Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор – доц. д-р Красимир Митков Кордов

  21/03/2024

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика). Kандидат: доц. д-р Красимир Митков Кордов |EN Pецензии: проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов |EN проф. д.н. Николай Иванов Янков |EN проф. д-р Юлиан Андреев Василев |EN Становища: проф. д.н. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Теменужка Ганчева Тенева

  17/11/2023

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.. (Методика на обучението по литература) Кандидат: доц. д-р Теменужка Ганчева Тенева /ЕN   Рецензии: Проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска /ЕN Проф. д-р Радослав Димитров Радев /ЕN Проф. д.н. Снежанка Добрева Георгиева /ЕN   […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Николай Митев Андриянов

  08/09/2023

    Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  (Музикален анализ) Кандидат: доц. д-р Николай Митев Андриянов |EN Рецензии: проф. д.н. Марияна Николаева Булева-Петрова |EN проф. д-р Велислав Йорданов Заимов |EN проф. д-р  Дарина Георгиева Василева |EN Становища: проф. д. изк. Стефан […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Теодора Николаева Симеонова

  28/04/2023

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт). Кандидат: доц. д-р Теодора Николаева Симеонова | EN Рецензии: проф. д-р Ирен Йорданова Пелтекова | EN проф. д-р Милена Величкова Алексиева | EN проф. д-р Стефан […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Ивайло Иванов Буров

  28/02/2023

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда) Кандидат: доц. д-р инж. Ивайло Иванов Буров / EN Рецензии: проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев / EN проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Калина Иванова Алексиева

  26/01/2023

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в началните класове) Кандидат: доц. д-р Калина Иванова Алексиева  / EN Рецензии: проф. д.п.н. Наталия Христова Павлова  / EN проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев / EN проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Павлина Калчева Йорданова

  17/11/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика).  Кандидат: доц. д-р Павлина Калчева Йорданова | EN Рецензии: проф. чл.-кор. д.м.н. Младен Светославов Савов | EN проф. д.м.н. Николай Михайлов Янев | EN доц. д-р Дончо […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева

  31/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, 1.1. Теория и управление на образованието (Административно и финансово управление в образователната система) Кандидат: доц. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева | EN Рецензии: проф. д.п.н. Ваня Спасова Георгиева | EN проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков | EN проф. д-р Светлозар Петков […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед

  27/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология  (Тюркски езици – Историческа лингвистика на турския език) Кандидат: доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед | EN Рецензии: проф. д-р Надка Николова Николова | EN проф. д-р Ирина Николаева Саръиванова | EN проф. д-р Милена Петрова Йорданова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева

  27/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Комуникация и социология на туризма и на регионалното развитие) Кандидат: доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева | EN Рецензии: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева | EN проф. д-р Братой Георгиев Копринаров | EN проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева

  27/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Комуникация и социология на туризма и на регионалното развитие) Кандидат: доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева | EN Рецензии: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева | EN проф. д-р Братой Георгиев Копринаров | EN проф. […]