Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения

  На вниманието на всички дипломирани студенти


  Дипломите от мартенската сесия на 2023 г. са изготвени.

  Дипломите от юлската сесия на 2023 г. са изготвени.

  Дипломите от септемврийска сесия на 2023 г. са изготвени.

  Получаването на диплома става от студентска канцелария „Дипломи”, Корпус 1, стая 308, срещу подпис в книгата за регистриране на дипломите за висше образование лично от притежателя ѝ или от изрично упълномощено лице, притежаващо оригинал на нотариално заверено пълномощно, което се предоставя при получаване на дипломата.

  При получаване на дипломата, студентите обучавали се в гр. Шумен, задължително представят заверен от университетската библиотека обходен лист.

   


  За повече информация:

  Северина Стефанова
  • Корпус 1, каб. 308
  • Телефон: 054 830 495 вътр. 363
  • Мобилен:  0895 522537
  • E-mail: s.stefanova@shu.bg

  Мая Панайотова
  • Корпус 1, каб. 308
  • Телефон: 054 830 495 вътр. 363
  • Мобилен:  0893 352213
  • E-mail: m.panayotova@shu.bg

  Милена Василева – европейски дипломни приложения
  • Корпус 1, каб. 308
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 328
  • E-mail: m.vasileva@shu.bg