Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Записване за промоция

  Задължително изберете ФАКУЛТЕТ и ОКС преди да натиснете бутона "Специалности"!

  Пишете на кирилица.  Име:

  Презиме:

  Фамилия:

  Факултетен номер:

  (Задължително е да впишете 10-цифрения факултетен номер)