Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Програми и конкурси

  Информационен ден за възможностите и поканите на програмата Хоризонт Европа

  14/01/2022

  Краен срок за заяввяване на участие: 23 януари 2022 г. На 25 януари 2022 г. Съветът за наука и технологии в Малта ще организира Информационен ден за възможностите и поканите на програмата Horizon Europe в рамките на тематичните клъстери. В информационният ден ще бъде включена и сесия за посредничеството, която ще бъде възможност за амбициозните […]

  Европейската комисия стартира ново издание на наградата Horizon Impact Award 2022

  14/01/2022

  Конкурсът е отворен за кандидатстване до 8 март 2022 г. Европейската комисия стартира ново издание на наградата Horizon Impact Award, награда, посветена на финансирани от ЕС проекти, чиито резултати са създали обществено въздействие в цяла Европа и извън нея. Наградата признава и награждава най-влиятелните и въздействащи резултати от проекти в рамките на Horizon 2020 (2014-2020) и […]

  Покана за заявяване на интерес от страна на експерти които да се присъединят към петте борда на мисиите към Рамковата програма на ЕС

  12/01/2022

  Крайният срок за кандидатстване е 02 февруари 2022 г., 17:00 ч. /CET/. Европейската комисия публикува открита покана за заявяване на интерес от страна на експерти, които да се присъединят към петте борда на мисиите към Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.).  Експертите ще имат задача да изпълняват консултативни […]

  Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2021-2022

  05/01/2022

  Краен срок за кандидатстване: 31.01.2022 За 10-а поредна година Българска фондация Биоразнообразие подкрепя науката в България чрез своя фонд за финансиране на студентски дипломни работи. Конкурсът е отворен за всички специалности от сферата на биологичните науки, през комуникация и журналистика, социални дейности, политически науки и икономика. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни […]

  Конкурс за стипендии за опитни изследователи по програма “Mария Склодовска-Кюри”

  14/12/2021

  Краен срок за кандидатстване – 24 февруари 2022 г. Алиансът на университетите EuroTech предлага седемдесет стипендии “Мария Склодовска-Кюри” в рамките на програмата EuroTechPostdoc2, предназначени за опитни изследователи с висок потенциал. Програмата предоставя изключителни възможности за обучение, за да подготви стипендиантите за бъдещето им като част от новото поколение научни лидери във и извън академичните среди, […]

  Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма CHIST-ERA

  30/11/2021

  Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в конкурса е 17 януари 2022 г. (процедурата за подаване на проектни предложения е едноетапна) Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA. Програмата предоставя платформа за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи от предимно европейски държави в областта на […]

  Започва нова процедура по набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025 г.)

  22/11/2021

  Срокът за кандидатстване е 30 ноември 2021 г. Визията ѝ е насочена към подобряване качеството на живот и реализация на младите хора чрез създаване и прилагане на устойчиви механизми за инвестиране в техния потенциал, който би допринесъл за пълноценното социално-икономическо развитие на България като страна членка на Европейския съюз. Указания и формуляр за кандидатстване на […]

  Европейската комисия официално откри първите конкурсни сесии на тема „Космос“ в рамките на „Хоризонт Европа“

  08/11/2021

  Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 февруари 2021 г. Европейската комисия официално откри първите конкурсни сесии на тема „Космос“ в рамките на „Хоризонт Европа“на 28 октомври 2021 г. Бюджетът на конкурсите надхвърля 254 млн. евро. По този повод тематичната мрежа на контактните лица COSMOS2020plus организира безплатно онлайн събитие на 10 ноември 2021 […]

  Фонд „Научни изследвания” обяви класирането по три конкурсни сесии

  28/10/2021

  Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) обяви класирането по следните конкурси: – „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“ Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1358 – „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.“ Пълен списък на […]

  Kонкурс на “Фулбрайт” за учени и изследователи, аспиранти и представители на НПО за академичната 2022-23 година

  20/10/2021

  Краен срок на подаване на документи 1 декември, 2021 г. Комисия “Фулбрайт” провежда конкурс за  учени и изследователи , аспиранти и представители на НПО за академичната 2022-23 година. Програмата за учени и изследователи предлага на български преподаватели и изследователи с докторска степен възможност за академичен обмен с най-добрите университети в САЩ за период от 3-5 месеца, като осигурява пълна стипендия на […]

  Kонкурс на “Фулбрайт” за учени и изследователи, аспиранти и представители на НПО за академичната 2022-23 година

  20/10/2021

  Краен срок на подаване на документи 1 декември, 2021 г. Комисия “Фулбрайт” провежда конкурс за  учени и изследователи , аспиранти и представители на НПО за академичната 2022-23 година. Програмата за учени и изследователи предлага на български преподаватели и изследователи с докторска степен възможност за академичен обмен с най-добрите университети в САЩ за период от 3-5 месеца, като осигурява пълна стипендия на […]