Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Съобщения

  На вниманието на всички дипломирани студенти


  Уважаеми абсолвенти,

  Отложената поради усложнената пандемична обстановка церемония за промоция на абсолвентите от випуск 2020 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ ще се състои на 21 май 2021 г. (петък) пред Ректората.
  Всички абсолвенти, които желаят да участват в церемонията, следва да се регистрират до 9 май 2021 г. (неделя) в електронната форма: http://diplomi.shu.bg/
  Тоги ще получават само тези, които са спазили срока за регистрация, в деня на промоцията от 8:30 часа.


  Уважаеми абсолвенти,

  Поради усложнената епидемиологична обстановка и изискванията за дистанция и дезинфекция церемонията по промоция на Випуск 2020 се отлага.

  Вместо на 7 декември, тържеството ще се състои на 21 май 2021 година – Патронен празник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  В сайта на Университета своевременно ще бъдат оповестени подробности за мястото, часа и начина на регистрация за участие в церемонията.

  Дипломите за завършено висше образование се получават от отдел „Дипломи“ – Корпус 1, кабинет 308, работното време със студенти е от 10:00 часа до 14:00 часа.


  Дипломите за завършено висше образование се получават само лично. Списъците с готовите дипломи се публикуват периодично на сайта на ШУ. След като сте се уверили, че името Ви фигурира в списъка, се явете в студентска канцелария “Дипломи”, Корпус 1, стая 308, за да получите дипломата си.

  При получаване на дипломата, студентите обучавали се в гр. Шумен,  задължително представят заверен от университетската библиотека обходен лист.

  Дипломите на студентите от специалности без публикувани списъци са в процес на изготвяне.

  Работното време на канцелария „Дипломи” със студенти е всеки делничен ден от 10:00 до 14:00 ч.

  За повече информация:

  Телефон:  054/ 830 495, вътр. номер 363