Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Прием след средно образование

  ДатаКонкурсен изпитМясто на провеждане
  ШуменВарнаДобрич

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  НЕМСКИ ЕЗИК

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  РУСКИ ЕЗИК

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  ИСТОРИЯ

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  ТЕОЛОГИЯ

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  МАТЕМАТИКА

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  ИНФОРМАТИКА

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  ИКОНОМИКА

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  ФИЗИКА

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  ХИМИЯ

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  ГЕОГРАФИЯ

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  БИОЛОГИЯ

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА 

  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  МУЗИКА

  (устен изпит/портфолио)

  Корпус 2НЕНЕ

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  РИСУВАНЕ

  (портфолио)

  Корпус 2НЕНЕ

  18.02.2023 г.

  11.03.2023 г.

  08.04.2023 г.

  13.05.2023 г.

  03.06.2023 г.

  ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Корпус 2НЕНЕ

  Начален час на изпитите в гр. Шумен – 09:00 ч.

  Начален час на изпитите в гр. Варна и в гр. Добрич – 09:30 ч.

  ДатаКонкурсен изпитМясто на провеждане
  ШуменВарнаДобрич

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  НЕМСКИ ЕЗИК

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  РУСКИ ЕЗИК

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  ИСТОРИЯ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  ТЕОЛОГИЯ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  МАТЕМАТИКА

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  ИНФОРМАТИКА

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  ИКОНОМИКА

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  ФИЗИКА

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  ХИМИЯ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  БИОЛОГИЯ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  ГЕОГРАФИЯ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА 

  (тест)

   

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  МУЗИКА

  (устен изпит/портфолио)

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  РИСУВАНЕ

  (портфолио)

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  04.07.2023 г.

  06.07.2023 г.

  ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

   

  14 юли 2023 г.– изпит за обявените свободни места след първо класиране на втори етап!

  • Начален час на изпитите в гр. Шумен – 09:00 ч.
  • Начален час на изпитите в гр. Варна и в гр. Добрич – 09:30 ч.

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” запазва правото си за промяна в графика на кандидатстудентските изпити.

   АдресРаботно времеТелефони за информация

  Център за кандидатсту­ден­тска дейност Корпус 1 (Ректорат)

  гр. Шумен,

  ул. “Университетска” № 115

  понеделник – петък
  08:30-16:30 ч.

  054 832 106

  054 830 495

  0893 352236

  Департамент за информа­ция, квалификация и про­дължаващо образование

  гр. Варна,

  ул. „Д-р Борис Божков”

  № 1

  понеделник – петък
  08:30-16:30 ч.

  0899 907956

  Колеж

  гр. Добрич,

  жк. Добротица, № 12

  понеделник – петък
  08:30-16:30 ч.

  058 603 138

  0895 561922

  1. Кандидатстудентски картон – по образец.
  2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване. Завършилите след 2022 г. представят оригинал и копие на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование.
  3. Български граждани, завършили средно образование в легитимни училища на други държави, представят диплома, преведена и легализирана, както и удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалното управление на образованието по местоживеене към Министерството на образованието и науката, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата.
  4. Лауреатите от национални и международни олимпиади представят документ от МОН.
  5. Кръглите сираци, ненавършили 25-годишна възраст, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента, военноинвалидите, лицата, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа – представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
  6. Кандидатстващите с издържан изпит от друго висше училище, представят служебна бележка с вписана оценка.

  На място се заплаща такса от 30 лв. за кандидатстване.

  Конкурсен изпитМясто на провеждане

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  НЕМСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  РУСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ИСТОРИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ТЕОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  МАТЕМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ИНФОРМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ИКОНОМИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ФИЗИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ХИМИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  БИОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ГЕОГРАФИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  МУЗИКА (ел. портфолио)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  РИСУВАНЕ (ел. портфолио)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

   

  Индивидуалните електронни изпити се провеждат всеки работен ден от 01.02.2023 г. в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1), град Варна – ДИКПО, град Добрич – Колеж. Начален час – 09.00 ч.

   

  ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ [1]

  Срок за приемане на документи

  1 февруари – 27 май 2023 г.

  Обявяване на резултатите от класирането

  29 май 2023 г.
  Записване на класираните студенти с диплома-оригиналдо 03 юни 2023 г.
  ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

  Срок за приемане на документи

  05 юни – 08 юли 2023 г.
  ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

  Обявяване на резултатите от класирането

  10 юли 2023 г.
  Потвърждаване и записване на класираните студенти с диплома-оригинал10 юли – 15 юли 2023 г.
  Подаване на документи за свободните места след първо класиране10 юли – 15 юли 2023 г.
  ВТОРО КЛАСИРАНЕ

  Обявяване на резултатите

  17 юли 2023 г.
  Записване на класираните студенти с диплома-оригинал17 юли – 22 юли 2023 г.

  Всички приети кандидат-студенти на първия етап на класиране трябва да се запишат окончателно в посочения в таблицата срок, независимо от жела­нието, по което са класирани. Придобитите студентски права се губят, ако кан­дидат-студентът не се запише. За да участват във втория етап на класиране, некласираните или незаписалите се кандидат-студенти пода­ват отново документи.

  Всички приети кандидат-студенти на първото класиране от втория етап трябва да подадат заявление и да оставят дипломата си за средно обра­зование в посочения в таблицата срок, за да запазят мястото си.

  Класираните по първо желание остават в специалността, в която са при­ети, и в същия срок трябва да се запишат окончателно.

  Класираните по второ, трето и всички следващи желания, подали заяв­ление и оригинал на дипломата за средно образование, запазват правото си да участват във второ класиране. При наличие на свободни места те преминават в по-предно желание по реда, посочен в кандидатстудентския кар­тон. Желае­щите да се запишат в специалността, в която са приети, могат да направят това веднага.

  Некласираните кандидат-студенти автоматично участват във второ кла­сиране, без да подават заявление.

  Приетите на второ класиране от втория етап се за­писват окончателно в срока, посочен в таблицата.

  Второто класиране от втория етап е окончателно и всички приети трябва да се запишат в специалността, в която са класирани в посочения в таб­лицата срок.

  Приетите студенти, които не са потвърдили желанието си да се обу­чават в Университета или не са се записали в определените за съответ­ното класиране срокове, губят придобитите студентски права.
  1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образо­вание (за завършилите до 2022 г.).
  2. Оригинали и копия на диплома за завършено средно образование и удостоверение за завършен първи гимназиален етап (10 клас) (за завършилите през 2023 г.).
  3. Документи за новоприети студенти – по образец.
  4. Четири броя снимки с формат 35 х 45 мм.
  5. Лична карта.
  6. Квитанция за платена такса за обучение през първия семестър.
  Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет:
  1. Студентска книжка
  Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет или са достъпни от посочените линкове:
  1. Именник
  2. Декларация
  3. Декларация за здравно осигуряване
  4. Декларация за предоставяне на лични данни

  СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ, КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И ОЦЕНКИТЕ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО УЧАСТВАТ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА

  Специалности и форми на обучениеКонкурсни изпити / матуриОценки от дипломата за средно образование
  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

  Българска филология

  редовно,

  задочно*

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по български език и литература.

  български език и литература
  или
  чужд език

  Английска филология

  редовно,

  задочно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по английски език;
  • ДЗИ по английски език;
  • сертификат за владеене на английски език на ниво (А2, В1, В2, С1, С2);
  • международен сертификат (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE);
  • класиране на втори кръг на състезание или олимпиада по английски език.

  чужд език

  Руска филология с бизнес комуникация

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • тест по чужд език (английски, немски или руски);
  • ДЗИ по чужд език
  • сертификат за владеене на чужд език;
  • състезание „Что я знаю о России?”.

  български език и литература или чужд език или география и икономика

  Турска филология
  с бизнес комуникация

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • тест по чужд език (английски, немски или руски);
  • ДЗИ по чужд език;
  • сертификат за владеене на чужд език.

  чужд език

  Приложна лингвистика
  (английски език
  и руски език)

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по английски език;
  • ДЗИ по английски език;
  • тест по руски език;
  • ДЗИ по руски език;
  • сертификат за владеене на английски език на ниво А2 В1, В2, С1, С2;
  • класиране на втори кръг на състезание или олимпиада по английски език;
  • международни сертификати (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE).
  • състезание „Что я знаю о России?”

  български език и литература
  или
  чужд език

  Приложна
  германистика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по немски език;
  • ДЗИ по немски език;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • сертификат за владеене на немски език.

  български език и литература
  или
  чужд език

  Педагогика на обучението по история и география

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по история;
  • ДЗИ по история и цивилизация;
  • тест по география;
  • ДЗИ по география и икономика
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • тест по гражданско образование;
  • състезание по история;
  • състезание по религия;
  • състезание по география.

  история и цивилизация
  или
  география и икономика

  История

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по история;
  • ДЗИ по история и цивилизация;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • тест по гражданско образование;
  • състезание по история;
  • състезание по религия.

  история и цивилизация

  Археология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по история;
  • ДЗИ по история и цивилизация;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература.
  • състезание по история;
  • състезание по религия.

  история и цивилизация

  Теология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по теология;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • тест по история;
  • ДЗИ по история и цивилизация;
  • състезание по история;
  • състезание по религия.

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Журналистика и реклама*

  редовно, задочно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  чужд език

  Връзки с обществеността*

  редовно, задочно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  чужд език

  Българистика и медии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература.
  • състезание по български език и литература.

  български език и литература
  или
  чужд език

  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  Бизнес математика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по информатика;
  • ДЗИ по информатика;
  • ДЗИ по информационни технологии;
  • тест по икономика;
  • ДЗИ по география и икономика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по информатика и информационни технологии;
  • състезание по икономика;
  • състезание по математика;
  • национален турнир по информационни технологии.

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Компютърен дизайн и мултимедия

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по информатика;
  • ДЗИ по информатика;
  • ДЗИ по информационни технологии;
  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по информатика и информационни технологии;
  • състезание по математика;
  • национален турнир по информационни технологии.

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Софтуерно инженерство

  редовно,

  задочно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по информатика;
  • ДЗИ по информатика;
  • ДЗИ по информационни технологии;
  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по информатика и информационни технологии;
  • състезание по математика;
  • национален турнир по информационни технологии.

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Компютърни информационни технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по информатика;
  • ДЗИ по информатика;
  • ДЗИ по информационни технологии;
  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по информатика и информационни технологии;
  • състезание по математика;
  • национален турнир по информационни технологии.

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Информационни технологии, информатика и математика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по информатика;
  • ДЗИ по информатика;
  • ДЗИ по информационни технологии;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по информатика и информационни технологии;
  • състезание по математика;
  • национален турнир по информационни технологии.

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Педагогика на обучението по икономика и математика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по икономика;
  • тест по география;
  • ДЗИ по география и икономика;
  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по информатика;
  • ДЗИ по информатика;
  • ДЗИ по информационни технологии;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по география;
  • състезание по икономика;
  • състезание по математика;
  • национален турнир по информационни технологии.

  математика
  или
  икономика
  или
  география и икономика

  Икономика*

  задочно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по икономика;
  • тест по география;
  • ДЗИ по география и икономика;
  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по география;
  • състезание по икономика;
  • състезание по математика.

  математика
  или
  икономика
  или
  география и икономика

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

  Медицинска химия

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по химия;
  • ДЗИ по химия и опазване на околната среда;
  • тест по биология;
  • ДЗИ по биология и здравно образование;
  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по география;
  • ДЗИ по география и икономика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по химия;
  • състезание по география;
  • състезание по физика;
  • състезание по биология.

  химия и опазване на околната среда
  или
  физика и астрономия

  Астрономия и метеорология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по химия;
  • ДЗИ по химия и опазване на околната среда;
  • тест по биология;
  • ДЗИ по биология и здравно образование;
  • тест по география;
  • ДЗИ по география и икономика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по химия;
  • състезание по география;
  • състезание по физика;
  • състезание по биология.

  физика и астрономия
  или
  математика

  Екология и опазване на околната среда

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по биология;
  • ДЗИ по биология и здравно образование;
  • тест по химия;
  • ДЗИ по химия и опазване на околната среда;
  • тест по география;
  • ДЗИ по география и икономика;
  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по химия;
  • състезание по биология;
  • състезание по география;
  • състезание по физика.

  биология и здравно образование
  или
  химия и опазване на околната среда

  География и регионална политика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по география;
  • ДЗИ по география и икономика;
  • тест по история;
  • ДЗИ по история и цивилизация;
  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по химия;
  • ДЗИ по химия и опазване на околната среда;
  • тест по биология;
  • ДЗИ по биология и здравно   образование;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по химия;
  • състезание по география;
  • състезание по физика;
  • състезание по биология.

  география и икономика
  или
  история и цивилизация
  или
  български език и литература

  Педагогика на обучението по биология и химия

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по биология;
  • ДЗИ по биология и здравно образование;
  • тест по химия;
  • ДЗИ по химия и опазване на околната среда;
  • тест по география;
  • ДЗИ по география и икономика;
  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по химия;
  • състезание по биология;
  • състезание по география;
  • състезание по физика.

  биология и здравно образование
  или
  химия и опазване на околната среда

  Педагогика на обучението по география и биология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по география;
  • ДЗИ по география и икономика;
  • тест по биология;
  • ДЗИ по биология и здравно образование;
  • тест по химия;
  • ДЗИ по химия и опазване на околната среда;
  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по биология;
  • състезание по география;
  • състезание по физика;
  • състезание по химия.

  география и икономика
  или
  биология и здравно образование

  Растителна защита

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по биология;
  • ДЗИ по биология и здравно – образование;
  • тест по химия;
  • ДЗИ по химия и опазване на околната среда;
  • тест по география;
  • ДЗИ по география и икономика;
  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по география;
  • състезание по физика;
  • състезание по химия;
  • състезание по биология.

  биология и здравно образование
  или
  химия и опазване на околната среда

  Педагогика на обучението по природни науки

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по биология;
  • ДЗИ по биология и здравно образование;
  • тест по химия;
  • ДЗИ по химия и опазване на околната среда;
  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по химия;
  • състезание по биология;
  • състезания по физика;
  • състезание по география.

  биология и здравно образование

  или

  химия и опазване на околната среда

  или

  физика и астрономия

  Туризъм*

  редовно

  задочно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по география;
  • тест по икономика;
  • ДЗИ по география и икономика;
  • тест по чужд език (английски, немски, руски);
  • ДЗИ по чужд език;
  • тест по биология;
  • ДЗИ по биология и здравно образование;
  • тест по химия;
  • ДЗИ по химия и опазване на околната среда;
  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по история;
  • ДЗИ по история и цивилизация;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по химия;
  • състезание по биология;
  • състезания по физика;
  • състезание по география.

  география и икономика
  или
  чужд език

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  Предучилищна и начална училищна педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по гражданско образование;
  • ДЗИ по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Предучилищна педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по гражданско образование;
  • ДЗИ по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Начална училищна педагогика и чужд език
  (английски език)

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по английски език;
  • ДЗИ по английски език;
  • тест по гражданско образование;
  • ДЗИ по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и
  литература
  или
  чужд език

  Специална педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по гражданско образование;
  • ДЗИ по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Социална педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по гражданско образование;
  • ДЗИ по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Социални дейности

  редовно,

  задочно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по гражданско образование;
  • ДЗИ по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Педагогика на обучението по
  музика

  редовно

  По избор (х коефициент 4):

  • устен изпит по музика;
  • портфолио.

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство

  редовно

   

  По избор (х коефициент 4):

  • портфолио.

  Педагогика на обучението по физическо възпитание

  редовно

  Практически изпит по физическо възпитание и спорт
  (х коефициент 3)

  български език и
  литература

  Педагогика на обучението по техника и
  технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по технологии и предприемачество;
  • тест по гражданско образование;
  • ДЗИ по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература.

  физика и астрономия
  или
  математика

  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

  Комуникационни и информационни
  системи

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по техническа подготовка;
  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по техническа подготовка;
  • Национален турнир по информационни технологии.

  математика
  или
  физика и астрономия
  или държавен изпит по специалността – теория
  или
  държавен изпит по специалността – практика

  Компютърни технологии за автоматизация на производството

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по техническа подготовка;
  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по техническа подготовка;
  • Национален турнир по информационни технологии.

  математика
  или
  физика и астрономия
  или държавен изпит по специалността – теория
  или
  държавен изпит по специалността – практика

  Сигнално-охранителни системи и сигурност

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по техническа подготовка;
  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература
  • състезание по техническа подготовка;
  • Национален турнир по информационни технологии.

  математика
  или
  физика и астрономия
  или
  държавен изпит по специалността– теория
  или
  държавен изпит по специалността – практика

  Технологии за киберсигурност

  редовно

   

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по техническа подготовка;
  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по техническа подготовка;
  • Национален турнир по информационни технологии.

  математика
  или
  физика и астрономия
  или
  държавен изпит по специалността– теория
  или
  държавен изпит по специалността – практика

  Геодезия,
  регулирана професия Геодезия, картография и кадастър

  редовно

   

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по техническа подготовка;
  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по геодезия;
  • състезание по техническа подготовка;
  • Национален турнир по информационни технологии.

  математика
  или
  физика и астрономия
  или
  държавен изпит по специалността– теория
  или
  държавен изпит по специалността – практика

  Инженерна логистика

  редовно,

  задочно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по техническа подготовка;
  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по информатика;
  • тест по физика;
  • ДЗИ по физика и астрономия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по техническа подготовка;
  • Национален турнир по информационни технологии.

  математика
  или
  физика и астрономия
  или
  икономика
  или
  държавен изпит по специалността – теория
  или
  държавен изпит по специалността – практика

  Системи за сигурност

  редовно

   

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по история;
  • ДЗИ по история и цивилизация;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по история и цивилизация.

  история и цивилизация
  или
  български език и литература
  или
  гражданско образование

  КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

  Начална училищна педагогика и информационни технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • тест по гражданско образование;
  • ДЗИ по философия;
  • тест по информатика;
  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • състезание по информатика;
  • състезание по български език.

  български език и литература
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Начална училищна педагогика и английски език

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по английски език;
  • ДЗИ по английски език;
  • тест по гражданско образование;
  • ДЗИ по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по български език.

  български език и
  литература
  или
  чужд език

  Предучилищна педагогика и английски език

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по английски език;
  • ДЗИ по английски език;
  • тест по гражданско образование;
  • ДЗИ по философия;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по български език.

  български език и
  литература
  или
  чужд език

  Информатика и информационни
  технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  • тест по информатика;
  • тест по математика;
  • ДЗИ по математика;
  • тест по бълг. език и литература;
  • ДЗИ по бълг. език и литература;
  • състезание по информатика.

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

   

  *Обучението в специалностите Журналистика и реклама, Връзки с обществеността, Икономика и Туризъм се извършва само срещу заплащане.

  Максималният бал за всички специалности е 24.

  БАКАЛАВЪР


  Факултет по хуманитарни науки

  *Обучението в специалностите Журналистика и реклама и Връзки с обществеността се извършва само срещу заплащане.

  Факултет по математика и информатика

  *Обучението в специалност Икономика се извършва само срещу заплащане.

   
  Факултет по природни науки

  *Обучението в специалност Туризъм се извършва само срещу заплащане.

  Педагогически факултет
  Факултет по технически науки

   

  ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


  Колеж – гр. Добрич

  Кандидат-студентите придобиват право на участие в кандидатстудентския прием в Шуменския университет (явяване на изпити и участие в класиране) след заплащане на съответните такси, както следва:

  Такса за кандидатстване с явяване на изпит в ШУ

  (за всеки изпит)

  Такса за кандидатстване:

  • с оценка от държавен зрелостен изпит;
  • с оценка от национална или меж­дународна олимпиада;
  • със сертификат за владеене на чужд език;
  • с оценка от организирано от ШУ състезание
  • с пренесена оценка от положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище през 2022 г.
  (заплаща се еднократно и само ако кандидатът не е заплатил такса за явяване на изпит в ШУ)

  Такса за издаване на служебна бе­лежка, удостове­ряваща успешно­то полагане на кандидатстудент­ски изпит в ШУ

  (за всяка служеб­на бележка)

  30 лв

  30 лв

  50 лв

   

  Таксите за явяване на предварителни изпити се заплащат в центровете за прием на документи при записването на кандидат-студентите.

  Заявилите желание за участие в предварителните изпити чрез интернет стра­ницата на ШУ shu.bg/admission/ksk/, заплащат таксите в деня на провеждане на изпитите – между 08:00 и 08:45 ч. в:

  • гр. Шумен – Център за кандидатстудентска дейност, до Корпус 1 ( Ректорат);
  • гр. Добрич – Колеж към ШУ „Епископ Константин Преславски”;
  • гр. Варна – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образо­вание към ШУ„Епископ Константин Преславски”.

  При подаване на комплекта документи за кандидатстване в Университета (за участие в класиране) в центровете за прием на документи се заплащат такси за явяване на изпити през месец юли или таксата за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит, с оценка от национална или международна олимпиада, със сертификат за владеене на чужд език, с оценка от организирано от ШУ състезание или с пренесена оценка от положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище през 2023 г.

  От такси за кандидатстване се освобождават:
  • кръглите сираци (до 25-годишна възраст);
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента;
  • военноинвалиди;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

  ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

  www.ckpi-bg.com, info@ckpi-bg.com,
  национален телефон на ЦКПИ 0879 120 471

  • Бургас,  бул. „Гладстон” № 47 (Младежки културен център), тел. 0888 759 750 и 0896 400 670
  • Варна,  ул. „Христо Ботев”  № 1 (ЦИО „Вектор”) , тел. 052 612 266
  • Видин,  ул. „Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ „Климент Охридски”, тел. 0887 327 768
  • Враца,  бул. „ Демокрация”  № 6,  тел. 0886 981 155
  • Габрово,  ул. „Хаджи Димитър” № 4, Технически университет – Ректорат, тел.  0878 264 202 
  • Добрич,  ул. „България” № 1 (Централна кооперативна банка),  офис 304, тел.  058 580 623, 0899 298 593
  • Казанлък,  ул. „Трапезица” № 6 (Литературно-художествен музей), тел. 0898 309 636
  • Кърджали,  СОУ  „Отец  Паисий”, тел: 0886 676 146
  • Кюстендил, ул. “Добруджа” № 2 а, етаж 2, тел.: 0888 181 661
  • Монтана,   ул. „Трети март”  № 98, ет.1 (Младежки дом), тел. 0899 161 101
  • Пазарджик, ул. „Ген. Гурко” № 2, ет. 2., офис 1, „РАДИО СОТ” (бившата  Хебърстрой), тел. 0899 672 674
  • Перник,  площад  „Кракра“, Общински младежки дом, тел.  0898 344 258 
  • Пловдив,  ул. „Цанко Дюстабанов” № 25 (сградата на Технически университет – филиал Пловдив), тел. 0888 645 158
  • Разград,  ул. „Бузлуджа”  № 2 , етаж 1 (Дом на науката и техниката), тел. 0894 370 069
  • Силистра,  ул. „Атанас Янков” № 48 (учебен център „Фаворит”),  тел. 0889 909 141 и тел. 0888 111 147
  • Сливен,  бул. „Братя Миладинови” № 18 (в сградата на Регионално управление на образованието), тел. 0879 384 769
  • София,  бул. „Кл. Охридски” № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, кабинет 405, тел. 0899 808 816 
  • Стара Загора,  ул. „Армейска” № 9 (в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище), тел. 042 646 107  и тел. 0888 691 483
  • Хасково, ул. “Сан Стефано” № 3 (Дом на техниката), ет. 3, офис 312, тел. 0887 035 598
  • Шумен,  ул. „Адам Мицкевич”  № 1 (в двора на НАП, срещу Младежкия дом), тел. 0887 225 112 и 054 800 505
  • Ямболул. „Цар Иван Шишман”  № 11 Б, ет. 1,  тел.  0886 853 731 и 0888 973 979