Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Публични лекции

  Публична лекция на доц. д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов

  16/06/2021

  Тема: Функционализирани алени – реакции на циклизация. Региоселективен синтез и изследване реакцията на циклоизомеризация на фосфорилирани 1-хидроксиалкилалени Дата: 25 юни 2021 г, 09,30 ч. Място:  https://meet.google.com/kbb-ykhi-tyw

  Публична лекция на доц. д-р Калина Иванова Алексиева

  04/01/2021

  Тема: Математическата подготовка на седемгодишните деца за училище в контекста на приемствеността между детската градина и първи клас Дата: 07.01.2021 г., 9,45 ч. Място: онлайн, чрез Google Meet, линк: https://meet.google.com/wey-dmcw-nuu