Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Севгинар Феимова Ибрямова

  22/12/2023

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология-Екология на микроорганизмите и биотехнологии). Кандидат: гл. ас. д-р Севгинар Феимова Ибрямова |EN Рецензии: проф. д.м.н. Красимир Тихомиров Методиев |EN проф. д.х.н. Христомир Йорданов Христов |EN Становища: проф. д-р Димчо Захариев Иванов […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Севджан Фикри Сабриева

  02/11/2023

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (География на туризма, регионална икономика и развитие). Кандидат: д-р Севджан Фикри Сабриева |EN Рецензии: проф. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева |EN проф. д.г.н. Мария Стаматова Воденска |EN Становища: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева |EN […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”- гл. ас. д-р Димитър Василев Димитров

  02/10/2023

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство (Растениевъдство)   Кандидат: гл. ас. д-р Димитър Василев Димитров |EN Рецензии: проф. д-р Боряна Минчева Стефанова |EN проф. д-р Веселин Александров Арнаудов |EN Становища: проф. д-р Александър Тодоров Матев |EN доц. д-р Георги […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – д-р Иво Маринов Братанов

  23/06/2023

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на новобългарския книжовен език) Кандидат: Иво Маринов Братанов / ЕN Рецензии: проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова / EN проф. д-р Кинка Атанасова Вачкова / EN Становища: проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова /EN […]

  Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ – гл. ас. д-р Галя Вълчева Йорданова

  23/06/2023

  Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Християнска философия) Кандидат: гл. ас. д-р Галя Вълчева Йорданова |EN Рецензии: проф. д.н. Клара Асенова Тонева |EN проф. д-р Иван Илиев Камбуров |EN Становища: проф. д-р Добромир Жечев Добрев |EN доц. д-р Екатерина Атанасова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Радостина Василева Страхилова – Цанкова

  05/05/2023

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по химия)   Кандидат: гл. ас. д-р Радостина Василева Страхилова – Цанкова /EN Рецензии: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева /EN проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов

  17/11/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).  Кандидат: гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов | EN Рецензии: проф. д-р Димчо Костов Станков | EN доц. д-р Диана Кирилова Неделчева | EN  Становища: проф. д.м.н. Николай Маринов Николов | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – преп. д-р Ирина Борисова Стоянова

  31/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, 1.1. Теория и управление на образованието (Организация и управление в предучилищното образование) Кандидат: преп. д-р Ирина Борисова Стоянова | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева | EN проф. д-р Светлозар Петков Вацов | EN Становища: проф. д.н. Нели Стойчева […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – ст. преп. д-р Менент Османова Шукриева

  28/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Тюркски езици – Съвременен турски език) Кандидат: ст. преп. д-р Менент Османова Шукриева | EN Рецензии: проф. д-р Велка Александрова Попова | EN проф. д-р Кинка Атанасова Вачкова | EN Становища: проф. д-р Димитър Димитров Попов […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – ст. преп. д-р Надежда Стойкова Стойкова

  27/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език). Кандидат: ст. преп. д-р Надежда Стойкова Стойкова | RU Рецензии: проф. д-р Елена Викторовна Стоянова | RU проф. д-р Неля Стефанова Иванова | RU Становища: проф. д-р Татяна Ивановна Чалъкова | RU […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – ст. преп. д-р Надежда Стойкова Стойкова

  27/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език). Кандидат: ст. преп. д-р Надежда Стойкова Стойкова | RU Рецензии: проф. д-р Елена Викторовна Стоянова | RU проф. д-р Неля Стефанова Иванова | RU Становища: проф. д-р Татяна Ивановна Чалъкова | RU […]