Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Прием след средно образование

  Съдържание на акордеона

  Дата

  Конкурсен изпит

  Място на провеждане

  Шумен

  Варна

  Добрич

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  НЕМСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  РУСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  ИСТОРИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  ТЕОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  МАТЕМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  ИНФОРМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  ИКОНОМИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  ФИЗИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  ХИМИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  ГЕОГРАФИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  БИОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  ГРАЖДАНСКО

  ОБРАЗОВАНИЕ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  Дата

  Конкурсен изпит

  Място на провеждане

  Шумен

  Варна

  Добрич

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  (без 17.02.)

  Колеж

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  МУЗИКА

  (устен изпит/портфолио)

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  РИСУВАНЕ (портфолио)

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  17.02.; 16.03.;

  13.04.; 11.05.;

  01.06.2024 г.

  ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  Начален час на изпитите в гр. Шумен – 09:00 ч.

  Начален час на изпитите в гр. Варна и в гр. Добрич – 09:30 ч.

  Дата

  Конкурсен изпит

  Място на провеждане

  Шумен

  Варна

  Добрич

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  АНГЛИЙСКИ

  ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  НЕМСКИ ЕЗИК

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  РУСКИ ЕЗИК

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  ИСТОРИЯ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  ТЕОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  МАТЕМАТИКА

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  ИНФОРМАТИКА

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  ИКОНОМИКА

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  ФИЗИКА

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  ХИМИЯ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  БИОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  ГЕОГРАФИЯ

  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА 

  (тест)

   

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  МУЗИКА

  (устен изпит/портфолио)

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  РИСУВАНЕ

  (портфолио)

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  02.07.2024 г.

  04.07.2024 г.

  ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

   

  12 юли 2024 г.– изпит за обявените свободни места след първо класиране на втори етап!

  • Начален час на изпитите в гр. Шумен – 09:00 ч.
  • Начален час на изпитите в гр. Варна и в гр. Добрич – 09:30 ч.

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” запазва правото си за промяна в графика на кандидатстудентските изпити.

   АдресРаботно времеТелефони за информация

  Център за кандидатсту­ден­тска дейност Корпус 1 (Ректорат)

  гр. Шумен,

  ул. „Университетска“ № 115

  понеделник –
  петък
  08:00-16:30 ч.,
  събота
  08:00-12:00 ч.
  (от м. април до
  м. юли 2024 г.)

  054 832 106

  054 830 495

  0885 605858

  Департамент за информа­ция, квалификация и про­дължаващо образование

  гр. Варна,

  ул. „Д-р Борис Божков”

  № 1

  понеделник –
  петък
  08:00-16:30 ч.

  (след 01.03.2024 г.)
  събота
  08:00-12:00 ч.
  (от м. април до
  м. юли 2024 г.).

  052 301 243

  0899 907956

  Колеж

  гр. Добрич,

  жк. Добротица, № 12

  понеделник –
  петък
  08:00-16:30 ч.
  събота
  08:00-12:00 ч.
  (от м. април до
  м. юли 2024 г.).

  058 603 138

  0895 561922

  1. Кандидатстудентски картон – по образец.
  2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване.
  3. Оригинал и копие на удостоверение за завършен първи етап на средно образование (за завършилите след 2022 г.). Оригиналът на удостоверението се връща на кандидата след сравняване.
  4. Български граждани, завършили средно образование в легитимни училища на други държави, представят диплома, преведена и легализирана, както и удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалното управление на образованието по местоживеене към Министерството на образованието и науката, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата.
  5. Лауреатите от национални и международни олимпиади представят документ от МОН.
  6. Кръглите сираци, ненавършили 25-годишна възраст, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента, военноинвалидите, лицата, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа – представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

  На място се заплаща такса от 40 лв. за кандидатстване.

  Конкурсен изпитМясто на провеждане

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  НЕМСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  РУСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  ИСТОРИЯ (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  ТЕОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  МАТЕМАТИКА (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  ИНФОРМАТИКА (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  ИКОНОМИКА (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  ФИЗИКА (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  ХИМИЯ (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  БИОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  ГЕОГРАФИЯ (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж

  ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА (тест)

  Корпус 1ДИКПОКолеж
   

  Индивидуалните електронни изпити се провеждат всеки работен ден от 01.02.2024 г. в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1), град Варна – ДИКПО, град Добрич – Колеж. Начален час – 09.00 ч.

  * Индивидуалните електронни изпити в гр. Варна- ДИКПО ще се провеждат всеки работен ден от 01.03.2024 г.

   

  ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ [1]

  Срок за приемане на документи

  1 февруари – 23 май 2024 г.

  Обявяване на резултатите от класирането

  27 май 2024 г.
  Записване на класираните студенти с диплома-оригиналдо 01 юни 2024 г.
  ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

  Срок за приемане на документи

  03 юни – 06 юли 2024 г.
  ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

  Обявяване на резултатите от класирането

  8 юли 2024 г.
  Потвърждаване и записване на класираните студенти с диплома-оригинал 8 юли – 13 юли 2024 г.
  Подаване на документи за свободните места след първо класиране8 юли – 13 юли 2024 г.
  ВТОРО КЛАСИРАНЕ

  Обявяване на резултатите

  15 юли 2024 г.
  Записване на класираните студенти с диплома-оригинал15 юли – 20 юли 2024 г.

  Всички приети кандидат-студенти на първия етап на класиране трябва да се запишат окончателно в посочения в таблицата срок, независимо от жела­нието, по което са класирани. Придобитите студентски права се губят, ако кан­дидат-студентът не се запише. За да участват във втория етап на класиране, некласираните или незаписалите се кандидат-студенти пода­ват отново документи.

  Всички приети кандидат-студенти на първото класиране от втория етап трябва да подадат заявление и да оставят дипломата си за средно обра­зование в посочения в таблицата срок, за да запазят мястото си.

  Класираните по първо желание остават в специалността, в която са при­ети, и в същия срок трябва да се запишат окончателно.

  Класираните по второ, трето и всички следващи желания, подали заяв­ление и оригинал на дипломата за средно образование, запазват правото си да участват във второ класиране. При наличие на свободни места те преминават в по-предно желание по реда, посочен в кандидатстудентския кар­тон. Желае­щите да се запишат в специалността, в която са приети, могат да направят това веднага.

  Некласираните кандидат-студенти автоматично участват във второ кла­сиране, без да подават заявление.

  Приетите на второ класиране от втория етап се за­писват окончателно в срока, посочен в таблицата.

  Второто класиране от втория етап е окончателно и всички приети трябва да се запишат в специалността, в която са класирани в посочения в таб­лицата срок.

  Приетите студенти, които не са потвърдили желанието си да се обу­чават в Университета или не са се записали в определените за съответ­ното класиране срокове, губят придобитите студентски права.
  1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование.
  2. Оригинал и копие на удостоверението за завършен първи гимназиален етап (10 клас) (за завършилите след 2022 г.).
  3. Документи за новоприети студенти – по образец.
  4. Три броя снимки с формат 35 х 45 мм.
  5. Лична карта.
  6. Вносна бележка за платена такса за обучение през първия семестър (заплаща се при записването).
  Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет:
  1. Студентска книжка
  Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет или са достъпни от посочените линкове:
  1. Именник
  2. Декларация
  3. Декларация за здравно осигуряване
  4. Декларация за предоставяне на лични данни

  СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ, КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И ОЦЕНКИТЕ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО УЧАСТВАТ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА

  Специалности и форми на обучение

  Конкурсни изпити / матури

  Оценки от дипломата  за средно образование

  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

  Педагогика на обучението по български език и история

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   тест по история;

  –   ДЗИ по история и цивилизация;

  –   състезание по история;

  –   състезание по български език и литература.

  български език и литература

  или

  история и цивилизация  

  Педагогика на обучението по история и география

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по история;

  –   ДЗИ по история и цивилизация;

  –   тест по география;

  –   ДЗИ по география и икономика;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по история;

  –   състезание по география;

  –   състезание по български език и литература.

  история и цивилизация  

  или

  география и икономика

  Английска филология

  редовно, задочно

  По избор (х коефициент 3):

  –  тест по английски език;

  –  ДЗИ по английски език;

  –  сертификати за владеене на английски език на ниво A2, В1, В2, C1, C2;

  –  международни сертификати (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE, SAT);

  –   класиране на областен или национален кръг на олимпиада по английски език.

  чужд език

  Българска филология

  редовно, задочно*

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по български език и литература.

  български език и литература

  Българистика и медии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по български език и литература.

  български език и литература

  Приложна

  германистика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –    тест по чужд език (английски, немски или руски)

  –    ДЗИ по чужд език;

  –    тест по бълг. език и литература;

  –    ДЗИ по бълг. език и литература;

  –    състезание по български език и литература;

  сертификат за владеене на чужд език на ниво А1, А2, В1, В2, C1, C2.

  български език и литература

  или

  чужд език

  Приложна лингвистика (английски език   и немски език)

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по английски език;

  –   ДЗИ по английски език;

  –  международни сертификати (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE, SAT);

  –   класиране на областен или национален кръг на олимпиада по английски език;

  сертификати за владеене на английски език на ниво В1, В2, C1, C2.

  български език и литература

  или

  чужд език

  Приложна лингвистика (английски език   и руски език)

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по английски език;

  –   ДЗИ по английски език;

  –  международни сертификати (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE, SAT);

  –   класиране на областен или национален кръг на олимпиада по английски език;

  –   сертификати за владеене на английски език на ниво В1, В2, C1, C2.

  български език и литература

  или

  чужд език

  Приложна лингвистика (турски език и руски език)

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по чужд език (английски, немски или руски);

  –   ДЗИ по чужд език;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по български език и литература;

  –   сертификат за владеене на чужд език на ниво A1, А2, В1, В2, C1, C2;

  състезание „Что я знаю о России?“

  български език и литература

  или

  чужд език

  Руска филология  с бизнес комуникация

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по чужд език (английски, немски или руски);

  –   ДЗИ по чужд език;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по български език и литература;

  –   сертификат за владеене на чужд език на ниво A1, А2, В1, В2, C1, C2;

  –   състезание „Что я знаю о России?“

  български език и литература

   или

  чужд език

  Турска филология  с бизнес комуникация

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  – тест по чужд език (английски, немски или руски);

  – ДЗИ по чужд език;

  – тест по бълг. език и литература;

  – ДЗИ по бълг. език и литература;

  – състезание по български език и литература;

  – сертификати за владеене на чужд език на ниво A1, А2, В1, В2, C1, C2.

  български език и литература

   или

  чужд език

  Археология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по история;

  –   ДЗИ по история и цивилизация;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по история;

  –   състезание по български език и литература.

  история и цивилизация

  История

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по история;

  –   ДЗИ по история и цивилизация;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по история;

  –   състезание по български език и литература.

  история и цивилизация

  Теология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по теология;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   тест по история;

  –   ДЗИ по история и цивилизация;

  –   състезание по история;

  –   състезание по религия;

  –   състезание по български език и литература.

  български език и литература

  или

  история и цивилизация

  Журналистика и реклама

  задочно*

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по български език и литература.

  български език и литература

  Връзки с обществеността задочно*

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по български език и литература.

  български език и литература

  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  Информационни технологии, информатика и математика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по математика;

  –   ДЗИ по математика;

  –   тест по информатика;

  –   ДЗИ по информатика;

  –   ДЗИ по информационни технологии;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по информатика и инф. технологии;

  –   състезание по математика.

  математика

  или

  информатика

   или

  информационни технологии

  Педагогика на обучението по икономика и математика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по икономика;

  –   тест по география;

  –   ДЗИ по география и икономика;

  –   тест по математика;

  –   ДЗИ по математика;

  –   тест по информатика;

  –   ДЗИ по информатика;

  –   ДЗИ по инф. технологии;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по икономика;

  –   състезание по математика.

  математика

   или

  икономика

  или

  география и икономика

  Икономика*

  задочно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по икономика;

  –   тест по география;

  –   ДЗИ по география и икономика;

  –   тест по математика;

  –   ДЗИ по математика;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по икономика;

  –   състезание по математика.

  математика

   или

  икономика

  или

  география и икономика

  Бизнес математика редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по математика;

  –   ДЗИ по математика;

  –   тест по информатика

  –   ДЗИ по информатика;

  –   ДЗИ по информационни технологии;

  –   тест по икономика;

  –   ДЗИ по география и икономика;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по информатика и инф. технологии;

  –   състезание по икономика;

  –   състезание по математика.

  математика

  или

  информатика  

  или

  информационни технологии

  Компютърен дизайн и мултимедия

  редовно

   

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по информатика;

  –   ДЗИ по информатика;

  –   ДЗИ по информационни технологии;

  –   тест по математика;

  –   ДЗИ по математика;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по информатика и инф. технологии;

  –   състезание по математика.

  математика

  или

  информатика

  или

  информационни технологии

  Компютърни информационни технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по информатика;

  –   ДЗИ по информатика;

  –   ДЗИ по информационни технологии;

  –   тест по математика;

  –   ДЗИ по математика;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по информатика и инф. технологии;

  –   състезание по математика.

  математика

  или

  информатика  

  или

  информационни технологии

  Софтуерно инженерство

  редовно, задочно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по информатика;

  –   ДЗИ по информатика;

  –   ДЗИ по информационни технологии;

  –   тест по математика;

  –   ДЗИ по математика;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по информатика и инф. технологии;

  –   състезание по математика.

  математика

  или

  информатика

   или

  информационни технологии

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

  Педагогика на обучението по биология и  химия

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по биология;

  –   ДЗИ по биология и здравно образование;

  –   тест по химия;

  –   ДЗИ по химия и опазване на околната среда;

  –   тест по физика;

  –   ДЗИ по физика и астрономия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по химия;

  –   състезание по биология;

  –   състезание по физика.

  биология и здравно образование

  или

  химия и опазване на околната среда

  Педагогика на обучението по география и биология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по география;

  –   ДЗИ по география и икономика;

  –   тест по биология;

  –   ДЗИ по биология и здравно образование;

  –   тест по химия;

  –   ДЗИ по химия и опазване на околната среда;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по биология;

  –   състезание по география;

  –   състезание по химия.

  география и икономика  

  или

  биология и здравно образование

  Педагогика на обучението по природни науки

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по биология;

  –   ДЗИ по биология и здравно образование;

  –   тест по химия;

  –   ДЗИ по химия и опазване на околната среда;

  –   тест по физика;

  –   ДЗИ по физика и астрономия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по химия;

  –   състезание по биология;

  –   състезание по физика;

  биология и здравно образование

  или

  химия и опазване на околната среда

  или

  физика и астрономия

  Туризъм*

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по география;

  –   тест по икономика;

  –   ДЗИ по география и икономика;

  –   тест по чужд език (английски, немски, руски);

  –   ДЗИ по чужд език;

  –   тест по биология;

  –   ДЗИ по биология и здравно образование;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по биология;

  –   състезание по география;

  –   сертификати за владеене на чужд език на ниво A1, А2, В1, В2, C1, C2.

  география и икономика

  или

  чужд език

  Астрономия

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по физика;

  –   ДЗИ по физика и астрономия;

  –   тест по математика;

  –   ДЗИ по математика;

  –   тест по химия;

  –   ДЗИ по химия и опазване на окол­ната среда;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по химия;

  –   състезание по физика.

  физика и астрономия или

  математика

  Медицинска  химия

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по химия;

  –   ДЗИ по химия и опазване на околната среда;

  –   тест по биология;

  –   ДЗИ по биология и здравно образование;

  –   тест по физика;

  –   ДЗИ по физика и астрономия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по химия;

  –   състезание по физика;

  –   състезание по биология.

  химия и опазване на околната среда

  или

  физика и астрономия

  или

  биология и здравно образование

  Екология и опазване на околната среда

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по биология;

  –   ДЗИ по биология и здравно образование;

  –   тест по химия;

  –   ДЗИ по химия и опазване на околната среда;

  –   тест по география;

  –   ДЗИ по география и икономика;

  –   тест по физика;

  –   ДЗИ по физика и астрономия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по география;

  –   състезание по химия;

  –   състезание по биология;

  –   състезание по физика.

  биология и здравно образование

  или

  химия и опазване на околната среда

  Устойчиво развитие и туризъм

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по биология;

  –   ДЗИ по биология и здравно образование;

  –   тест по география;

  –   ДЗИ по география и икономика;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по биология;

  –   състезание по география.

  биология и здравно образование

  или

  география и икономика

  География и регионална политика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по география;

  –   ДЗИ по география и икономика;

  –   тест по история;

  –   ДЗИ по история и цивилизация;

  –   тест по физика;

  –   ДЗИ по физика и астрономия;

  –   тест по химия;

  –   ДЗИ по химия и опазване на  околната среда;

  –   тест по биология;

  –   ДЗИ по биология и здравно    образование;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по химия;

  –   състезание по география;

  –   състезание по физика;

  –   състезание по биология.

  география и икономика  

  или

  история и цивилизация

    или

  български език и литература

  Растителна защита

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по биология;

  –   ДЗИ по биология и здравно образование;

  –   тест по химия;

  –   ДЗИ по химия и опазване на околната среда;

  –   тест по география;

  –   ДЗИ по география и икономика;

  –   тест по физика;

  –   ДЗИ по физика и астрономия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по география;

  –   състезание по физика;

  –   състезание по химия;

  –   състезание по биология.

  биология и здравно образование

  или

  химия и опазване на околната среда

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  Начална училищна педагогика и чужд език (английски език)

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по английски език;

  –   ДЗИ по английски език;

  –   тест по гражданско образование;

  –   ДЗИ по философия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и литература

  или

  чужд език

  Педагогика

  Редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по гражданско образование;

  –   ДЗИ по философия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и литература

  или

  история и цивилизация

  Предучилищна и начална училищна педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по гражданско образование;

  –   ДЗИ по философия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и литература

  или

  история и цивилизация

  Предучилищна педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по гражданско образование;

  –   ДЗИ по философия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и литература

  или

  история и цивилизация

  Социална педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по гражданско образование;

  –   ДЗИ по философия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и литература

  или

  история и цивилизация

  Специална педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по гражданско образование;

  –   ДЗИ по философия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и литература

  или

  история и цивилизация

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство

  редовно

  По избор (х коефициент 4):

  – портфолио;

  – ДЗИ по изобразително изкуство.

  Педагогика на обучението по музика

  редовно

  По избор (х коефициент 4):

  –   устен изпит по музика;

  –   ДЗИ по музика;

  –   портфолио.

  Педагогика на обучението по техника и технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по технологии и предприемачество;

  –   тест по гражданско образование;

  –   ДЗИ по философия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература.

  физика и астрономия или

  математика

  Педагогика на обучението по физическо възпитание редовно

  Практически изпит по физическо възпитание и спорт

  (х коефициент 3)

  български език и литература

  Социални дейности

  редовно, задочно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по гражданско образование;

  –   ДЗИ по философия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература.

  български език и литература

  или

  история и цивилизация

  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

  Компютърни технологии за автоматизация на производството

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по техническа подготовка;

  –   тест по математика;

  –   ДЗИ по математика;

  –   тест по информатика;

  –   ДЗИ по информатика;

  –   ДЗИ по информационни технологии;

  –   тест по физика;

  –   ДЗИ по физика и астрономия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по техническа подготовка;

  –   състезание по информатика и инф. технологии.

  математика

   или

  физика и астрономия

  Комуникационни и информационни системи

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по техническа подготовка;

  –   тест по математика;

  –   ДЗИ по математика;

  –   тест по информатика;

  –   ДЗИ по информатика;

  –   ДЗИ по информационни технологии;

  –   тест по физика;

  –   ДЗИ по физика и астрономия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по техническа подготовка;

  –   състезание по информатика и инф. технологии.

  математика  

  или

  физика и астрономия

  Сигнално- охранителни системи и сигурност

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по техническа подготовка;

  –   ДЗИ по математика;

  –   тест по математика;

  –   тест по информатика;

  –   ДЗИ по информатика;

  –   ДЗИ по информационни технологии;

  –   тест по физика;

  –   ДЗИ по физика и астрономия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по техническа подготовка;

  –   състезание по информатика и инф. технологии.

  математика

   или

  физика и астрономия

  Технологии за киберсигурност

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по техническа подготовка;

  –   тест по математика;

  –   ДЗИ по математика;

  –   тест по информатика;

  –   ДЗИ по информатика;

  –   ДЗИ по информационни технологии;

  –   тест по физика;

  –   ДЗИ по физика и астрономия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по техническа подготовка;

  –   състезание по информатика и инф. технологии.

  математика

  или

  физика и астрономия

  Геодезия, регулирана професия Геодезия, картография и кадастър

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по техническа подготовка;

  –   тест по математика;

  –   ДЗИ по математика;

  –   тест по информатика;

  –   ДЗИ по информатика;

  –   ДЗИ по информационни технологии;

  –   тест по физика;

  –   ДЗИ по физика и астрономия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по геодезия;

  –   състезание по техническа подготовка;

  –   състезание по информатика и инф. технологии.

  математика  

  или

  физика и астрономия

  Инженерна логистика

  редовно, задочно

  По избор (х коефициент 3):

  –   тест по техническа подготовка;

  –   тест по математика;

  –   ДЗИ по математика;

  –   тест по информатика;

  –   ДЗИ по информатика;

  –   ДЗИ по информационни технологии;

  –   тест по физика;

  –   ДЗИ по физика и астрономия;

  –   тест по бълг. език и литература;

  –   ДЗИ по бълг. език и литература;

  –   състезание по техническа подготовка;

  –   състезание по информатика и инф. технологии.

  математика

   или

  физика и астрономия или

  икономика

  КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

  Начална училищна педагогика и информационни технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –  тест по бълг. език и литература;

  –  ДЗИ по бълг. език и литература;

  –  тест по гражданско образование;

  –  ДЗИ по философия;

  –  тест по информатика;

  –  ДЗИ по информатика;

  –  ДЗИ по информационни технологии;

  –  тест по математика;

  –  ДЗИ по математика;

  –  състезание по информатика и информационни технологии;

  –  състезание по математика;

  –   състезание по български език и литература.

  български език и литература

  или

  информатика

  или

  информационни технологии

  Начална училищна педагогика и чужд език (английски)

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –  тест по английски език;

  –  ДЗИ по английски език;

  –  тест по гражданско образование;

  –  ДЗИ по философия;

  –  тест по бълг. език и литература;

  –  ДЗИ по бълг. език и литература;

  –  състезание по български език и литература.

  български език и литература

  или

  чужд език

  Предучилищна педагогика и чужд език (английски)

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –  тест по английски език;

  –  ДЗИ по английски език;

  –  тест по гражданско образование;

  –  ДЗИ по философия;

  –  тест по бълг. език и литература;

  –  ДЗИ по бълг. език и литература;

  –  състезание по български език и литература.

  български език и литература

  или

  чужд език

  Информатика и информационни технологии редовно

  По избор (х коефициент 3):

  –  тест по информатика;

  –  ДЗИ по информатика

  –  ДЗИ по информационни технологии

  –  тест по математика;

  –  ДЗИ по математика;

  –  тест по бълг. език и литература;

  –  ДЗИ по бълг. език и литература;

  –  състезание по математика;

  –  състезание по информатика и инф. технологии.

  математика

  или

  информатика

   или

  информационни технологии

  *Обучението в специалностите Българска филология (задочно),  Журналистика и реклама, Връзки с обществеността, Икономика и Туризъм се извършва само срещу заплащане.

  Максималният бал за всички специалности е 24.

  БАКАЛАВЪР


   
  Факултет по хуманитарни науки

  *Обучението в специалностите Българска филология (задочно) Журналистика и реклама и Връзки с обществеността се извършва само срещу заплащане.

   
  Факултет по математика и информатика

  *Обучението в специалност Икономика се извършва само срещу заплащане.

   
  Факултет по природни науки

  *Обучението в специалност Туризъм се извършва само срещу заплащане.

   
  Педагогически факултет
   
  Факултет по технически науки
   

  ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


   
  Колеж – гр. Добрич

  Кандидат-студентите придобиват право на участие в кандидатстудентския прием в Шуменския университет (явяване на изпити и участие в класиране) след заплащане на съответните такси, както следва:

  Такса за кандидатстване с явяване на изпит в ШУ

  (за всеки изпит)

  Такса за кандидатстване:

  • с оценка от държавен зрелостен изпит;
  • с оценка от национална или меж­дународна олимпиада;
  • със сертификат за владеене на чужд език;
  • с оценка от организирано от ШУ състезание
  • с пренесена оценка от положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище през 2024 г.
  (заплаща се еднократно и само ако кандидатът не е заплатил такса за явяване на изпит в ШУ)

  Такса за издаване на служебна бе­лежка, удостове­ряваща успешно­то полагане на кандидатстудент­ски изпит в ШУ

  (за всяка служеб­на бележка)

  40 лв.

  40 лв.

  50 лв.

   

  Таксите за явяване на предварителни изпити се заплащат в центровете за прием на документи при записването на кандидат-студентите.

  Заявилите желание за участие в предварителните изпити чрез интернет стра­ницата на ШУ shu.bg/admission/ksk/, заплащат таксите в деня на провеждане на изпитите – между 08:00 и 08:45 ч. в:

  • гр. Шумен – Център за кандидатстудентска дейност, до Корпус 1 ( Ректорат);
  • гр. Добрич – Колеж към ШУ „Епископ Константин Преславски”;
  • гр. Варна – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образо­вание към ШУ„Епископ Константин Преславски”.

  При подаване на комплекта документи за кандидатстване в Университета (за участие в класиране) в центровете за прием на документи се заплащат такси за явяване на изпити през месец юли или таксата за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит, с оценка от национална или международна олимпиада, със сертификат за владеене на чужд език, с оценка от организирано от ШУ състезание или с пренесена оценка от положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище през 2023 г.

  От такси за кандидатстване се освобождават:
  • кръглите сираци (до 25-годишна възраст);
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

  ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

  www.ckpi-bg.com, info@ckpi-bg.com,
  национален телефон на ЦКПИ 0879 120 471

  • Благоевград, ул. „С. Румянцев“ № 2, Младежки дом (до джамията), тел. 0887 886 012
  • Бургас, бул. „Гладстон“ № 47 (Младежки културен център), тел. 0888 759 750 и 0896 400 670
  • Варна, ул. „Христо Ботев“ № 1 (ЦИО „Вектор”), тел. 052 612 266
  • Видин, ул. „Екзарх Йосиф І“ № 17, ОУ „Климент Охридски”, тел. 0887 327 768
  • Враца, бул. „Демокрация“ № 6, тел. 0886 981 155
  • Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ № 4, Технически университет – Ректорат, тел. 0878 264 202
  • Добрич, ул. „България“ № 1 (Централна кооперативна банка), офис 304, тел. 0899 298 593
  • Казанлък, ул. „Трапезица“ № 6 (Литературно-художествен музей), тел. 0898 309 636
  • Кърджали, СОУ „Отец Паисий“, тел: 0886 676 146
  • Пазарджик, ул. „Ген. Гурко“ № 2, ет. 2., офис 1, „РАДИО СОТ“; (бившата Хебърстрой), тел. 0899 672 674
  • Перник, площад „Кракра“, Общински младежки дом, тел. 0898 344 258
  • Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 25 (сградата на Технически университет – филиал Пловдив), тел. 0888 645 158
  • Разград, бул. „Бели Лом“ 56, вх.3, ет. 1, Учебен център „Инфинити“  (срещу магазин БИЛА), тел. 0894 370 069
  • Силистра, ул. „Атанас Янков“ № 48 (учебен център „ФАВОРИТ“, тел. 0889 909 141 и тел. 0888 111 147
  • Сливен, бул. „Братя Миладинови“ № 18 (в сградата на Регионално управление на образованието), тел. 0879 384 769
  • София, бул. „Кл. Охридски“ № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, кабинет 405, тел. 0899 808 816
  • Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9 в сградата на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (до Музикалното училище), тел. 042 646 107 и тел. 0888 691 483
  • Хасково, ул. „Сан Стефано“ № 3, Дом на техниката, ет. 3, офис 312, тел. 0887 035 598
  • Шумен, ул. „Адам Мицкевич“ № 1 (в двора на НАП, срещу Младежкия дом), тел. 0887 225 112 и 054 800 505
  • Ямбол, ул. „Цар Иван Шишман“ № 11 Б, ет. 1, тел. 0886 853 731