Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Развитие на академичния състав

  Контакти:

  гл. ас. д-р Стефка Александрова – главен специалист научно развитие на академичния състав
  • Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  +359 54 830 495 / вътр. 321
  • E-mail: st.aleksandrova@shu.bg
  Валентина Георгиева – главен специалист
  • Кабинет: 107, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон:  +359 54 830 495 / вътр. 203
  • E-mail: v.h.georgieva@shu.bg