Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Стипендии

  Заповед за условията и критериите за предоставяне на стипендии за зимния семестър на уч. 2020/2021 г.


  СЪОБЩЕНИЕ

  Всички студенти, които получават целогодишна стипендия (майки или бащи с деца до 6-годишна възраст, студенти без родители; студенти с един починал родител и един с ТЕЛК решение и студент с ТЕЛК решение), трябва да представят заверено уверение за зимен семестър на учебната 2020/21 г. и съответния документ, необходим за отпускането на стипендията в срок до 18.09.2020 г. в Корпус 3, ет. 3, ст. 310 при гл. спец. Боряна Петрова.


  СЪОБЩЕНИЕ

  КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2020/21 Г. – ШУМЕН: ЗАПОВЕД 641 | ЗАПОВЕД 642

  КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2020/21 Г. – ДОБРИЧ: ЗАПОВЕД 639 | ЗАПОВЕД 640


  За контакти

  Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти
  • Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3
  • Телефон:  +359 54 830 952
  • Телефон: +359 54 830 495, вътр. 371
  • E-mail:  b.petrova@shu.bg