Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Награди и постижения

  НАГРАДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2023 г.

  НАГРАДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2022 г.

  НАГРАДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2021 г.

  НАГРАДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2020 г.

  НАГРАДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2019 г.

  НАГРАДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И  ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2018 г.

  НАГРАДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И  ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2017 г.

  НАГРАДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И  ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2016 г.

  НАГРАДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И  ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2015 г.

  НАГРАДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И  ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2014 г.