Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съвет на настоятелите

  Членове на настоятелството

  1. акад. Дамян Николов Дамянов дмн – изтъкнат хирург, дългогодишен председател на Съюза на учените в България и зам.-председател на БАН, носител на орден „Стара планина“ I степен за извънредно големите му заслуги към Република България в областта на медицината и на орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен за големите му заслуги в областта на медицината, науката и образованието, почетен гражданин на община Шумен, почетен гражданин на община Велики Преслав.
  2. Петър Иванов Стоянович – доктор на историческите науки, доцент в Института за исторически изследвания към БАН, журналист, министър на културата (м. май 2013 – м. август 2014 г.), председател на Българско царско общество.
  3. инж. Фикрет Индже – мажоритарен собственик и член на Надзорния съвет на „Алкомет” АД, почетен председател на управителния съвет на Българо-турската търговско-индустриална камара
  4. Магдалена Тодорова Парлакчиева – „Обединена българска банка“ АД
  5. инж. Димо Христов Димов – изпълнителен директор на „Автомагистрали – Черно море” АД
  6. Елица Фотева – експерт към дирекция „Наука“ при Министерството на образованието и науката, представител на МОН
  7. д-р Найден Косев – представител на Община Шумен
  8. Данаил Сотиров – докторант, председател на Студентския съвет на ШУ