Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Докторанти

  Стефка Александрова – главен специалист I степен
  • Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  +359 54 830 495 / вътр. 121
  • Факс: +359 54 830 371
  • E-mail: st.aleksandrova@shu.bg