Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Програми и конкурси

  Фондация “Право и Интернет” търси стажанти “Изпълнение на проекти“

  21/08/2020

  Кандидатите ще работят по различни проекти с екипа на Фондацията, като ще могат да се потопят в атмосфера на динамична работа и междукултурна комуникация. Нужно е кандидатите да са студенти, които имат познания и интерес към ИКТ право, правата на човека, предприемачество и социална отговорност, както и проектен мениджмънт, да са завършили или в процес […]

  Програми за киберсигурност – образователни визити в САЩ, Фулбрайт България

  21/08/2020

  Фулбрайт България, заедно с Комисии „Фулбрайт“ в Полша, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия, Ви канят да кандидатствате за обмяна на опит в областта на киберсигурноста в САЩ. Поради пандемията COVID19 срокът за кандидатстване се удължава до 30 октомври, 2020 г. а посещенията ще се осъществяват през юни – септември 2021 г.! Между юни и септември 2021 г. ще […]

  Постдокторантски стипендии на Human Frontier Science Program (HFSP)

  21/08/2020

  Програмата за стипендии на HFSP подкрепя проектни предложения за гранични, потенциално трансформативни изследвания в областта на науките за живота. Насърчава се участието на кандидати с високорискови проекти. Проектите трябва да имат интердисциплинарен характер и да предизвикват съществуващите парадигми, като използват нови подходи и техники. Научно, те трябва да се справят с важен проблем или пречка […]

  Отворен тематичен конкурс финансиран от европейската научноизследователска инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки DARIAH

  21/08/2020

  Нучноизследователската инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки DARIAH обяви конкурс в две тематични направления: Обмен в областта на изкуствата в рамките на научноизследователската инфраструктура DARIAH. Конкурсът цели да проучи какво настоящата база от знания на DARIAH може да предложи на изследователите в областта на изкуствата и да насърчи институционалните и организационните партньори на DARIAH в […]

  Международен конкурс Jump the Gap за архитекти, дизайнери, студенти по архитектура и дизайн

  21/08/2020

  „Организатори на конкурса са компанията за производство на продукти за баня Roca и Барселона дизайн център (BDC). Целта на Jump the Gap е да даде възможност на творци от цял свят да създадат банята на бъдещето с нови решения, технологии и продукти. Участието в конкурса може да бъде индивидуално или в екип от двама. Необходима […]

  Конкурс за стипендии по програма „Милениум Клуб България 2020“

  21/08/2020

  Цели на стипендията:   Стипендията е насочена към хора, които предстои да започнат курса си на обучение през 2020 – 2021 година и имат затруднения с финансирането на учебните такси или студентското общежитие. Въпреки това обаче ще бъдат разгледани и кандидатурите на вече учащи студенти, независимо от оставащия им период на обучение. Кандидатите ще бъдат […]

  Конкурс за социално ангажирано изкуство “Граждански будилник” 2020, организиран от Български център за нестопанско право

  21/08/2020

  Ако се занимаваш професионално или любителски с фотография, рисуване или писане и искаш да споделиш твоята форма на солидарност към случилото се от началото на извънредното положение до днес, за да предадеш чрез силата на изкуството си послания за значимостта на гражданските ни права и свободи – предизвикай се и кандидатствай. Авторските творби могат да […]

  Конкурс за проектни предложения с възможност за участие на чуждестранни организации в съвместни проекти за справяне с Covid-19, от Министерството на науката и технологиите (MOST) на Китай

  21/08/2020

  На 6 юли 2020 г. Министерството на науката и технологиите (MOST) на Китай публикува анонс и “Ръководство за участие на чуждестранни представители в съвместни проекти с китайската страна за справяне с Covid-19”. Участието на чуждестранни представители е задължително условие на китайската страна за реализирането на проектите. Същевременно, MOST няма право да финансира участието на чуждестранни […]

  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Програма „M-ERA.Net“

  14/05/2020

  Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областта на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 30 национални финансиращи организации от 24 държави. В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области: Моделиране в материалознанието – техники и процеси (Modeling for materials engineering and processing) Иновативни повърхности, покрития […]

  Покана за участие в конкурс „Българска научна периодика – 2020 г.“ на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ)

  14/05/2020

  Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Той е насочен към българска научна периодика, която не е финансирана по конкурса „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА-2019“. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по […]

  Покана за участие в конкурс „Българска научна периодика – 2020 г.“ на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ)

  14/05/2020

  Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Той е насочен към българска научна периодика, която не е финансирана по конкурса „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА-2019“. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по […]