Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения

  На вниманието на всички дипломирани студенти


  Дипломите от мартенска сесия на 2023 г. са изготвени.

  Получаването на диплома става от студентска канцелария „Дипломи”, Корпус 1, стая 308, срещу подпис в книгата за регистриране на дипломите за висше образование лично от притежателя ѝ или от изрично упълномощено лице, притежаващо оригинал на нотариално заверено пълномощно, което се предоставя при получаване на дипломата.

  При получаване на дипломата, студентите обучавали се в гр. Шумен, задължително представят заверен от университетската библиотека обходен лист.

  Работното време на канцелария „Дипломи“ със студенти е всеки делничен ден от 10:00 до 14:00 ч.

   


  За повече информация:

  Северина Стефанова

  работно време за работа със студенти: 10.00 ч. – 14.00 ч.

  • Корпус 1, каб. 308
  • Телефон: 054 830 495 вътр. 363
  • Мобилен:  0895 522537
  • E-mail: s.stefanova@shu.bg

  Мая Панайотова

  работно време за работа със студенти: 10.00 ч. – 14.00 ч.

  • Корпус 1, каб. 308
  • Телефон: 054 830 495 вътр. 363
  • Мобилен:  0893 352213
  • E-mail: m.panayotova@shu.bg

  Милена Василева – европейски дипломни приложения

  работно време за работа със студенти: 10.00 ч. – 14.00 ч.

  • Корпус 1, каб. 308
  • Телефон: 054 830 495 / вътр. 328
  • E-mail: m.vasileva@shu.bg