите средното си образование през текущата година следва сами да заплатят здравноосигурителните си вноски.

  Декларацията се подава задължително в началото на всяка учебна година, както и при промяна на декларираните обстоятелства.

  Ако студентът не подаде декларация или я попълни неправилно и не се осигурява на друго основание, отговорността е изцяло върху студента – той следва да се самоосигурява.

  Студентите не следва да бъдат осигуряване след датата на първа сесия за защита на дипломна работа или държавен изпит.

  Студент, който има доходи, не следва да бъде осигуряван.

   

  Проверете здравния си статус – тук.

  Имате неплатени здравноосигурителни вноски – колко трябва да платите, вижте в здравноосигурителния калкулатор.

  Как става плащането на здравноосигурителните вноски – вижте тук.

  Как да възстановите здравноосигурителните си права – ще научите тук.

   

  Важно за първокурсниците!

   

   

  НАП: Първокурсници, платихте ли здравните си вноски?

  Национална агенция за приходите призовава всички студенти първокурсници да проверят здравноосигурителния си статус.

  При повече от три неплатени вноски губите здравните си права!

  Месечната здравноосигурителна вноска за 2021 година е в размер на 26,00 лв. За просрочване на плащането й дължите лихва!

  Може да изчислите сумата, която трябва да платите, чрез калкулатора на НАП. Вноски се плащат чрез интернет, по банков път и с пощенски запис по образец.

  НАП напомня на студентите в задочна форма на обучение, че те са самоосигуряващи се лица и трябва сами да плащат осигуровките си.

  За повече информация – www.nap.bg и тел. 0700-18-700 (на цената на един разговор).

  Бъди отговорен към себе си!