Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Програми и конкурси

  Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност

  15/09/2022

  Краен срок за кандидатстване: 5 декември, 2022 Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на […]

  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ – 2022 г.

  01/08/2022

  Краен срок за подаване на предложения 30 юли 2022 г. – не по-късно от 17:30 часа (Българско време) Обща цел на програмата Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). […]

  Нов разширен договор на България с Elsevier за периода 2022 – 2025 г.

  20/07/2022

  Ново тригодишно споразумение с Elsevier сключи през месец юни 2022 г Министерството на образованието и науката. Споразумението е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България и осигурява абонаментен достъп на висши училища и научни организации до базите данни на издателството. Сътрудничеството с Elsevier стартира през 2008 г., а последното […]

  Европейски дни на научните изследвания и иновациите

  20/07/2022

  Събитието ще се проведе онлайн на 28 и 29 септември 2022 г.  Европейските дни на научните изследвания и иновациите са годишното водещо събитие на Европейската комисия за научни изследвания и иновации, което събира политици, изследователи, предприемачи и обществеността, за да дебатират и оформят бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и извън нея. Събитието […]

  До 29 юли 2022 г. се удължава срока за Конкурс „Българска научна периодика – 2023 г.“

  18/07/2022

  Краен срок за изпращане на документи: 17:30 часа на 29.07.2022 г.  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в Конкурс „Българска научна периодика – 2023 г. “ Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне […]

  Фулбрайт България обяви конкурс за Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри” за академичната 2023-24 г.

  01/06/2022

  Програмата в чест на покойния сенатор и вицепрезидент на САЩ Хюбърт Х. Хъмфри е учредена през 1978 г. Тя дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни оргнизации в САЩ. Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области: превенция и лечение […]

  Онлайн семинар насочен към потребителите на Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) в България

  01/06/2022

  Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) организира онлайн семинар насочен към потребителите в България. Семинара се осъществява със съдействието на GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays България) и Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Основните тематики в семинара ще засегнат използването на данни и услуги на CAMS в областта на качеството на атмосферния въздух, слънчевата енергия, емисиите на парникови газове. Еднодневният […]

  12-тo издание на НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“

  01/06/2022

  Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 2022 г. Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма „За жените в науката“.  Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 2022 г., като и тази година ще бъдат присъдени […]

  Стартира нова Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

  12/05/2022

  На 05.05.2022 г. в Министерството на образованието и науката се състоя първата среща на консорциума, който ще изпълнява Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. Програмата беше приета от Министерския съвет на 7 април тази година. Основната ѝ цел е да се популяризират българския език, литература, история, изкуство, наука и традиции сред […]