Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Публични лекции

  Публична лекция на доц. д-р Христо Боев

  02/09/2022

  Тема: Проявленията на жената в поезията и прозата на Силвия Плат: перспективата на сравненото лично преживяване във фикцията Дата: 16 септември 2022 г., 11.20 ч. Зала: 219, Корпус 1 на ШУ

  Публична лекция на доц. д-р Деяна Пенева

  02/09/2022

  Тема: Изразяване на благодарност в английския език (прагмалингвистично изследване на базата на корпус, представен от българи) Дата: 16 септември 2022 г., 10.00 ч. Зала: 219, Корпус 1 на ШУ