Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Съобщения

  На вниманието на всички дипломирани студенти


  Уважаеми абсолвенти,

  Поради усложнената епидемиологична обстановка и изискванията за дистанция и дезинфекция церемонията по промоция на Випуск 2020 се отлага.

  Вместо на 7 декември, тържеството ще се състои на 21 май 2021 година – Патронен празник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  В сайта на Университета своевременно ще бъдат оповестени подробности за мястото, часа и начина на регистрация за участие в церемонията.

  Дипломите за завършено висше образование се получават от отдел „Дипломи“ – Корпус 1, кабинет 308, работното време със студенти е от 10:00 часа до 14:00 часа.


  Дипломите за завършено висше образование се получават само лично. Списъците с готовите дипломи се публикуват периодично на сайта на ШУ. След като сте се уверили, че името Ви фигурира в списъка, се явете в студентска канцелария “Дипломи”, Корпус 1, стая 308, за да получите дипломата си.

  При получаване на дипломата, студентите обучавали се в гр. Шумен,  задължително представят заверен от университетската библиотека обходен лист.

  Дипломите на студентите от специалности без публикувани списъци са в процес на изготвяне.

  Работното време на канцелария „Дипломи” със студенти е всеки делничен ден от 10:00 до 14:00 ч.

  За повече информация:

  Телефон:  054/ 830 495, вътр. номер 363