Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Програми и конкурси

  Google предоставя безвъзмездно финансиране за дигитално приобщаване в Централна и Източна Европа

  28/01/2021

  Срок за кандидатстване: 1 март 2021 г. С призива „Да преодолеем цифровото разделение в Централна и Източна Европа” Google отвори покана за кандидатстване с проекти на граждански организации, бизнес и академични институции от Централна и Източна Европа. Инициативата Google.org Impact Challenge Central and Eastern Europe ще предостави общо 2 милиона евро безвъзмездни средства в подкрепа на проекти, които поставят […]

  Покана за представяне на проектни предложения за достъп до Нанобиотехнологичната лаборатория на JRC

  27/01/2021

  Нанобиотехнологичната лаборатория разполага с модерно оборудвани съоръжения, предназначени за насърчаване на интердисциплинарни изследвания. Специален акцент се поставя върху характеризирането на наноматериалите, микронанопластиките, нанолекарства, усъвършенстваните материали и техните взаимодействия с биологичните системи, както и върху откриването, идентифицирането и характеризирането на наноматериали в храните и потребителските продукти. Достъпът до изследователската инфраструктура се предоставя въз основа на единици за […]

  МОН ще финансира обучения на преподаватели и нови учебни програми за студентите, които се подготвят за учители

  27/01/2021

  Нова Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители” ще подпомогне квалификацията на преподавателите с цел прилагане на компетентностния подход в обучението на студентите. По програмата ще бъдат финансирани университети, които актуализират програмите за подготовка на бъдещите учители и разкриват нови хибридни специалности в областта на педагогиката. Предвиждат се и […]

  Двугодишни стипендии за отлични изследователи по програма PASIFIC

  27/01/2021

  Полската академия на науките обяви програма за стипендии PASIFIC, финансирана по схемата MSCA COFUND на „Мария Склодовска-Кюри“от Рамковата програма „Хоризонт 2020“ на ЕС за научни изследвания и иновации. Програмата PASIFIC предлага 2-годишни стипендии за отлични изследователи, без значение от националността и научната дисциплина на кандидата. Всеки одобрен кандидат ще получава месечна помощ от около 2500 […]

  Великобритания с нова международна образователна програма за обмен “Тюринг”

  27/01/2021

  След BREXIT, Великобритания ще се присъедини към няколко научни програми през програмния период 2021-27 г. – “Хоризонт Европа”, “Евратом” (в това число ITER) и “Коперник”. За текущите бенефициенти по линия на “Хоризонт 2020” във Великобритания, редът и условията ще останат същите, както са договорени съгласно Споразумението за оттегляне. Великобритания няма да участва в следващата образователната програма […]

  Българска фондация Биоразнообразие организира конкурс за финансиране на студентски дипломни работи

  22/01/2021

  Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2021 г. Чрез конкурса се цели да се финансират студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството.  Ще бъдат избрани за финансиране разработки, които изследват: въздействието на климатичните промени върху биоразнообразието, включително проучване на настъпващите изменения в биологичното разнообразие и […]

  Kонкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – Австрия

  04/12/2020

  Срокът за подаване на проектните предложения е до 17 часа на 1 март 2021 г. по електронен път към ФНИ. Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ – 2020 г.“ Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо […]

  Конкурс „Студент на годината“ 2020

  25/11/2020

    Обявява се началото на тазгодишното издание на едно от най-големите и най-очакваните събития на Националното представителство на студентските съвети – „Студент на годината“. Организатор: Национално представителство на студентските съвети Студентите ще се борят за отличия в категориите: 1) Педагогически науки 2) Хуманитарни и социални науки 3) Стопански науки 4) Правни науки 5) Природни науки, […]

  Стипендии за постдокторска специализация в Япония – JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2021

  25/11/2020

  Всяка година, в изпълнение на Споразумението за сътрудничество в областта на науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Японското общество за подпомагане на науката (JSPS), японската страна, предоставя стипендии на българските кандидати за специализация по постдокторската програмата. Японското общество за подпомагане на науката (JSPS) – „JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers […]

  Фондация “Право и Интернет” търси стажанти “Изпълнение на проекти“

  21/08/2020

  Кандидатите ще работят по различни проекти с екипа на Фондацията, като ще могат да се потопят в атмосфера на динамична работа и междукултурна комуникация. Нужно е кандидатите да са студенти, които имат познания и интерес към ИКТ право, правата на човека, предприемачество и социална отговорност, както и проектен мениджмънт, да са завършили или в процес […]

  Фондация “Право и Интернет” търси стажанти “Изпълнение на проекти“

  21/08/2020

  Кандидатите ще работят по различни проекти с екипа на Фондацията, като ще могат да се потопят в атмосфера на динамична работа и междукултурна комуникация. Нужно е кандидатите да са студенти, които имат познания и интерес към ИКТ право, правата на човека, предприемачество и социална отговорност, както и проектен мениджмънт, да са завършили или в процес […]