Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Стипендии

  Заповед за условията и критериите за предоставяне на стипендии за летния семестър на уч. 2020/2021 г.


  Класиране за стипендии за летен семестър на уч. 2020/21

  Класиране за стипендии по успех и доход – Шумен, бакалаври

  Класиране за стипендии по успех и доход – Шумен, магистри

  Класиране за стипендии от приоритетни специалности – Шумен, бакалаври

  Класиране за стипендии от приоритетни специалности – Шумен, магистри

  Класиране за стипендии по успех и доход – Добрич

  Класиране за стипендии от приоритетни специалности – Добрич


  СЪОБЩЕНИЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС И НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В КОЛЕЖ – гр. ДОБРИЧ.
  • НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО КЛАСИРАНЕ НЕПРАВИЛНО ПОПЪЛНЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ – СЕГА СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/21 г. 
  • ЗА СТУДЕНТИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА СТИПЕНДИЯ С КЛАСИРАНЕ ПО УСПЕХ И ДОХОД СЕ ПРЕДСТАВЯ ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ С ДОКУМЕНТИ НА СЕМЕЙСТВОТО – ЗА НЕСЕМЕЙНИ СТУДЕНТИ – ДОХОД НА ДВАМАТА РОДИТЕЛИ И ДОХОД НА САМИЯТ СТУДЕНТ, АКО ИМА ТАКЪВ.
  • НА СЕМЕЙНИТЕ СТУДЕНТИ С БРАК ИЛИ ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОСВЕН СОБСТВЕНИТЕ ДОХОДИ (АКО ИМА ТАКИВА) И ДОХОДА НА СЪПРУГА/ПАРТНЬОРА. ПРЕДСТАВЯТ СЕ СЪЩО СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА БРАТ, СЕСТРА – УЧАЩИ ИЛИ СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДЕЦА УЧЕНИЦИ. 
  ЗА ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ МОЖЕ ДА ПИШЕТЕ НА ИМЕЙЛ АДРЕС – b.petrova@shu.bg

  СЪОБЩЕНИЕ

  ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ  ЦЕЛОГОДИШНА СТИПЕНДИЯ (МАЙКИ ИЛИ БАЩИ С ДЕЦА ДО 6-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЛИ; СТУДЕНТИ С ЕДИН ПОЧИНАЛ РОДИТЕЛ И ЕДИН С ТЕЛК РЕШЕНИЕ И СТУДЕНТИ С ТЕЛК РЕШЕНИЕ), ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗАВЕРЕНО УВЕРЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2020/21 г. В СРОК ДО 15.02.2021 г. В КОРПУС 3, ЕТ. 3, СТ. 310 – ПРИ ГЛ. СПЕЦ. БОРЯНА ПЕТРОВА.

   


  За контакти

  Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти
  • Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3
  • Телефон:  +359 54 830 952
  • Телефон: +359 54 830 495, вътр. 371
  • E-mail:  b.petrova@shu.bg