Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли процедури за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Събин Иванов Иванов

  29/10/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Картография (вкл. тематично географско картографиране)  Кандидат: доц. д-р Събин Иванов Иванов | EN Рецензии: проф. д.н. Пламен Борисов Дянков | EN проф. д-р Юрий Иванов Дачев | EN доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.ф.н. Стела Милчева Дончева

  08/09/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна българска археология) Кандидат: доц. д.ф.н. Стела Милчева Дончева | EN Рецензии: проф. д.и.н. Иван Йорданов Йорданов | EN проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов Константинов | EN проф. д.и.н. Людмила Иванова Дончева-Петкова | EN Становища: […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Веселин Йорданов Дочев

  06/08/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 6. Аргарни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита (Биологична растителна защита).  Кандидат: доц. д-р Веселин Йорданов Дочев  EN Рецензии: проф. д-р Веселин Александров Арнаудов  EN проф. д-р Иван Димитров Киряков  EN проф. д-р Щелияна Христова Калинова  EN Становища: проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Живко Величков Жечев

  01/03/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Арттерапия и социализация) Кандидат: доц. д-р Живко Величков Жечев | EN Рецензии: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева | EN проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков | EN доц. д-р Саша Владимирова Тодорова | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Ростислава Георгиева Тодорова-Енчева

  01/03/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Теоретични аспекти на изобразителното изкуство)  Кандидат: доц. д-р Ростислава Георгиева Тодорова-Енчева | EN Рецензии: проф. д.изк.н. Лаура Иванова Димитрова-Алтъкова | EN проф. д-р Бисера Василева Вълева | EN проф. д-р Олег Николаев Гочев | EN Становища: […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

  26/01/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание в детската градина и училище) Кандидат: доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров | EN Рецензии: проф. д.и.н. Георги Велков Колев | EN проф. д.п.н Огнян Стоянов Миладинов | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Йорданка Стоянова Пейчева

  26/01/2021

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по технологии и предприемачество в начален етап на образованието). Кандидат: доц. д-р Йорданка Стоянова Пейчева | EN Рецензии: проф. д.и.н. Георги Велков Колев | EN проф. д.п.н. Георги Петков Иванов […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.н. Пламен Борисов Дянков

  06/11/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) Кандидат: доц. д.н. Пламен Борисов Дянков | EN Рецензии: проф. д-р Пенчо Ангелов Стойчев | EN проф. д-р Юрий Иванов Дачев | EN доц. д-р Христо Атанасов Крачунов | EN Становища: проф. д.т.н. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева

  23/04/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка, Австралия – Немска литература) Кандидат: доц. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева | DE Рецензии: проф. д.н. Мария Живкова Грозева-Минкова | DE проф. д-р Младен Стоянов Енчев | DE доц. д-р Антоанета Димитрова Димитрова | DE Становища: проф. д.ф.н. Елка Рачева […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Стефан Панайотов Русков

  28/01/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика) Кандидат: доц. д-р Стефан Панайотов Русков | EN Рецензии: проф. д.и.н. Георги Велков Колев | EN проф. д.п.н. Марияна Николаева Булева-Петрова | EN проф. д-р Симо Леонов Лазаров | EN Становища: проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов | EN проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Стефан Панайотов Русков

  28/01/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика) Кандидат: доц. д-р Стефан Панайотов Русков | EN Рецензии: проф. д.и.н. Георги Велков Колев | EN проф. д.п.н. Марияна Николаева Булева-Петрова | EN проф. д-р Симо Леонов Лазаров | EN Становища: проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов | EN проф. […]