Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Партньорства

  СПРАВКА ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ С ЧУЖДЕСТРАННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СЪВМЕСТНА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ДЕЙСТВАЩИ КЪМ 2023 г.

   
   
  Наименование на чуждестранната организация:  Сайт: Дата на сключване на договора: Валидност: 
  1 Йохан Волфган Гьоте университет (Франкфурт на Майн), Българска академия на науките (София), Софийски университет “Св. Климент Охридски” (София) https://www.uni-frankfurt.de/de? ;
  https://www.uni-sofia.bg/
   

   

  1997 г.

  5 г.

  Автоматично подновяване

  2 Университета в Дебрецен, Унгария https://unideb.hu/ 2001 г. 5 г.

  Автоматично подновяване

   3 Могиловски държавен технически университет (гр. Могильов, Република Беларус)  

  http://www.mgup.by/

   

   

  2003 г.

  безсрочен
  4 Университетa в Риека

  (гр. Риека, Хърватска)

  https://uniri.hr/en/contact/ 2003 г. 1 г.

  Автоматично подновяване

  5 Сегедски университет , Философски факултет

  (гр. Сегед, Унгария)

   

  https://u-szeged.hu/

   

   

  2004 г.

  3 г.

  Автоматично подновяване

  6 Славянски университет
  (гр. Кишинев, Република Молдова)
  http://surm.md/ 2007 г. 5 г.

  Автоматично подновяване

  7 Университет “Томас Бата”
  (гр. Злин, Чехия)
  https://www.utb.cz/ 2008 г. 3 г.

  Автоматично подновяване

  8 Университет “Казимир Велики”

  (гр. Бидгош, Полша)

  https://www.ukw.edu.pl/ 2009 г. безсрочен
  9 Тракийски университет
  (гр. Одрин, Турция) ; ШУ ‘‘Е.К. Преславски‘‘Ротердамски университет по приложни науки
  (гр. Ротердам, Нидерландия)
  trakya.edu.tr

  https://rotterdamuas.com/

  2009 г. 3 г.

  Автоматично подновяване

  10 Филологически факултет на Пермски държавен национален изследователски университет (гр. Перм, Руска Федерация) http://www.psu.ru/ 2012 г. 3 г.

  Автоматично подновяване

  11 Институт по социални и хуманитарни науки “EURO-BALKAN”
   (гр. Скопие, Северна Македония)
  http://www.euba.edu.mk/ 2012 г. 5 г. + 5 г.
  12 Коджаели университет (гр. Коджаели, Турция) http://www.kocaeli.edu.tr/ 2012 г. 5 г. + 5 г.
  13 Държавно учреждение на висшето професионално образование ‘‘Беларуска-Руски университет (гр. Могильов, Република Беларус)  http://bru.by/ 2012 г. безсрочен
  14 Научна електронна библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/defaultx.asp? 2013 г.  
  15 Вшехница Швиентокршиска (Университет на Светия Кръст)
  (гр. Киелце, Полша)
  https://www.ws.edu.pl/eng/index.php 2013 г. 5 г. + 5 г.
  16 Дагестански държавен институт по народно стопанство
  (гр. Махачкала, Руска Федерация)
  http://dgunh.ru/ 2013 г. 5 г. + 5 г.
  17 Института по експериментална фонетика и патология на говора и Центар за унапређење животних активности
  (гр. Белград, Сърбия)
  http://www.iefpg.org.rs/index.php/en/ 2013 г. 5 г. + 5 г.
  18 Национален университет за изкуства (гр. Букурещ, Румъния) https://unarte.org 2015 г. 5 г. + 5 г.
  19 Държавен университет “Илия Чавчавадзе” (гр. Тбилиси, Грузия) https://iliauni.edu.ge/ge 2014 г. 5 г. + 5 г.
  20 Университет на Нови Сад (гр. Войводина, Сърбия) http://www.uns.ac.rs/ 2014 г. 5 г. + 5 г.
  21 Киевски славистичен университет (гр. Киев, Украйна) http://ksu.edu.ua/en/ 2014 г. 5 г. + 5 г.
  22 Измаилски държавен хуманитарен университет (гр. Измаил, Украйна) http://idgu.edu.ua/ 2015 г. 5 г. + 5 г.
  23 Университет по мениджмънт и информационни системи – ISMA
   (гр. Рига, Латвия)
  https://www.isma.lv/en/ 2015 г. 5 г. + 5 г.
  24 Кубански държавен университет (гр. Краснодар, Руска Федерация) https://www.kubsu.ru/ 2015 г. 5 г.

  Автоматично подновяване

  25 Институт по висши науки (гр. Фафе, Португалия) http://www.iesfafe.pt 2015 г. безсрочен
  26 Университетът в Ялова (гр. Ялова, Турция) http://www.yalova.edu.tr/ 2015 г. 5 г. + 5 г.
  27 ФДБУ ВО Югозападен държавен университет (гр. Курск, Русия) https://swsu.ru/ 2016 г. 5 г.
  28 Национален медицински университет “Богомолец” (гр. Киев, Украйна) http://nmu.ua/ua/ 2017 г. 3 г. + 3 г.
  29 Общинско висше учебно заведение “Херсонска академия за продължаващо обучение” (гр. Херсон, Украйна) http://academy.ks.ua/ 2017 г. Безсрочен
  30 Украински държавен университет по железопътен транспорт (гр. Харков, Украйна) http://www.kart.edu.ua/ 2018 г. 5 г.
  31 Федерално държавно автономно образователно учреждение за висше образование „Русийски университет дружба на народите“ (гр. Москва, Русия) http://www.rudn.ru/ 2018 г. 5 г.
  32 Програма за обмен на студенти и академичен състав „Мевлана“
  (Тракийски университет, гр. Одрин, Турция)
  https://mevlana.trakya.edu.tr/ 2018 г. 2023 г.
  33 Тираполски държавен университет
  (гр. Кишинев, Молдова)
  https://ust.md/ 2018 г. 5 г. + 5 г.
  34 Тиендзински университет за чуждоезиково обучение (гр. Тиендзин, Китай) http://www.tjfsu.edu.cn/bindex/ 2019 г. 5 г. + 5 г.
  35 Университет “Овидиус”
  (гр. Констанца, Румъния)
  https://www.univ-ovidius.ro/ 2019 г. 3 г.
  36 Харковски национален университет „ В.Н Каразина“
  (гр. Харков, Украйна)
  https://www.univer.kharkov.ua/ 2019 г. 5 г. + 5 г.
  37 Държавно образователно учреждение за висше образование към Московския държавен областен университет

  (Московска област, Руска Федерация)

  https://mgou.ru/ 2019 г. 3 г.
  38 Университет Св. Климент Охридски (гр. Битоля, Северна Македония) https://www.uklo.edu.mk/ 2019 г. безсрочен
  39 Тамбовски държавен технически университет

  (гр. Тамбов, Русия)

  http://www.tstu.ru/ 2019 г. 5 г.
  40 Университет ‘‘Гоце Делчев‘‘

  (гр. Щип, Северна Македония)

  http://www.ugd.edu.mk/

   

  2020 г. 5 г.
  41 Херсонски държавен университет (гр. Херсон, Украйна) http://www.kspu.edu/ 2020 г. 3 г.
  42 Университетски колеж по социални науки (гр. Честохова, Полша) http://www.wsl.edu.pl/ 2020 г. безсрочен
  43 ФДБОУ ВО Държавен институт по руски език “А. С. Пушкин”

   (гр. Москва, Русия)

  http://www.pushkin.institute/

   

  2021 г. безсрочен
  44 ФДБОУ по висше образование „Московски държавен лингвистичен университет“
  (Руска федерация)
  https://linguanet.ru/ 2021 г. 5 г.
  45 Прешовски университет – гр. Прешов
  (Словакия)
  https://www.unipo.sk/ 2021 г. 5 г.

  Автоматично подновяване

  46 Уралски федерален университет – гр. Екатеринбург
  (Русия)
  https://urfu.ru/en/ 2021 г. 3 г.
  47 Източно-украински национален университет „Владимир Дал“ – гр. Луганск
  (Украйна)
  http://dahluniver.ru/ ;
  https://snu.edu.ua/
  2021 г. 3 г.
  48 Владимирски държавен университет „Александър и Николай Столетови“ – гр. Владимир
  (Русия)
  https://www.vlsu.ru/ 2021 г. 3 г.
  49 Потсдамски университет – гр. Потсдам
  (Германия)
  https://www.uni-potsdam.de/de/ 2021 г. 3 г.
  50 Самарски държавен университет за социални науки и педагогика – гр. Самара
  (Русия)
  https://www.pgsga.ru/ 2021 г. 3 г.
  51 Държавна институция „Южноукраински национален педагогически университет К. Д. Ушински“ – гр. Одеса
  (Украйна)
  https://pdpu.edu.ua/ 2021 г. 3 г.
  52 Кокшетауски университет „Ш. Уалиханов“ – гр. Кокшетау
  (Казахстан)
  https://www.kgu.kz/ 2021 г. 3 г.
  53 Университет на Западна Бохемия в Пилзен https://www.zcu.cz/cs/index.html

   

  2021 г. безсрочен
  54 Башкирски държавен университет (Русия) https://study.bashedu.ru/

   

  2021 г. 3 г.
  55 Одески национален университет „И. И. Мечников“ (Украйна) http://onu.edu.ua/uk/ 2021 г. 3 г.
  56 Университет ‘‘Василе Александри‘‘-гр. Бакъу, Румъния https://www.ub.ro/litere/en/

   

  2022 г. 5 г.
  57 Сибирски държавен университет по телекомуникации и информатика

  (гр. Новосибирск, Руска Федерация)

  https://sibsutis.ru/

   

  2022 г.
  58 Мелитополски държавен педагогически университет “Богдан Хмелницки” (гр. Мелитопол, Украйна) https://mdpu.org.ua/ 2023 г. 3 г.
  59 Одески областен институт за усъвършенстване на учителите
   (гр. Одеса, Украйна)
  http://ooiuv.odessaedu.net/uk/ 2023 г. 3 г.
  60 Черноморски държавен университет “Петър Могила” (гр. Миколев, Украйна) https://chmnu.edu.ua/ 2023 г. 3 г.
  61 Тракийски университет

  (гр. Одрин, Турция)

  https://www.trakya.edu.tr/ 2023 г. 5 г.

   

  Актуализация: 05.12.2022 г., 18.01.2023 г., 03.05.2023 г.