Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Прием след средно образование

  ДатаКонкурсен изпитМясто на провеждане
  ШуменВарнаДобрич
  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06 2020г

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  НЕМСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  РУСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  ИСТОРИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  ТЕОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  МАТЕМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  ИНФОРМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  ИКОНОМИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  ФИЗИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  ХИМИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г

  ГЕОГРАФИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  БИОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  СВЯТ И ЛИЧНОСТ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г

  МУЗИКА

  (устен изпит/портфолио)

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  РИСУВАНЕ (портфолио)

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  • 15.02.;
  • 14.03.;
  • 11.04.;
  • 16.05.;
  • 06.06.2020г.

  ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

   

  Начален час на изпитите в гр. Шумен – 09:00 ч.

  Начален час на изпитите в гр. Варна и в гр. Добрич – 09:30 ч.

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” запазва правото си за промяна в графика на кандидатстудентските изпити.
  ДатаКонкурсен изпитМясто на провеждане
  ШуменВарнаДобрич

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  НЕМСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  РУСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г..

  ИСТОРИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  ТЕОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  МАТЕМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  ИНФОРМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  ИКОНОМИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  ФИЗИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  ХИМИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  БИОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  ГЕОГРАФИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  СВЯТ И ЛИЧНОСТ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  МУЗИКА (устен изпит/портфолио)

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  РИСУВАНЕ (портфолио)

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  30.06.2020 г.
  03.07.2020 г.

  ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

   

  Начален час на изпитите в гр. Шумен – 09:00 ч.

  Начален час на изпитите в гр. Варна и в гр. Добрич – 09:30 ч.

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” запазва правото си за промяна в графика на кандидатстудентските изпити.
  Конкурсен изпитМясто на провеждане
  Шумен

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

  Корпус 1

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  НЕМСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  РУСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ИСТОРИЯ (тест)

  Корпус 1

  ТЕОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  МАТЕМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ИНФОРМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ИКОНОМИКА (тест)

  Корпус 1

  ФИЗИКА (тест)

  Корпус 1

  ХИМИЯ (тест)

  Корпус 1

  БИОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ГЕОГРАФИЯ (тест)

  Корпус 1

  СВЯТ И ЛИЧНОСТ (тест)

  Корпус 1

  ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ (тест)

  Корпус 1

   

  Начален час – 09:00 часа

  Индивидуалните електронни изпити се провеждат всеки работен ден от 03.02.2020 г. в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1).

   

  ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ [1]

  Срок за приемане на документи

  3 февруари – 30 май 2020 г.

  Обявяване на резултатите от класирането

  31 май 2020 г.
  Записване на класираните студенти с диплома-оригинал01 юни – 06 юни 2020 г.
  ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

  Срок за приемане на документи

  08 юни – 29 юни 2020 г.
  ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

  Обявяване на резултатите от класирането

  06 юли 2020 г.
  Потвърждаване и записване на класираните студенти с диплома-оригинал06 юли – 10 юли 2020 г.
  Подаване на документи за свободните места след първо класиране06 юли – 10 юли 2020 г.
  ВТОРО КЛАСИРАНЕ

  Обявяване на резултатите

  13 юли 2020 г.
  Записване на класираните студенти с диплома-оригинал13 юли – 17 юли 2020 г.

  Всички приети кандидат-студенти на първия етап на класиране трябва да се запишат окончателно в посочения в таблицата срок, независимо от жела­нието, по което са класирани. Придобитите студентски права се губят, ако кан­дидат-студентът не се запише. За да участват във втория етап на класиране, некласираните или незаписалите се кандидат-студенти пода­ват отново документи.

  Всички приети кандидат-студенти на първото класиране от втория етап трябва да подадат заявление и да оставят дипломата си за средно обра­зование в посочения в таблицата срок, за да запазят мястото си.

  Класираните по първо желание остават в специалността, в която са при­ети, и в същия срок трябва да се запишат окончателно.

  Класираните по второ, трето и всички следващи желания, подали заяв­ление и оригинал на дипломата за средно образование, запазват правото си да участват във второ класиране. При наличие на свободни места те преминават в по-предно желание по реда, посочен в кандидатстудентския кар­тон. Желае­щите да се запишат в специалността, в която са приети, могат да направят това веднага.

  Некласираните кандидат-студенти автоматично участват във второ кла­сиране, без да подават заявление.

  Приетите на второ класиране от втория етап се за­писват окончателно в срока, посочен в таблицата.

  Второто класиране от втория етап е окончателно и всички приети трябва да се запишат в специалността, в която са класирани в посочения в таб­лицата срок.

  Приетите студенти, които не са потвърдили желанието си да се обу­чават в Университета или не са се записали в определените за съответ­ното класиране срокове, губят придобитите студентски права.
  1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образо­вание.
  2. 4 броя снимки с формат 35 х 45 мм.
  3. Оригинал на лична карта.
  4. Квитанция за платена такса за обучение през първия семестър.
  Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет:
  1. Студентска книжка
  2. Студентска лична карта
  3. Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в Шуменския университет
  Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет или са достъпни от посочените линкове:
  1. Именник
  2. Декларация за висше образование
  3. Декларация за липса на заболявания
  4. Декларация за здравно осигуряване
  5. Декларация-съгласие
  6. Заявление за Университетска библиотека
  7. Уведомление за поверително третиране на личните данни
  Специалности и форми на обучениеКонкурсни изпити / матуриОценки от дипломата за средно образование
  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

  Българска филология

  редовно, задочно*

  По избор (х коефициент 3):
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  чужд език

  Българистика и медии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  чужд език

  Английска филология

  редовно,

  задочно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по английски език
  матура по английски език
  сертификат за владеене на английски език на ниво А2
  международен сертификат
  (IELTS, TOEFL, FCE, CAE)

  чужд език

  Руска филология
  и туризъм

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по чужд език (английски, немски или руски)
  матура по чужд език
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  тест по география
  матура по география и икономика

  български език и литература
  или
  чужд език

  или

  география и икономика

  Турска филология
  с бизнес комуникация

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  тест по чужд език (английски, немски или руски)
  матура по чужд език
  сертификат за владеене на чужд език

  чужд език

  Приложна лингвистика
  (английски език
  и руски език)

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по английски език
  матура по английски език
  тест по руски език
  матура по руски език
  сертификат за владеене на английски език на ниво А2

  български език и литература
  или
  чужд език

  Приложна
  германистика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по немски език
  матура по немски език
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  сертификат за владеене на немски език

  български език и литература
  или
  чужд език

  История и география

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по история
  матура по история и цивилизация
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  тест по свят и личност

  история и цивилизация
  или
  география и икономика

  История

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по история
  матура по история и цивилизация
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  тест по свят и личност

  история и цивилизация

  Археология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по история
  матура по история и цивилизация
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  тест по свят и личност

  история и цивилизация

  Теология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по теология
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  тест по история
  матура по история и цивилизация

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Журналистика и реклама

  задочно*

  По избор (х коефициент 3):
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  чужд език

  Връзки с обществеността

  задочно*

  По избор (х коефициент 3):
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  чужд език

  Медии и връзки с обществеността

  задочно*

  По избор (х коефициент 3):

  тест по бълг. език и литература

  матура по бълг. език и литература

  български език и литература

  или

  чужд език

  Руска филология

  редовно*

   

  По избор (х коефициент 3):
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  тест по руски език

  матура по руски език

  матура по чужд език

  сертификати за владеене на чужд език

  сертификати от участие в конкурс за есе и състезание по руски език

  български език и литература

  или

  чужд език

  Български език и руски език

  редовно*

  По избор (х коефициент 3):

  тест по руски език

  матура по руски език

  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  матура по чужд език

  сертификати за владеене на чужд език

  сертификати от участие в конкурс за есе и състезание по руски език

  български език и литература

  или

  чужд език

  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  Бизнес математика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  тест по география
  тест по икономика
  матура по география и икономика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Информационни технологии в икономиката

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по информатика
  матура по информатика
  матура по инф. Технологии
  тест по математика
  матура по математика
  тест по география
  тест по икономика
  матура по география и икономика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Компютърна информатика

  редовно,

  задочно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по информатика
  тест по математика
  матура по математика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Компютърни информационни технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по информатика
  тест по математика
  матура по математика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Информационни технологии, информатика и математика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Икономика и математика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по икономика
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  икономика
  или
  география и икономика

  Икономика

  задочно*

  По избор (х коефициент 3):
  тест по икономика
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  икономика
  или
  география и икономика

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

  Медицинска химия

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  химия и опазване на околната среда
  или
  физика и астрономия

  Астрономия и метеорология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по математика
  матура по математика
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  физика и астрономия
  или
  математика

  Екология и опазване на околната среда

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  биология и здравно образование
  или
  химия и опазване на околната среда

  География и регионална политика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по история
  матура по история и цивилизация
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  география и икономика
  или
  история и цивилизация
  или
  български език и литература

  Биология и химия

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  биология и здравно образование
  или
  химия и опазване на околната среда

  География и биология

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  география и икономика
  или
  биология и здравно образование

  Растителна защита

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  биология и здравно образование
  или
  химия и опазване на околната среда

  Педагогика на обучението по природни науки

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  биология и здравно образование,
  химия и опазване на околната среда

  или

  физика и астрономия

  Туризъм

  задочно*

  По избор (х коефициент 3):
  тест по география
  тест по икономика
  матура по география и икономика
  тест по чужд език (английски, немски, руски)
  матура по чужд език
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по физика
  матура по физика и астрономия

  тест по история
  матура по история и цивилизация тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  география и икономика
  или
  чужд език

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  Педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Предучилищна и начална училищна педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Предучилищна педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Начална училищна педагогика и чужд език
  (английски език)

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по английски език
  матура по английски език
  тест по свят и личност
  матура по философия
  сертификат за владеене на чужд език тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и
  литература
  или
  чужд език

  Специална педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Социална педагогика

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Социални дейности

  редовно,

  задочно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и литература
  или
  история и цивилизация

  Педагогика на обучението по
  музика

  редовно

  По избор (х коефициент 4):
  устен изпит по музика/портфолио

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство

  редовно

  По избор (х коефициент 4):
  изпит по рисуване (портфолио) 

  Педагогика на обучението по физическо възпитание

  редовно

  Практически изпит по физическо възпитание и спорт
  (х коефициент 3)

  български език и
  литература

  Педагогика на обучението по техника и
  технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по технически знания и способности
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  физика и астрономия
  или
  математика

  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

  Комуникационни и информационни
  системи

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  физика и астрономия

  или държавен изпит по специалността – теория;

  държавен изпит по специалността – практика.

  Компютърни технологии за автоматизация на производството

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  физика и астрономия

  или държавен изпит по специалността – теория;

  държавен изпит по специалността – практика.

  Геодезия,
  регулирана професия Геодезия, картография и кадастър

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  физика и астрономия

  или държавен изпит по специалността – теория;

  държавен изпит по специалността – практика.

  Сигнално-охранителни системи и сигурност

  редовно

  По избор (х коефициент 3):

  тест по математика

  матура по математика

  тест по информатика

  тест по физика

  матура по физика и астрономия

  тест по бълг. език и литература

  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  физика и астрономия

  или държавен изпит по специалността – теория;

  държавен изпит по специалността – практика.

  Инженерна логистика

  редовно,

  задочно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по технически знания и способности

  тест по математика
  матура по математика
  тест по информатика
  тест по икономика
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  физика и астрономия

  или държавен изпит по специалността – теория;

  държавен изпит по специалността – практика.

  Системи за сигурност

  редовно*

  По избор (х коефициент 3):
  тест по история
  матура по история и цивилизация
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  история и цивилизация
  или
  български език и литература
  или
  свят и личност

  КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

  Начална училищна педагогика и информационни технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература
  тест по свят и личност
  матура по философия
  тест по информатика
  тест по математика
  матура по математика

  български език и литература
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Начална училищна педагогика и английски език

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по английски език
  матура по английски език
  тест по свят и личност
  матура по философия
  сертификат за владеене на чужд език

  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и
  литература
  или
  чужд език

  Предучилищна педагогика и английски език

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по английски език
  матура по английски език
  тест по свят и личност
  матура по философия
  сертификат за владеене на чужд език

  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  български език и
  литература
  или
  чужд език

  Информатика и информационни
  технологии

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по информатика
  тест по математика
  матура по математика
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  математика
  или
  информатика
  или
  информационни технологии

  Растителна защита

  редовно

  По избор (х коефициент 3):
  тест по биология
  матура по биология и здравно образование
  тест по химия
  матура по химия и опазване на околната среда
  тест по география
  матура по география и икономика
  тест по физика
  матура по физика и астрономия
  тест по бълг. език и литература
  матура по бълг. език и литература

  биология и здравно образование
  или
  химия и опазване на околната среда

   

  * Обучението в специалност Българска филология (задочно), Връзки с обществеността (задочно), Журналистика и реклама (задочно), Медии и връзки с обществеността (задочно), Руска филология (редовно), Български език и руски език (редовно), Икономика (задочно), Туризъм (задочно) и Системи за сигурност (редовно) се извършва само срещу заплащане.

  ** Максималният бал за всички специалности е 24.

  БАКАЛАВЪР


  Факултет по хуманитарни науки

  *Обучението в специалностите Журналистика и реклама, Връзки с обществеността, Руска филология и Български език и руски език се извършва само срещу заплащане.

  Факултет по математика и информатика

  *Обучението в специалност Икономика се извършва само срещу заплащане.

  Факултет по природни науки

  *Обучението в специалност Туризъм се извършва само срещу заплащане.

  Педагогически факултет
  Факултет по технически науки

  *Обучението в специалност Системи за сигурност се извършва само срещу заплащане.

  ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


  Колеж – гр. Добрич

  Кандидат-студентите придобиват право на участие в кандидатстудентския прием в Шуменския университет (явяване на изпити и участие в класиране) след заплащане на съответните такси, както следва:

  Такса за кандидатстване с явяване на изпит в ШУ

  (за всеки изпит)

  Такса за кандидатстване:

  • с оценка от държавен зрелостен изпит;
  • с оценка от национална или меж­дународна олимпиада;
  • със сертификат за владеене на чужд език;
  • с оценка от организирано от ШУ състезание
  • с пренесена оценка от положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище през 2020 г.
  (заплаща се еднократно и само ако кандидатът не е заплатил такса за явяване на изпит в ШУ)

  Такса за издаване на служебна бе­лежка, удостове­ряваща успешно­то полагане на кандидатстудент­ски изпит в ШУ

  (за всяка служеб­на бележка)

  30 лв

  30 лв

  50 лв

   

  Таксите за явяване на предварителни изпити се заплащат в центровете за прием на документи при записването на кандидат-студентите.

  Заявилите желание за участие в предварителните изпити чрез интернет стра­ницата на ШУ www.shu.bg/priem, заплащат таксите в деня на провеждане на изпитите – между 08:00 и 08:45 ч. в:

  • гр. Шумен – Център за кандидатстудентска дейност, до Корпус 1 ( Ректорат);
  • гр. Добрич – Колеж към ШУ „Епископ Константин Преславски”;
  • гр. Варна – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образо­вание към ШУ„Епископ Константин Преславски”.

  При подаване на комплекта документи за кандидатстване в Университета (за участие в класиране) в центровете за прием на документи се заплащат такси за явяване на изпити през месец юли или таксата за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит, с оценка от национална или международна олимпиада, със сертификат за владеене на чужд език, с оценка от организирано от ШУ състезание или с пренесена оценка от положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище през 2020 г.

  От такси за кандидатстване се освобождават:
  • кръглите сираци (до 25-годишна възраст);
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента;
  • военноинвалиди;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

  www.ckpi-bg.com

  ГрадАдресТелефони

  БЛАГОЕВГРАД

  бул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 29, /партер/

  0887 886 012

  БУРГАС

  бул. „Гладстон“ № 47, Младежки културен център

  0888 305 539
  0885 754 436

  ВАРНА

  ул. „Христо Ботев“ 3А, ЦИО „Вектор“

  052 612 266

  ВЕЛИКО ТЪРНОВО

  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Учебен корпус № 5

  062 63 36 52
  0882 476 287

  ВИДИН

  ул. „Екзарх Йосиф I“ № 17, ОУ „Св. Климент Охридски“ № 8

  0887 327 768

  ВРАЦА

  ул. „Мито Орозов“ № 59, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – филиал Враца

  092 641 086
  0886 981 155

  ГАБРОВО

  пл. „1-ви май“ № 1 В, ет. 2;

  ул. „Х. Димитър“ № 4, ТУ – Ректорат

  0878 264 202

   

  ДОБРИЧ

  ул. „България“ № 1, офис 813 (Централна кооперативна банка)

  058 580 623
  0899 298 593
  0876 650 417

  КАЗАНЛЪК

  Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“

  0431 62 567
  0878 799 297
  0898 309 636

  КЪРДЖАЛИ

  СУ „Отец Паисий“

  0886 676 146

  КЮСТЕНДИЛ

  ул. „Осми март“ № 8

  0876 796 522

  ЛОВЕЧ

  ул. „Съйко Съев“ № 31 (Технически колеж)

  0886 430 997

  МОНТАНА

  ул. „Трети март“ № 98, ет. 1 (Младежки дом)

  0899 161 101

  ПАЗАРДЖИК

  ул. „Ген. Гурко“ № 2, ет. 2, офис 1 (сградата на „Хебърстрой“)

  0898 831 917

  ПЕРНИК

  Площад „Кракра“, Общински младежки дом

  0878 344 258

  ПЕТРИЧ

  ул. „Отец Паисий“ № 3, ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров“, (вдясно от централния вход)

  0887 886 012

  ПЛЕВЕН

  бул. „Русе“ № 10А (сградата на „Асансьорни сервизи“)

  0898 684 844
  0889 223 961

  ПЛОВДИВ

  ул. „Цанко Дюстабанов“ № 25 (сградата на ТУ – филиал Пловдив)

  0888 645 158

  РАЗГРАД

  ул. „Бузлуджа“ № 2, ет. 1, (Дом на науката и техниката)

  0894 370 069

  РУСЕ

  ул. „Николаевска“ № 66, ет. 1 (Стоматологията)

  0876 793 773

  СИЛИСТРА

  бул. „Македония“ № 121 (ПГСУАУ „Ат. Буров“)

  0888 111 147
  0889 909 141

  СЛИВЕН

  бул. „Братя Миладинови“ № 18, ет. 3 (сградата на РУО)

  0879 384 769

  СМОЛЯН

  бул. „България“ № 58, ет. 2, (бивш Профсъюзен дом)

  0301 63 763

  СОФИЯ

  бул. „Климент Охридски“ 2, Център за след­дипломна квалификация към УНСС, стая 202

  0887 060 375

  СТАРА ЗАГОРА

  ул. “Армейска” № 9 (в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище)

  042 257 103
  042 646 107

  ТЪРГОВИЩЕ

  ул. „Славейков“ 4, ет. 2, офис 210 (Дом на техниката)

  0896 368 636

  ХАСКОВО

  Народно читалище „Заря“, ет. 1 (централен вход)

  038 665 413
  0887 035 598

  ШУМЕН

  ул. „Съединение“ № 105 (Младежки дом)

  054 800 505
  0887 225 112

  ЯМБОЛ

  жк „Диана“, Студентски общежития, блок 14

  0888 973 979
  0886 853 731