Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Развитие на академичния състав

  Контакти:

  Стефка Александрова – главен специалист
  • Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  +359 54 830 495 / вътр. 321
  • E-mail: st.aleksandrova@shu.bg