Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Държавни изпити – дати и срокове

    Дати за провеждане на държавните изпити за учебната 2021/2022 г. в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”


    Дати за провеждане на държавните изпити за учебната 2020/2021 г. в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”