Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ – проф. д-р Снежанка Добрева Георгиева

  21/09/2023

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, научна специалност Управление на образованието (Квалификация на педагогическите специалисти) Кандидат: проф. д-р Снежанка Добрева Георгиева – автореферат |EN Рецензии: проф. д.п.н. Ваня Спасова Георгиева |EN проф. д.н. Румяна Илчева Неминска […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Светлана Радославова Крумова

  24/08/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки. Кандидат: Светлана Радославова Крумова Рецензии: проф. д-р Веселина Николаева Илиева доц. д-р Петър Райков Петров Становища: доц. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Владимир Георгиев Владимиров-Житенски

  06/07/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки. Кандидат: Владимир Георгиев Владимиров-Житенски | EN Рецензии: доц. д-р Валентина Николова Василева | EN доц. д-р Милослава […]

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен “доктор” – Деляна Илиева Тенева

  29/06/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Деляна Илиева Тенева – автореферат Рецензии: акад. проф. д-р Петър Диков Петров доц. д.н. Божена Левон Такворян-Солакян Становища: проф. д-р Любомир Ников Попов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Христиана Иванова Драганова

  26/06/2023

    Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки. Кандидат: Христиана Иванова Драганова  |EN Рецензии: доц. д-р Росица Димитрова Димкова |EN доц. д-р Теодора Николаева Симеонова |EN Становища: проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Светла Венциславова Жечева-Тупанкова

  26/06/2023

    Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1, Педагогически науки. Кандидат: Светла Венциславова Жечева-Тупанкова |EN Рецензии:  проф. д-р Ирен Йорданова Пелтекова |EN проф. д-р Стефан Христев Базелков |EN Становища: […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Мариян Илиев Рахнев

  21/06/2023

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма „Инженерна логистика“ от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки. Кандидат: Мариян Илиев Рахнев – автореферат /EN   Рецензии: доц. д-р Стефан Маринов Казаков / EN доц. д-р Стамен Илиев Антонов / EN   Становища: проф. д-р Красимир […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Ирена Станчева Иванова

  15/06/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Ирена Станчева Иванова /EN Рецензии: проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков /EN проф. д-р Живка Енчева Военкинова / EN Становища: доц. д-р Валентина Николова Василева / EN доц. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Велико Антониев Косев

  15/06/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Велико Антониев Косев / EN   Рецензии: проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска /EN доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова /EN   Становища: доц. д.н. Божена Левон Такворян-Солакян /EN доц. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Диана Страхилова Нинчева

  14/06/2023

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор” в докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от  професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3.4. Социални, стопански и правни науки Кандидат: Диана Страхилова Нинчева – автореферат / EN   Рецензии: доц. д-р Румен Василев Василев /EN доц. д-р Ирина […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Диана Страхилова Нинчева

  14/06/2023

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор” в докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от  професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3.4. Социални, стопански и правни науки Кандидат: Диана Страхилова Нинчева – автореферат / EN   Рецензии: доц. д-р Румен Василев Василев /EN доц. д-р Ирина […]