Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Програми и конкурси

  Европейска агенция за ГНСС открива стажантската си кампания

  05/10/2021

  Крайният срок за кандидатстване е 15 декември 2021 г. Това е регулаторна агенция на Европейския съюз, чиято мисия е да подпомага изпълнението на европейските цели за ГНСС (Глобална Навигационна Сателитна Система), които са тясно свързани със спътниковите системи Галилео и EGNOS. Разположената в Прага организация прави това чрез управление на услугите предоставени от EGNOS и […]

  Конкурс „Талант на годината“ ще излъчи Топ студентите на България

  05/10/2021

  Кандидатстване до 20 февруари 2022 Конкурсът „Талант на годината“ ще излъчи Топ Студентите на България за 2022 г. в 10 категории. Победителите във всяка категория ще спечелят: Приз “Топ Талант” Материални награди Категории: Информационни и комуникационни технологии Технически Науки Дизайн, Архитектура, Строителство и Геодезия Журналистика и Медии Маркетинг, Реклама и PR Икономика, Бизнес и Финанси […]

  Покана за участие с проектни предложения в Седмия съвместен конкурс по програма Southeast Asia

  05/10/2021

  Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в конкурса е 15 октомври 2021 г. Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към български научни колективи за участие с проекти в Седмия съвместен конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS) в следните тематични направлевния: Sustainable Food Production – […]

  Конкурс за студенти с високи постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“

  23/09/2021

  Краен срок за кандидатстване 3 октомври 2021 г. Министърът на околната среда и водите Асен Личев учредява ежегоден конкурс за студенти с високи академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ като част от инициативите за отбелязване на Европейската седмица на мобилността в България. Конкурсът се провежда от Изпълнителната агенция по околна среда, която обявява неговото […]

  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г.

  02/08/2021

  Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.09.2021 г. Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална […]

  Покана на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Конкурс: MSCA стипендии за постдокторанти

  28/07/2021

  Краен срок: 12 октомври 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време Целта на докторантските стипендии на MSCA е да засили творческия и иновативен потенциал на изследователите, притежаващи докторска степен, които желаят да придобият нови умения чрез обучение, международна, интердисциплинарна и междусекторна мобилност. Постоянните стипендии на MSCA ще бъдат отворени за изследователи от всякаква националност. Схемата също […]

  Покана на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Конкурс: Агроекологични подходи за смекчаване на изменението на климата, устойчиво земеделско производство и подобрено биологично разнообразие

  28/07/2021

  Краен срок: 06 октомври 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време Проектните предложения трябва да имат принос към целите на Европейския зелен пакт и международните цели за адаптирането на селското стопанство към изменението на климата. По-специално целта му е да насърчава агроекологията, като разгърне потенциала си като земеделска система, основана на устойчиво управление на природните ресурси. […]

  Покана на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Конкурс: Мрежова свързаност в научните изследвания и образованието – дава възможност за сътрудничество без граници (INFRANET)

  28/07/2021

  Краен срок: 02 септември 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време Начинът на провеждане на научните изследвания се промени драстично през последните години. Мрежовите, за съхранение и компютърни услуги осигуряват основата за провеждане на съвременни научни изследвания. Днес данните за изследване се генерират от безброй източници и големи инструменти по целия свят (напр. CERN / Copernicus […]

  Покана на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Конкурс: Мрежова свързаност в научните изследвания и образованието – дава възможност за сътрудничество без граници (INFRANET)

  28/07/2021

  Краен срок: 02 септември 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време Начинът на провеждане на научните изследвания се промени драстично през последните години. Мрежовите, за съхранение и компютърни услуги осигуряват основата за провеждане на съвременни научни изследвания. Днес данните за изследване се генерират от безброй източници и големи инструменти по целия свят (напр. CERN / Copernicus […]