Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център за международно сътрудничество

  Центърът за международно сътрудничество е обслужващо звено на Шуменския университет, което организира и подпомага осъществяваната от Университета международна дейност. 

  Центърът, заедно с определените за това академични и специализирани звена, организира и координира:

  I. Международната мобилност на входящи и изходящи студенти, преподаватели и административен персонал, като:

  • провежда информационни кампании за привличане на студенти по програма Еразъм+;
  • организира подбора на студенти, преподаватели и административен персонал, желаещи да участват в различните видове мобилност;
  • подпомага административно желаещите да осъществят мобилност по програма „Еразъм”+;
  • предоставя информация за възможности за осъществяване на мобилности в чуждестранни университети-партньори извън програма Еразъм+;
  • осъществява академични и организационни дейности с партньорските институции с оглед признаване на периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища; включване на преподаватели и административен персонал в специализирани курсове, организирани от приемащото учебно заведение и др.
  • съдейства при подготвянето на информационни и рекламни материали за Университета;
  • координира дейността на катедрените и факултетни Еразъм+ координатори.

  II. Организира процедурата по признаване на завършено висше образование или периоди на обучение в чуждестранно висше училище.

  III. Подпомага служителите в Центъра за кандидатстудентска дейност при кандидатстване на чуждестранни граждани за обучение в Шуменския университет.

  IV. Подпомага административното обслужване на университетски проекти с международно участие.


  Екип на Центъра за международно сътрудничество:

  Елица Станачкова – главен координатор на Центъра за международно сътрудничество
  Мария Григорова – старши специалист и административен Еразъм+ координатор
  • Кабинет: 106, Корпус 1, ет. 1
  • Телефон: 054 832 101
  • E-mail: erasmus@shu.bg
  Ирена Иванова – експерт по международни програми и проекти