Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Публични лекции

  Публични лекции за месец май

  29/03/2019

  Публична лекция на доц. д-р Петър Красенов Боянов Тема: Противодействие на съвременни видове хибератаки с изградена хибридна защитна стена Дата: 22 май 2019 г., 09,00 ч. Зала: С 5 на ШУ Публична лекция на проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров Тема: Влияние на моралното торене върху микробиологичната и ензимна почвена активност, продуктивността и качеството на продукцията от основни полски култури […]

  Публична лекция на проф. д.ф.н. Петър Иванов Стоянович

  30/09/2018

  Тема: Централна Европа като империя, буфер и общност. Нейните естествени връзки с България и задължения към общото ни историческо и духовно наследство Дата: 22 ноември 2018 г., 17.30 ч. Зала: Голяма зала, Регионална бибилиотека “Стилиян Чилингиров”, гр. Шумен

  Публични лекции за месец октомври

  29/08/2018

  Публична лекция на проф. д.п.н. Наталия Христова Павлова Тема: Обучението по математика и информационни технологии в контекста на интеграцията и работа в билингвиална среда Дата: 25 октомври 2018 г., 14.30 ч. Зала: 509, Корпус 3 Публична лекция на проф. д-р Светла Димитрова Станкова Тема: Кватернерна геодинамика на източната част от Българската континентална микроплоча Дата: 12 октомври 2018 г., 9.00 […]

  Публични лекции за месец октомври

  29/08/2018

  Публична лекция на проф. д.п.н. Наталия Христова Павлова Тема: Обучението по математика и информационни технологии в контекста на интеграцията и работа в билингвиална среда Дата: 25 октомври 2018 г., 14.30 ч. Зала: 509, Корпус 3 Публична лекция на проф. д-р Светла Димитрова Станкова Тема: Кватернерна геодинамика на източната част от Българската континентална микроплоча Дата: 12 октомври 2018 г., 9.00 […]