Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съвет на настоятелите

  Членове на настоятелството

  1. акад. Дамян Николов Дамянов – член на УС на Съюза на учените в България и зам.-председател на БАН
  2. проф. д-р Петър Иванов Стоянович – историк, журналист, министър на културата (м. май 2013 – м. август 2014 г.)
  3. инж. Фикрет Индже – председател на Надзорния съвет на „Алкомет” АД и председател на управителния съвет на Българо-турската търговско-индустриална камара
  4. Магдалена Тодорова Парлакчиева – „Райфайзен Банк“ АД
  5. инж. Димо Христов Димов – изпълнителен директор на „Автомагистрали – Черно море” АД
  6. г-н Траян Траянов – изпълнителен директор на фондация „Заедно в час“, представител на МОН
  7. д-р Найден Косев – представител на Община Шумен
  8. г-жа Иванка Благоева – председател на Студентския съвет