Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Стипендии

  ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2023/24 г.


  Класиране за стипендии за летен семестър на уч. 2022/23

  БАКАЛАВЪР

  КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО КРИТЕРИИ УСПЕХ И ДОХОД – КОЛЕЖ ДОБРИЧ

  КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ – КОЛЕЖ ДОБРИЧ

  КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО КРИТЕРИИ УСПЕХ И ДОХОД – ШУМЕН

  КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ – ШУМЕН

  МАГИСТЪР

  КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО КРИТЕРИИ УСПЕХ И ДОХОД

  КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ


  СЪОБЩЕНИЕ (ОТНОСНО ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/24 г. )

  ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ  ЦЕЛОГОДИШНА СТИПЕНДИЯ (МАЙКИ ИЛИ БАЩИ С ДЕЦА ДО 6-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЛИ; СТУДЕНТИ С ЕДИН ПОЧИНАЛ РОДИТЕЛ И ЕДИН С ТЕЛК РЕШЕНИЕ И СТУДЕНТИ С ТЕЛК РЕШЕНИЕ), ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗАВЕРЕНО УВЕРЕНИЕ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2023/24 г. И НЕОБХОДИМИЯТ ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ В СРОК ДО 15.09.2023 г. В КОРПУС 3, ЕТ. 3, СТ. 310 – ПРИ ГЛ. СПЕЦ. БОРЯНА ПЕТРОВА.

   

  Важно!!!

  ТОВА СЪОБЩЕНИЕ ВАЖИ САМО ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИЯ, ЗАРАДИ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ПРИЧИНИ. СРОКЪТ ЗА СТИПЕНДИИТЕ С КЛАСИРАНЕ ПО УСПЕХ И ДОХОД И ЗА ПРИОРИТЕТНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ОБЯВЕН.

   


   

  За контакти

  Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти
  • Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3
  • Телефон:  +359 54 830 952
  • Телефон: +359 54 830 495, вътр. 371
  • E-mail:  b.petrova@shu.bg