Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Програми и конкурси

  Френският институт в България обявява конкурс по Програмата „Научен престой на високо ниво“

  11/06/2024

  Конкурсът е отворен през цялата 2024 г. Кандидатствайте! Тази програма е насочена към българските изследователи във всички области на научните проучвания, франкофонски и нефранкофонски. Тя финансира краткосрочен научен престой във Франция (15 дни или 1 месец), през който изследователят работи на място с френския екип. Стипендията покрива разходи за пребиваване, както и допълнителна здравна застраховка. […]

  Стратегически план на Хоризонт Европа 2025-2027 г.

  11/06/2024

  Вторият стратегически план „Хоризонт Европа“ ще насочва финансирането на научните изследвания и иновациите в и извън Европа за справяне с ключови глобални предизвикателства като: (i) изменение на климата; ii) замърсяване; (iii) загуба на биоразнообразие; (iv) цифров преход; и (v) застаряващо население. От фундаменталните изследвания през целия път до пробивните иновации и внедряването на новаторски решения, стратегическият […]

  Българският правописен речник вече е достъпен онлайн

  17/05/2024

  Официалният правописен речник на българския език на БАН вече е дигитализиран и достъпен онлайн напълно свободно. Разработването му е част от платформата БЕРОН (Български езикови ресурси онлайн), която беше представена днес в БАН. „Първата българска онлайн платформа с езикови ресурси цели да направи достъпни за всеки български гражданин и ученик навсякъде по света богатството от […]

  Кандидатстване по компонента MAPS от Българо-швейцарската програма до 1 юли

  17/05/2024

  На 02 април 2024 г. стартира конкурсът за проектни предложения по компонента MAPS на Швейцарско-българската програма за научни изследвания. Официалната покана с цялата необходима информация за конкурса може да намерите на сайта на Швейцарската национална научна фондация (SNSF): https://www.snf.ch/en/XSgYKFXT4gODdFhJ/news/maps-multilateral-academic-projects . За улеснение, с цел намиране на партньори за многостранните проекти, може да се използва следната онлайн платформа, […]

  Покана за подаване на проектни предложения “Alliance for Language Technologies (CSA)” (DIGITAL-2024-AI-06-LANGUAGE-02)

  07/05/2024

  Програма: Digital Europe Programme (DIGITAL) Срок за кандидатстване: 29.05.2024 г. Срок за резултат от оценка: 07.2024 г. – 08.2024 г. Максимален бюджет за един проект: 4 000 000 EUR Интензитет на финансиране: 100% Партньорство: не Тип действие: CSA “Coordination and support action” Продължителност на проектите: между 24 месеца и 48 месеца Цел на поканата: Появата […]

  Конкурс за проектни предложения по компонент „Многостранни академични проекти“ (MAPS: Multilateral Academic Projects) от Втория швейцарски принос

  07/05/2024

  Покана: MAPS (Multilateral Academic Projects), Call for Proposals 2024, Second Swiss Contribution Тази покана за предложения е отворена за всички изследователски области, позволявайки както базови изследвания, така и базови изследвания, вдъхновени от практиката. Във всяка участваща страна, партньор по мерките за подкрепа (SMP) отговаря за изпълнението на MAPS. За България SMP е Министерство на образованието и […]

  Покани за обучение и изграждане на капацитет на JRC

  09/04/2024

  Съвместният изследователски център (JRC) обяви 3 покани за обучение и изграждане на капацитет в рамките на инициативата за отворен достъп до изследователските инфраструктури на JRC.   Поканите са публикувани в портала на Science Hub на следните адреси:     ELSA – European-laboratory-structural-assessment-reaction-wall Reference: 2024-1-TCB-ELSA-ReactionWall Location: Ispra, (Italy) Deadline date: 14 May 2024, 23:59 (CEST) ELSA […]

  Стартира компонентът MAPS

  09/04/2024

  На 02.04.2024 г. стартира конкурс за проектни предложения по компонент MAPS (Многостранни академични проекти) по Рамковото споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария със следните параметри: Линк към поканата: MAPS (Multilateral Academic Projects), Call for Proposals 2024, Second Swiss Contribution Тази покана за предложения е отворена за всички изследователски области, позволявайки както базови изследвания, така и базови изследвания, […]

  Стипендии Фулбрайта за магистри и докторанти

  16/02/2024

  Магистратура или докторантура н САЩ. Конкурсът за академичната 2025-26 г. e отворен.  Кандидатите трябва да: Български граждани Завършена бакалавърска степен Стипендия за академична година (10 месеца) 4 стипендии всяка година Срок за кандидатстване: 10 май https://www.fulbright.bg/magistratura-doktorantura-sasht/ Предлага се и програма от безплатни уебинари за повече информация.  КРАЕН СРОК: 10 МАЙ, 2024 Г. КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

  Национален конкурс „Млади таланти“ 2024 г.

  16/02/2024

  Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и […]

  Национален конкурс „Млади таланти“ 2024 г.

  16/02/2024

  Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и […]