Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Университетско издателство

  Сайт на университетското издателство


  Екип:

  инж. Илияна Николова – ръководител
  • Кабинет: 104 Корпус 3, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 377
  • E-mail: i.nikolova@shu.bg
  Виктор Джелепов – компютърен оператор
  Катерина Атанасова – главен специалист
  • Кабинет: 105 Корпус 3, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 356
  • E-mail: izdatelstvo@shu.bg
  Емилия Стоянова – машинен оператор, подвързване на книги
  Надя Великова – оператор копирна техника

  Университетска книжарница

  • Кабинет: фоайе Корпус 3, ет. 1
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 279
  • E-mail: n.velikova@shu.bg