Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Контролен съвет

  Членове на контролния съвет

  • доц. д-р Тихомир Спирдонов Трифонов – председател (ФТН)
  • проф. д-р Елена Викторовна Стоянова – зам. председател (ФХН)
  • проф. д-р Димитър Тодоров Владев – ФПН
  • доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов – ФМИ
  • доц. д-р Пламен Стефанов Петков – ПФ
  • проф. дпн Николай Стоянов Колишев – ДИКПО Варна
  • проф. д-р Найден Вълков Ненков – Колеж Добрич
  • Евгени Цонков Костадинов – Студентски съвет