Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Програми и конкурси

  Покана – Higher Education Initiative

  23/01/2023

  За първи път поканата е отворена както за нови организации, така и за съществуващи партньори от пилотната покана и втората покана за предложения. Поканата ще избере до 16 проекта, които ще получат максимум 750 000 евро с до 350 000 евро за фаза 1 (май-декември 2023 г.) и до 400 000 евро за фаза 2 […]

  Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма CHIST-ERA

  23/01/2023

  Крайният срок за подаване на проектни предложения към ФНИ за участие в конкурса е 02 февруари 2023 г.  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA Програмата предоставя платформа за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи от предимно европейски държави в областта на информационните и комуникационни технологии. Български екипи могат да участват […]

  EIT стартира покана за 12 милиона евро за насърчаване на иновациите и преквалификацията в европейското висше образование

  02/12/2022

  Проектни предложения ще могат да бъдат подавани от 17 ноември 2022 г. до 28 февруари 2023 г., а избраните проекти ще бъдат обявени през м. май 2023 г.  Новообявената покана ще мобилизира до 12 милиона евро финансиране от Европейския институт за иновации и технологии за висшите училища и техните партньори. Нова характеристика на тазгодишната покана […]

  Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2023-2024

  07/10/2022

  Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата за академичната учебна 2022/2023 година. Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство. Възможностите за кандидатите от България са в […]

  Стипендии от провинция Бавария за магистри и докторанти за академичната 2023/2024

  07/10/2022

  Провинция Бавария ще спонсорира стипендии за академичната 2023/24 година. Право на кандидатстване имат завършили от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна. Стипендиите са предназначени за финансиране на следдипломно обучение (т.е. магистърски програми), докторанти или едногодишни изследователски престой в баварски висши учебни заведения. Едногодишната стипендия обикновено може да бъде удължена два […]

  Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност

  15/09/2022

  Краен срок за кандидатстване: 5 декември, 2022 Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на […]

  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ – 2022 г.

  01/08/2022

  Краен срок за подаване на предложения 30 юли 2022 г. – не по-късно от 17:30 часа (Българско време) Обща цел на програмата Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). […]

  Нов разширен договор на България с Elsevier за периода 2022 – 2025 г.

  20/07/2022

  Ново тригодишно споразумение с Elsevier сключи през месец юни 2022 г Министерството на образованието и науката. Споразумението е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България и осигурява абонаментен достъп на висши училища и научни организации до базите данни на издателството. Сътрудничеството с Elsevier стартира през 2008 г., а последното […]

  Европейски дни на научните изследвания и иновациите

  20/07/2022

  Събитието ще се проведе онлайн на 28 и 29 септември 2022 г.  Европейските дни на научните изследвания и иновациите са годишното водещо събитие на Европейската комисия за научни изследвания и иновации, което събира политици, изследователи, предприемачи и обществеността, за да дебатират и оформят бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и извън нея. Събитието […]

  До 29 юли 2022 г. се удължава срока за Конкурс „Българска научна периодика – 2023 г.“

  18/07/2022

  Краен срок за изпращане на документи: 17:30 часа на 29.07.2022 г.  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в Конкурс „Българска научна периодика – 2023 г. “ Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне […]

  До 29 юли 2022 г. се удължава срока за Конкурс „Българска научна периодика – 2023 г.“

  18/07/2022

  Краен срок за изпращане на документи: 17:30 часа на 29.07.2022 г.  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в Конкурс „Българска научна периодика – 2023 г. “ Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне […]