Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Програми и конкурси

  Покана за участие в конкурс по програма HERA

  25/07/2023

  Краен срок за планови предложения: 21 септември 2023 г., 14.00 CET  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в осмия съвместен конкурс по програма HERA.  В рамките на съвместната транснационална инициатива, която обединява 27 финансиращи организации от 24 европейски държави ще се финансират научни проекти в областта на хуманитарните и обществените науки. Тематични направления на […]

  Покана за участие в конкурс по програма CONCERT-Japan през 2023 г. на тема „Решения за въглеродно-неутрални градове“

  25/07/2023

  Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в конкурса е 1 август 2023 г. (процедурата е едноетапна) Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в осмия съвместен конкурс по програма CONCERT-Japan. CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно […]

  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2023 г.“

  25/07/2023

  Краен срок за подаване на проектни предложения – 08.09.2023 г. Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на […]

  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА – 2024 г.“

  25/07/2023

  Проектните предложения се представят на 28.07.2023 г. до 17:30 часа Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Конкурсът е насочен към проекти, които ще се изпълняват от началото на 2024 г. Общ […]

  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 г.“

  25/07/2023

  Краен срок за подаване на проектни предложения – 11.09.2023 г. Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за: Устойчиво възстановяване […]

  Уебинар за стипендии Фулбрайт за студенти

  07/03/2023

  Тема: Фулбрайт академични стипендии за висше образование – процесът на кандидатстване 10 март 2023 г. 17:00 – 18:00 Втората информационна сесия относно стипендиите за следдипломно обучение на Фулбрайт за магистърски и докторски степени в САЩ за AY 2024-25 предлага стъпка по стъпка преглед на процеса на кандидатстване с акцент върху документите за кандидатстване и избора на университет.  […]

  Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма QuantERA II

  24/02/2023

  Крайният срок за подаване на проектни предложения: 11 май 2023 г. (процедурата за подаване на проектни предложения е едноетапна). Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма QuantERA II. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Консорциумът обединява финансиращи организации от 28 европейски държави, с цел […]

  Стипендии “ФУЛБРАЙТ” за магистърски и докторски програми

  24/02/2023

  Конкурсът за академичната 2024-25 г. e отворен. Краен срок: 12 май, 2023 г. Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането […]

  Стипендия за учени-математици от „Фулбрайт“

  24/02/2023

  Крайният срок за подаване на апликацията е 1 март 2023 г. Стипендията е насочена към учени в областта на математиката, които са получили докторска степен преди не повече от 10 години. Организация: Комисия “Фулбрайт” в партньорство с университета на Маями Програмата финансира 5 месеца изследователска дейност в Университета на Маями, където се намира Институтът за математически […]

  Покана – Higher Education Initiative

  23/01/2023

  За първи път поканата е отворена както за нови организации, така и за съществуващи партньори от пилотната покана и втората покана за предложения. Поканата ще избере до 16 проекта, които ще получат максимум 750 000 евро с до 350 000 евро за фаза 1 (май-декември 2023 г.) и до 400 000 евро за фаза 2 […]

  Покана – Higher Education Initiative

  23/01/2023

  За първи път поканата е отворена както за нови организации, така и за съществуващи партньори от пилотната покана и втората покана за предложения. Поканата ще избере до 16 проекта, които ще получат максимум 750 000 евро с до 350 000 евро за фаза 1 (май-декември 2023 г.) и до 400 000 евро за фаза 2 […]