Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Контролен съвет

  Председател:

  • доц. д-р Тихомир Спирдонов Трифонов (ФТН)

  Зам.-председател:

  • проф. д-р  Елена Викторовна Стоянова (ФХН)

  Членове на контролния съвет:

  • доц. д-р  Гюрхан Хюсеинов Неджибов (ФМИ)
  • Веселин Димитров Кръстев (студенти и докторанти)
  • доц. д-р Живка Стоянова Илиева (Колеж-Добрич)
  • доц. д-р Ивайло Кънчев Иванов (ФПН)
  • проф. д.н. Николай Стоянов Колишев (ДИКПО)
  • доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска (ПФ)