Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Записване за промоция

  Задължително изберете ФАКУЛТЕТ и ОКС преди да натиснете бутона "Специалности"!

  Пишете на кирилица.  Име:

  Презиме:

  Фамилия:

  Факултетен номер:

  (Задължително е да впишете 10-цифрения факултетен номер)