Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Здравно осигуряване

  При внасяне на семестриалните такси студентите редовно обучение, които нямат навършена 26-годишна възраст и не подлежат на здравно осигуряване на друго основание, съгласно Закона за здравното осигуряване следва да попълнят декларация.

  Информация относно здравноосигурителния статус – тел. 054/ 830-952, Корпус 3, ет. 3, стая 310.

  На основание чл. 40 от ЗЗО за сметка на републиканския бюджет се осигуряват студентите от редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст.

  Студенти първокурсници се осигуряват на това основание от м. септември на текущата година.

  За периода юни – август завършилите средното си образование през текущата година следва сами да заплатят здравноосигурителните си вноски.

  Декларацията се подава задължително в началото на всяка учебна година, както и при промяна на декларираните обстоятелства.

  Ако студентът не подаде декларация или я попълни неправилно и не се осигурява на друго основание, отговорността е изцяло върху студента – той следва да се самоосигурява.

  Студентите не следва да бъдат осигуряване след датата на първа сесия за защита на дипломна работа или държавен изпит.

  Студент, който има доходи, не следва да бъде осигуряван.

   

  Проверете здравния си статус – тук.

  Имате неплатени здравноосигурителни вноски – колко трябва да платите, вижте в здравноосигурителния калкулатор.

  Как става плащането на здравноосигурителните вноски – вижте тук.

  Как да възстановите здравноосигурителните си права – ще научите тук.

   

  Важно за първокурсниците!

   Завършихте средното си образование!
  Ако не планирате да започнете работа веднага, трябва от началото на юли сами да внасяте здравните си осигуровки. Това важи и за абитуриентите, които ще бъдат студенти през есента, тъй като в този междинен период не попадат в нито една от двете категории (ученици и студенти), които се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

   Какво трябва да направите?
  Подавате в НАП Декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски
   Кога?
  Декларацията трябва да подадете до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване.
   Къде?
  В офис на НАП, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез ПИК, който ще получите безплатно от офис на Агенцията.
   Какъв е размерът на вноските:
  Сумата за здравни осигуровки през 2022 г. е 28,40 лв. на месец
   Кога се прави вноската?
  До 25-то число на следващия месец

  Не забравяйте
  За просрочените вноски се начислява законова лихва.

  Важно
  Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

   Вижте повече информацията за попълването и подаването на Декларация образец 7, както и образец на формуляра тук: https://bit.ly/39HKp6d

   Направете справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да направите тук: https://bit.ly/3OgWnmq

   Проверете здравноосигурителния си статус в офис на НАП или чрез Портала за е-услуги на НАП тук: https://bit.ly/3xJuBrp

  Повече прочетете тук: https://bit.ly/3Nchpkw