Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ – Сениха Исмаил Салим

  06/06/2024

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ в докторска програма Медицинска физика от  професионално направление 4.1. Физическе науки, област  на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. Кандидат: Сениха Исмаил Салим – автореферат |EN Рецензии: проф. д.х.н. Христомир Йорданов Христов |EN доц. д-р Христо Въчков Ангелов |EN Стaновища: проф. д-р Цветеслава Веселинова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Иван Димитров Иванов

  23/05/2024

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Картография (вкл. Тематично географско картографиране)“ в професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, област на висше образование 5. Технически науки. Кандидат: Иван Димитров Иванов – автореферат |EN Рецензии: проф. д-р Кирил Филипов Янчев |EN проф. д-р Юрий Иванов Дачев |EN Становища: проф. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ – Цветан Василев Ценов

  12/04/2024

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ в докторска програма Неорганична химия от  професионално направление 4.2. Химически науки, област  на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. Кандидат: Цветан Василев Ценов – автореферат |EN Рецензии: проф. д-р Стоян Иванов Каракашев |EN доц. д-р Александър Николов Димитров |EN Становища: проф. д.х.н. Пантелей Петров […]

  Конкурс за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Мехмед Ибрахим Коджа

  11/04/2024

  Конкурс за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, Професионално направление 4.5 Математика (Математически анализ), област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат: Мехмед Ибрахим Коджа – автореферат |EN Рецензии: проф. д.н. Огнян Борисов Христов |EN доц. д-р Мирослав Колев Христов |EN Становища: проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян |EN проф. д-р Вежди […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Даниел Росенов Денев

  09/04/2024

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, в област на висше образование 5. Технически науки. Кандидат: Даниел Росенов Денев – автореферат |EN Рецензии: проф. д.н. Жанета Николова Савова |EN акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев |EN Становища: доц. […]

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ – Ялчън Исмаил Расим

  08/04/2024

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма „Организационна сигурност“ от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана. Кандидат: Ялчън Исмаил Расим – автореферат |EN Рецензии: проф. д-р Велико Панчев Петров |EN проф. д-р Георги Василев Камарашев |EN Становища: доц. д-р Доника Величкова Диманова |EN […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Росица Герчева Недева

  28/03/2024

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки. Кандидат: Росица Герчева Недева – автореферат |ЕN Рецензии: проф. д-р Снежана Христова Николова |ЕN проф. д-р Цанка Златева Попзлатева |ЕN Становиша: проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска |ЕN проф. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Христо Христов Хаджииванов

  12/03/2024

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, в област на висше образование 5. Технически науки. Кандидат: Христо Христов Хаджииванов – автореферат Рецензии: проф. д.т.н. Борислав Йорданов Беджев проф. д-р Юлиян […]

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Златка Пламенова Антова

  27/02/2024

  Процедура за придобиване  на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма История на България (Съвременна българска история), професионално направление 2.2. История и археология, област на висшето образование 2. Хуманитарни науки Кандидат: Златка Пламенова Антова Рецензии: проф. д.и.н. Бисер Христов Георгиев проф. д.и.н. Любомир Георгиев Огнянов Становища: проф. д.и.н.Тодор Георгиев Галунов проф. д-р Светла Бориславова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“- Здравка Любомирова Вичева

  26/02/2024

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Здравка Любомирова Вичева |EN Рецензии: проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев |EN проф. д-р Петя Йорданова Караиванова |EN Становища: проф. д-р Чавдар Георгиев Сотиров |EN доц. д-р Магдалена Димитрова Гюрова-Стоянова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“- Здравка Любомирова Вичева

  26/02/2024

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Здравка Любомирова Вичева |EN Рецензии: проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев |EN проф. д-р Петя Йорданова Караиванова |EN Становища: проф. д-р Чавдар Георгиев Сотиров |EN доц. д-р Магдалена Димитрова Гюрова-Стоянова […]