Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Общежитие

  Заповед за условията и критериите за настаняване в студентските общежития за уч. 2024/2025 г.

  Заявление-декларация за настаняване в студентските общежития | .docx


  РЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ:

  1. Попълване на настанителна заповед в Корпус 3, етаж 3, кабинет 311.
  2. Заверяване на настанителните заповеди в Корпус 3, етаж 3, кабинет 310.
  3. Настаняване на студентите в съответния блок на студентските общежития  от Управител-домакина.

  Важно:

  Преди да бъдат настанени студентите в студентските общежития е необходимо да предоставят :

  • Уверение – заверено в студентска канцелария
  • Снимки – 2 броя паспортен формат
  Наемите за съответната  учебна година се заплащат на съответната домакинка в общежитието.

  За контакти

  Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти
  • Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3
  • Телефон:  +359 54 830 952
  • Телефон: +359 54 830 495, вътр. 371
  • E-mail:  b.petrova@shu.bg